no comments

LANGKAH MENULIS KAJIAN LITERATUR DALAM PENYELIDIKAN AKADEMIK

Langkah asas ini merupakan sebahagian daripada apa yang boleh dianggap sebagai kitaran kajian literatur. Istilah kitaran adalah sesuai kerana selalu ada keperluan pemantauan berterusan terhadap kerja yang sedang berjalan serta penilaian yang teliti terhadap objektif penyelidikan untuk menentukan apakah penulis dapat memberi tahu audiensnya mengenai karya-karya sebelumnya yang serupa. Langkah-langkah ini adalah mencari, memilih, mengambil nota, mengkaji dan menyusun.

1. Menemukan yang melibatkan mencari data yang sesuai atau maklumat yang berkaitan dengan topik yang diminati. Ini hampir proses yang tidak pernah berakhir. Walau bagaimanapun, mungkin lebih baik bahawa para penulis menetapkan batas untuk mencari maklumat untuk membenarkan alasan mereka. Ini menghalang kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang terlalu banyak untuk diproses pada satu-satu masa.

2. Memilih cara mengenal pasti data atau kajian yang paling sesuai yang akan meningkatkan tumpuan penyelidikan seseorang. Ia menyeru agar membuat keputusan yang rasional di pihak penulis, dengan mengambil kira tujuan utamanya. Amalan yang baik adalah untuk melihat semua butiran bibliografi bahan bertulis. Ini membolehkan rujukan mudah bagi kerja-kerja sebelumnya.

3. Pengambilan nota memerlukan pengurangan jumlah bahan bertulis yang banyak ke dalam ketulan yang lebih kecil sehingga ianya sesuai dengan tujuannya. Selain itu, ia melibatkan mengurangkan jumlah maklumat bertulis yang besar ke dalam bahagian-bahagian yang lebih kecil yang lebih tepat yang paling sesuai untuk objektif penulis.

4. Kajian/tinjauan adalah merumuskan, menilai dan menilai maklumat dari segi kualiti dan nilai serta kesesuaiannya untuk tujuan penulis. Penulis harus menjaga objektif penyelidikan secara keseluruhan apabila melakukan perkara ini.

5. Mensintesis (synthesizing) adalah memerintahkan maklumat yang dikaji dengan cara yang paling logik untuk mencipta produk baru yang memenuhi niat, objektif dan standard penulis. Sudah tentu penggunaan bahasa khusus disiplin adalah dinasihatkan kerana kebanyakan projek penyelidikan biasanya ditujukan untuk memaklumkan khalayak tertentu walaupun memerlukan rayuan umum.

Kitaran ini berterusan sehingga penulis yakin bahawa pembekalan bahan yang relevan telah habis dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti tinjauan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk bertindak sebagai panduan asas bagi pelajar siswazah yang mungkin merasa dibebani oleh fakta bahawa tarikh akhir boleh ditetapkan di mana masa kajian itu harus diserahkan kepada Fakulti atau penyelia akademik.

 

SUMBER: www.biasiswa.info

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL