no comments

Membangunkan Inventori Data

Marie Kondo membantu kami membersihkan rumah kami; inventori data membantu kami mengambil stok apa data kami merangkumi. Inventori data boleh membantu kami dengan menganjurkan bahan projek. Bagi mereka yang suka bekerja dengan kertas, ini bermakna bahawa set data akan dicetak (transkrip wawancara, nota medan pemerhatian, dokumen dan lain-lain), dan dianjurkan dengan cara yang menjadikan data mudah diakses. Inilah cara saya mengaturkan set data saya ketika pertama kali melakukan penyelidikan kualitatif. Sekarang, saya lebih cenderung untuk mengatur versi digital dokumen projek dalam folder di komputer saya. Saya biasanya menggunakan spreadsheet dilindungi kata laluan untuk menjejaki sumber data yang berbeza yang saya ada, bersama dengan tarikh data dihasilkan dan / atau dikumpulkan, dan sebarang proses transformasi yang diperlukan (contoh., Transkripsi dan lain-lain). Dalam fail ini, saya mungkin termasuk nama peserta bersama dengan nama samaran yang digunakan.

.

Apabila saya menulis inventori data, ia biasanya mempunyai elemen berikut:Apabila saya menulis inventori data, ia biasanya mempunyai elemen berikut:

1 Penyelidik

2 Penerangan kajian

• Tujuan Penyelidikan

• Soalan kajian

• Definisi Terma (jika berkenaan)

.

2. Reka bentuk dan kaedah kajian
• Prosedur LHD (adakah kajian perintis dengan LHD yang diluluskan? LHD yang diluluskan kursus? Data dari LHD penyelidik yang lain?)
• Peserta (Berapa banyak? Bagaimanakah mereka diambil? Apakah kriteria yang digunakan untuk pensampelan?)
• Tempoh pengajian (Bilakah kajian itu dijalankan, dan apakah tempoh pengajiannya?)
• Penerangan Data (berapa data yang anda ada?)
• transkrip wawancara / video (tempoh wawancara)
• dokumen & arkib bahan (Senarai dokumen; Berapa banyak?)
• medan nota (dipelbagai, berkembang, berapa halaman?)
• bahan audio / visual
• Konteks penyelidikan: Huraikan konteks kajian dan tetapan anda sesuai

.

3. Lampiran yang berkenaan:
• Carta dengan ringkasan data (nombor halaman, tarikh pengumpulan, peserta dan lain-lain)
• Sampel data (mis. 1 transkrip penuh; sampel data arkib)

SUMBER: wikihow

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL