no comments

Melapor dapatan SPSS – ujian-t dan korelasi

Setelah anda yakin analisis statistik yang anda pilih, jeng…jeng…. tibalah masanya untuk menulis hasil dapatan anda. Abis nak tulis ikut format apa? Betul…. anda kenalah tulis ikut format APA. Berikut adalah cadangan dari saya…. hanya cadangan bukannya jawapan yang standard untuk anda copy and paste satu persatu kay.. Perhatikan saya sediakan laporan dalam 3 tahap supaya dapat dipersembahkan mengikut APA secara jelas…

1. Ujian-t sampel tak bersandar:

  • Setelah menjalanan analisis ujian-t sampel tak bersandar, dapatan dalam Rajah X menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan, t(58) = 3.04, p < .05 antara skor min kumpulan A dengan skor min kumpulan B.
  • Ini bermakna, nilai skor min kumpulan A mengatasi nilai skor kumpulan B secara signifikan
  • Keputusan ini menunjukkan bahawa rawatan yang diberikan kepada kumpulan A telah meningkatkan nilai skor dalam ujian sains mengatasi nilai skor dalam ujian sains kumpulan B. Oleh itu, rawatan yang diberikan kepada kumpulan A berkesan dalam meningkatkan skor ujian sains kumpulan A.1. Ujian-t sampel tak bersandar:

2. Korelasi:

  • Setelah menjalankan analisis korelasi, dapatan dalam Jadual X menunjukkan terdapatnya hubungan positif yang kuat  r = .07; p<.05 dan signifikan antara IQ dan EQ  (he.. he.. ini variable favorite saya sebab senang nak eja). 
  • Ini bermakna skor IQ mempunyai perkaitan positif yang kuat dengan skor IQ iaitu semakin tinggi skor IQ makan semakin tinggi pula skor EQ.
  • Keputusan ini membawa implikasi bahawa seseorang yang mempunyai IQ yang tinggi juga berkemungkinan cenderung mempunyai EQ yang tinggi. Oleh itu, tahap EQ seseorang dapat dijangkakan dari tahap IQnya.

(Harus diingat, hubungan korelasi bukan hubungan kesan-akibat, jadi hubungan hanya satu kemungkinan sahaja, atau trend. Hati-hati dalam membincangkan keputusan korelasi. Sebab itu kajian korelasi sahaja tidak memadai untuk satu kajian peringkat master yang lengkap dan berwibawa…. apatah lagi peringkat PhD).

PERHATIKAN ada at least 3 tahap pelaporan….bersambung lagi dengan ujian-ujian lain……. nak siap gi kerje ler….

Sumber : Blogspot Dr.Othman Talib

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL