no comments

Melakukan kajian literatur

Tumpuan Panduan Pengajian adalah kajian semula kesusasteraan dalam suatu disertasi atau tesis, tetapi banyak idea yang dapat dipindahkan kepada jenis penulisan lain, seperti esai yang dilanjutkan, atau laporan.

Apakah ulasan literatur?
Keupayaan untuk mengkaji, dan untuk melaporkan kesusasteraan yang relevan adalah kemahiran akademik utama. Kajian literatur:

  • memenuhi fokus penyelidikan anda dalam konteks komuniti akademik yang lebih luas dalam bidang anda;
  • melaporkan semakan kritikal anda mengenai kesusasteraan yang berkaitan; dan
  • mengenal pasti jurang dalam kesusasteraan yang penyelidikan anda akan cuba alamat.

Pada tahap tertentu, terutamanya dengan penyelidikan pascasiswazah, kajian literatur boleh menjadi satu projek sendiri. Ia adalah satu kemunculan penting bagi bakat anda: pemahaman, tafsiran, analisis, kejelasan pemikiran, sintesis, dan perkembangan hujah. Proses menjalankan dan melaporkan semakan literatur anda dapat membantu anda memperjelaskan pemikiran anda sendiri tentang kajian anda. Ia juga boleh mewujudkan rangka kerja untuk membentangkan dan menganalisis hasil kajian.

Selepas membaca ulasan literatur anda, harus jelas kepada pembaca bahawa anda mempunyai kesedaran terkini mengenai pekerjaan orang lain yang relevan, dan pertanyaan penyelidikan yang anda tanyakan adalah relevan. Walau bagaimanapun, jangan terlalu banyak berjanji! Berhati-hati dengan mengatakan bahawa penyelidikan anda akan menyelesaikan masalah, atau ia akan berubah amalan. Ia akan menjadi lebih selamat dan mungkin lebih realistik untuk mengatakan bahawa penyelidikan anda akan ‘mengatasi jurang’, dan bukannya ia akan ‘mengisi jurang’.

Kenapa saya memerlukan kajian literatur?
Apabila pembaca datang ke tugasan anda, disertasi, atau tesis, mereka tidak akan menganggap bahawa penyelidikan atau analisis anda adalah idea yang baik; mereka akan mahu dipujuk bahawa ia adalah relevan dan ia patut dilakukan. Mereka akan bertanya soalan seperti:

  • Apakah soalan penyelidikan yang anda tanyakan?
  • Mengapa anda bertanya / mereka?
  • Adakah orang lain melakukan sesuatu yang serupa?
  • Adakah penyelidikan anda relevan dengan penyelidikan / amalan / teori dalam bidang anda?
  • Apa yang sudah diketahui atau difahami tentang topik ini?
  • Bagaimanakah penyelidikan anda menambah pemahaman ini, atau mencabar teori dan kepercayaan yang sedia ada?

Ini adalah soalan yang mungkin anda akan bertanya kepada diri sendiri. Anda juga perlu bersedia untuk menjawabnya dalam viva jika anda akan mempunyai satu.

Kajian kritikal
Adalah penting bahawa semakan kesusasteraan anda adalah lebih daripada sekedar senarai rujukan dengan penerangan ringkas setiap satu. Panduan Kajian: Apakah bacaan kritikal? dan apa tulisan kritikal? amat berkaitan dengan proses semakan kritikal. Merriam (1988: 6) menerangkan kajian literatur sebagai:

‘Tafsiran dan sintesis kerja yang diterbitkan’

Bila hendak mengkaji kesusasteraan
Dengan projek penulisan berskala kecil, semakan kesusasteraan mungkin dilakukan sekali sahaja; mungkin sebelum tulisan bermula. Dengan projek yang lebih lama seperti disertasi untuk ijazah Sarjana, dan sudah tentu dengan PhD, proses kajian literatur akan lebih diperluaskan.

Terdapat tiga peringkat di mana kajian semula kesusasteraan diperlukan:

semakan awal diperlukan untuk mewujudkan konteks dan rasional untuk kajian anda dan mengesahkan pilihan fokus / pertanyaan penyelidikan anda;
sebagai tempoh kajian semakin lama, anda perlu memastikan bahawa anda sentiasa berhubung dengan penyelidikan semasa, yang relevan dalam bidang anda, yang diterbitkan semasa tempoh penyelidikan anda;
semasa anda menyediakan laporan akhir atau tesis anda, anda perlu menghubungkan penemuan anda dengan penemuan orang lain, dan mengenal pasti implikasi mereka untuk teori, amalan, dan penyelidikan. Ini boleh melibatkan kajian selanjutnya dengan mungkin tumpuan yang sedikit berbeza dari semakan awal anda.
Ini terpakai terutamanya kepada orang yang melakukan PhD secara sambilan, di mana penyelidikan mereka mungkin melebihi enam tahun atau lebih. Anda perlu dapat menunjukkan bahawa anda mengetahui isu dan penyelidikan semasa dan untuk menunjukkan bagaimana penyelidikan anda relevan dalam konteks yang berubah.

Siapa yang boleh membantu?
Kakitangan dan pelajar di kawasan anda boleh menjadi sumber idea yang baik tentang tempat mencari kesusasteraan yang relevan. Mereka mungkin sudah mempunyai salinan artikel yang boleh anda bekerjasama.

Jika anda menghadiri persidangan atau bengkel dengan kumpulan orang yang lebih luas, mungkin dari universiti lain, anda boleh mengambil kesempatan untuk meminta peserta lain membuat cadangan artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang penyelidikan anda.

Setiap jabatan atau sekolah telah menugaskannya sebagai Pustakawan Maklumat pakar. Anda boleh mendapatkan maklumat hubungan untuk Pustakawan Maklumat untuk kawasan anda sendiri melalui laman web Perpustakaan. Orang ini boleh membantu anda mengenal pasti sumber yang berkaitan, dan mencipta carian elektronik yang berkesan:

“Mereka membantu anda untuk mencari maklumat, menyediakan latihan dalam kemahiran maklumat dan penggunaan pangkalan data dan dapat membantu anda mengembangkan kemahiran penyelidikan anda”.

.

Sumber: University of Leicester

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL