no comments

Literature Review : Menyusun

Literature Review : Menyusun

Literatur Review terdiri daripada 3 bahagian iaitu i. Pengenalan, ii. Kandungan dan iii. Kesimpulan.


i. Pengenalan:

Memperkenalkan tajuk dan sub-tajuk dan justifikasi secara ringkas bagi menggambarkan bagaimana sorotan literatur disusun. Perhatikan contoh petikan yang telah dipermudahkan:

Petikan – Computer Animated Instruction and Students’ Conceptual Change in Electrochemistry (Othman Talib, 2007)

Introduction

In this chapter, a literature review in support of the study will be carried out in the following seven areas: Constructivism and science education; Aspects of conceptual change; Computers in science education; Reasons for animation; Research related to Electrochemistry; Pedagogical implications for conceptual change; and Critiques of conceptual change.  The literature covers only the most relevant aspects of teaching and learning in the field of science and chemistry education in order to provide an overview of the issues addressed. 

  1. Kandungan

Terdapat beberapa cara mempersembahkan atau menyusun tajuk-tajuk sorotan literatur seperti mengikut kronologi, tema atau methodologi.

  • Secara kronologi, anda membahaskan tajuk mengikut tahun terawal sumber berkaitan dengan kajian hinggalah kepada perkembangaan terkini seperti kajian sejarah, perkembangan sesuatu budaya atau perkembangan teori motivasi.
  • Susunan mengikut tema pula merujuk kepada susunan tema seperti tema komputer, multimedia, anmasi dan simulasi.
  • Susunan mengikut metodologi adalah seperti membahaskan tajuk mengikut pendekatan kuantitatif diikuti dengan kualitatif atau sebaliknya.iii. Kesimpulan

Menyimpulkan perkaitan idea-idea utama yang telah dibahaskan dalam isi dengan menekankan keperluan mengapa kajian anda perlu dilakukan.

Perhatian: Anda tiada pilihan selain dari mula merangka tajuk dan sub-tajuk bagi Literatur Review anda dan teruskan penulisan. Yang menjadi persoalan bagaimana anda ingin menulis supaya tulisan anda mewakili tahap kesarjaaan anda?

Sumber: Dr Othman Talib

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL