no comments

membangunkan reka bentuk soal selidik

Soal selidik ditakrifkan sebagai instrumen kajian yang terdiri daripada satu set soalan atau jenis lain yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat daripada responden. Ini biasanya merupakan gabungan persoalan terbuka dan soalan terbuka; soalan bentuk panjang menawarkan keupayaan responden untuk menghuraikan pemikiran mereka. Soal soal selidik telah dibangunkan pada tahun 1838 oleh Persatuan Statistik London.

Soal selidik adalah satu set soalan yang biasanya digunakan untuk tujuan penyelidikan yang boleh bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Soal selidik boleh atau tidak boleh disampaikan dalam bentuk tinjauan, tetapi tinjauan selalunya terdiri daripada soal selidik.

Contoh soal selidik

Beberapa contoh soal selidik adalah:

Soal Selidik Kepuasan Pelanggan: Soal selidik kepuasan pelanggan boleh digunakan dalam apa jua bentuk dan dalam apa jua keadaan di mana terdapat interaksi antara pelanggan dan organisasi.

Ciri-ciri Kuesioner
Reka bentuk kuesioner bergantung pada jenis maklumat yang diperlukan untuk dikumpulkan. Soal selidik kualitatif digunakan apabila terdapat keperluan untuk mengumpul maklumat penerokaan atau membuktikan atau membantah hipotesis. Soal selidik kuantitatif digunakan apabila mengesahkan atau menguji sebarang hipotesis yang dihasilkan sebelumnya. Beberapa ciri asas soal selidik adalah:

Keseragaman: Soal selidik sangat berguna untuk mengumpul maklumat demografi, pendapat peribadi, fakta atau sikap daripada responden. Salah satu ciri utama soal selidik ialah piawaian dan seragam. Setiap responden melihat soalan yang sama. Ini membantu dalam pengumpulan data dan analisis statistik data ini. Sebagai contoh, templat soal selidik penilaian kedai runcit mengandungi soalan untuk menilai nilai pembelian kedai runcit, pelbagai pilihan untuk pilihan produk, kualiti barangan dan banyak lagi. Soalan-soalan ini seragam untuk semua pelanggan.
Exploratory: Untuk mengumpul data kualitatif, soal selidik itu boleh menjadi penerokaan. Tiada sekatan soalan yang boleh di dalam soal selidik ini atau objektif tertentu yang dikumpulkan ini. Sebagai contoh, jika soal selidik diberikan kepada wanita isi rumah untuk memahami perbelanjaan ke arah pendapatan isi rumah, senarai soalan yang sangat berstruktur boleh menghadkan pengumpulan data.
Question Sequence: Soal selidik biasanya mengikuti aliran soalan berstruktur untuk meningkatkan jumlah respons. Urutan soalan ini adalah soalan penyaringan, soalan pemanasan, soalan peralihan, lompat soalan, soalan yang sukar dan soalan klasifikasi. Sebagai contoh, templat soal selidik pengalaman motivasi dan pembelian meliputi soalan demografi awal sehingga ke masa yang diambil dalam seksyen dan rasional di belakang keputusan pembelian dll.

Jenis soal selidik

Seperti yang dipelajari di atas, soal selidik boleh sama ada berstruktur atau aliran bebas. Untuk menjelaskan ini sedikit lebih baik:

Soal Selidik Tersusun: Soal selidik berstruktur mengumpulkan data kuantitatif. Soal selidik itu dirancang dan direka untuk mengumpul maklumat yang sangat spesifik. Ia juga memulakan siasatan formal, data tambahan dan pemeriksaan data terkumpul sebelum ini dan membantu mengesahkan sebarang hipotesis sebelumnya.
Soal Selidik tidak berstruktur: Soal selidik tidak berstruktur mengumpul data kualitatif. Soal selidik dalam kes ini mempunyai struktur asas dan beberapa soalan cawangan tetapi tiada yang membatasi tanggapan responden. Soalan lebih terbuka.

Terdapat banyak jenis soalan dalam soal selidik. Antara jenis soalan yang digunakan ialah:

Soalan Terbuka: soalan terbuka membantu mengumpulkan data kualitatif dalam soal selidik di mana responden boleh menjawab dalam bentuk percuma tanpa sekatan.
Soalan-soalan yang dikotakan: Soalan dikotomus secara amnya adalah soalan “ya / tidak” yang hampir selesai. Soalan ini biasanya digunakan dalam kes keperluan pengesahan asas. Ini adalah borang soal selidik yang paling mudah.
Soalan Pilihan Pelbagai: Soalan berbilang pilihan ialah jenis soalan yang hampir pasti di mana responden terpaksa memilih satu (satu pilihan soalan berbilang pilihan tunggal) atau banyak (banyak pilihan soalan berbilang pilihan) daripada senarai pilihan. Soalan berbilang pilihan terdiri daripada lengkung (soalan) yang tidak lengkap, jawapan atau jawapan yang betul, jawapan yang salah, alternatif yang dekat dan gangguan. Tidak semua soalan akan mempunyai semua di atas dan garis panduan ini boleh digunakan sebagai yang dianggap sesuai atau yang paling sesuai dengan hasil yang dijangkakan dari soalan.
Soalan Meningkatkan: Satu lagi jenis soalan yang digunakan secara meluas dalam soal selidik adalah soalan-soalan penskalaan. Soalan-soalan ini adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip 4 skala ukuran – nominal, ordinal, selang dan nisbah. Sesetengah jenis soalan yang menggunakan sifat-sifat asas skala ini adalah pertanyaan urutan peringkat, soalan skala Likert, soalan skala pembezaan semantik dan soalan skala stapel.
Soalan bergambar: Jenis soalan ini adalah jenis soalan soal selidik yang paling mudah ke-2. Responden diberi pilihan dari imej tertentu yang mengehadkan respon mereka terhadap pilihan dalam soalan itu tetapi meningkatkan jumlah respon.

.

Sumber; QuestionPro

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL