no comments

Latar Belakang Kaedah SEM (Pemodelan Persamaan Struktur)

Manusia secara nalurinya mempunyai keprihatinan yang tinggi, iaitu sifat keingintahuan dan berkembang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini juga berlaku dalam metodologi penyelidikan. Pakar ilmu sosial dan tingkah laku, termasuk Sains Pengurusan, pragmatik terus membangunkan kaedah penyelidikan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik, cepat, tepat, berkesan dan cekap.

Sejak tahun 1950-an, pakar-pakar dalam sains sosial dan tingkah laku telah membangunkan satu kaedah penyelidikan yang dipanggil Model Persamaan Struktur (SEM). Pada mulanya kaedah SEM hanya baik secara konseptual, tetapi masih sukar untuk digunakan kerana batasan teknologi. Dengan perkembangan pesat komputer, kaedah SEM semakin digunakan dalam penyelidikan tingkah laku, terutamanya dalam Sains Pengurusan.

Dalam dekad yang lalu, penggunaan SEM telah meningkat. Sebagai contoh, sebelum tahun 1990, dalam bidang pemasaran, hanya kira-kira 10 artikel penyelidikan yang digunakan SEM. Walau bagaimanapun, dalam tempoh 1995-2007, lebih daripada 2/3 semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal pengurusan terkemuka yang digunakan SEM. Perkembangan yang ketara dalam penggunaan SEM juga terdapat dalam bidang lain seperti psikologi, sosiologi, pengurusan dan perakaunan (Hair et al, 2013; Babin et al, 2008; McQuitti, 2004; dan Henri, 2007 dalam Solihin dan Ratmono, 2013: 2).

Kaedah SEM adalah penerusan analisis jalan dan regresi berganda yang kedua-duanya adalah bentuk analisis multivariate. Dalam kaitan, analisis multivariate-correlational atau causal effect, kaedah SEM dapat memecahkan dominasi penggunaan analisis jalan dan regresi berganda yang telah digunakan selama beberapa dekad sehingga sebelum memasuki tahun 2000an.

Berbanding dengan analisa laluan atau regresi berganda, kaedah SEM unggul kerana ia boleh menganalisis data secara lebih komprehensif. Dalam analisis jalan dan regresi berganda, analisis data dilakukan pada data interval dari skor keseluruhan pembolehubah yang merupakan jumlah skor dimensi atau item instrumen kajian. Oleh itu, analisis jalan dan regresi berganda hanya dilakukan pada tahap pembolehubah laten (tidak dapat diamati).

Berdasarkan data yang digunakan, analisa laluan dan regresi berganda sebenarnya hanya mencapai bahagian luar model penyelidikan. Walaupun kaedah SEM dapat menjangkau pada masa yang sama untuk menghuraikan dan menganalisis setiap bahagian model persamaan yang dibangunkan. Kaedah SEM dijangka dapat menjawab kelemahan kaedah multivariat generasi terdahulu, iaitu analisis jalan dan regresi berganda.

Pada peringkat seterusnya, kaedah SEM menjadi semakin penting dalam penyelidikan sosial, tingkah laku dan pengurusan sebagai kemajuan teknologi komputer. Kaedah statistik multivariat pada tahun 1950 adalah sukar untuk digunakan secara manual, seperti analisis faktor, pelbagai regresi lebih daripada tiga pemboleh ubah bebas, analisa laluan dan analisis diskriminasi secara beransur-ansur diperkuatkan dengan penemuan program komputer seperti: SPSS, Minitab, Prostat, QSB, SAZAM, dll.

Kaedah SEM kini dianggarkan sebagai kaedah multivariat yang paling dominan. Program komputer yang kini boleh digunakan untuk memproses data dalam kaedah penyelidikan SEM termasuk: AMOS, LISREL, PLS, GSCA, dan TETRAD.

Secara umum, bahan yang dibincangkan dalam buku ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu:

1) Bahagian I, menguraikan Sejarah dan Pembangunan, Teori dan Konsep SEM,

2) Bahagian II, mengandungi Tutorial SEM dengan AMOS 22.00,

3) Bahagian III, mengandungi Tutorial SEM dengan LISREL 8.00, dan

4) Bahagian IV, mengandungi Tutorial SEM dengan SMART-PLS 3.0.

Untuk membantu pembaca memasang versi AMOS 22.00, penulis Lisrel 8.00 dan SmartPLS 3.0 termasuk CD pemasang perisian. Sebagai tambahan kepada pemasang, CD mengandungi fail data (xls) yang digunakan untuk tutorial dan latihan dalam buku ini. Diharapkan pembaca boleh mencuba latihan secara bebas dengan menggunakan data dan beberapa contoh latihan yang terdapat pada CD.

Sumber : http://bukusem.blogspot.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL