no comments

Memahami Struktur Dan Tujuan Kajian Sistematik

Dalam penulisan ini, kami telah mencuba untuk merumuskan proses lengkap penulisan tinjauan sistematik secara tidak rumit, dan seiring dengan ini, kami juga telah berusaha untuk menerangkan unsur-unsur kualiti yang termasuk dalam setiap langkah tinjauan sistematik.

 

Mendefinisikan tinjauan sistematik

Tinjauan sistematik adalah tinjauan literatur terancang yang pada dasarnya menjawab masalah penyelidikan yang berfokus, dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang terlibat dalam tinjauan sistematik:

  1. Langkah pertama yang terlibat dalam menyusun tinjauan sistematik adalah mengenal pasti masalah penyelidikan SEBENAR. Untuk ini, anda perlu mencari literatur yang sah berkaitan bidang anda dan mencari jurang kajian dalam kajian-kajian tersebut. Ini akan membantu anda dalam membuat soalan penyelidikan yang sesuai. Secara umum, penyelidik menggunakan kerangka PICO untuk menentukan skop soalan. Bahagian anatominya adalah seperti berikut:

P – Problem/Population (Masalah / Populasi)

I – Intervention (Intervensi)

C – Comparison (Perbandingan)

O – Outcome (Hasil)

 

  1. Langkah kedua melibatkanpenyelidik menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang akan menentukan lebih jauh kajian yang akan anda sertakan dalam tinjauan sistematik. Berikut adalah beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan bagi memfokuskan perhatian pada kajian yang berkaitan:

– Populasi

– Reka bentuk kajian

– Jenis campur tangan (intervensi)

– Pengumpulan

– Hasil kajian, dan sebagainya.

 

  1. Ketiga, anda perlu melakukan kerja sebenar untuk mencari kajian inklusif dengan bantuan pangkalan data, seperti perpustakaan dalam talian, carian dalam talian, dan sebagainya. Kemudian masukkan maklumat yang diambil ini ke dalam pengurus rujukan, seperti EndNote, Cite This For Me, Reference Generator, dan sebagainya.

Pendekatan seterusnya adalah untuk mengekstrak data dari kajian ini dengan menggunakan alat, perisian atau lembaran excel. Ini akan membantu pengkaji menilai bias kajian sekiranya ada. Untuk ini, anda boleh menggunakan alat risiko berat sebelah, seperti alat Cochrane, untuk penilaian kemungkinan kajian atau bias sampel.

 

  1. Akhirnya, hasilkajian harus dikemukakan bersama dengan bahagian metodologi, yang merangkumi kriteria pemilihan, strategi, dan sebagainya. Analisis meta dilakukan jika perlu. Cadangan masa depan juga dapat disebutkan di bahagian ini, mengenai perubahan dalam amalan klinikal / bukan klinikal.

 

Sumber: www.manuscriptedit.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL