no comments

LANGKAH-LANGKAH MEREKABENTUK SOAL SELIDIK

Soal selidik

Soal selidik adalah satu set soalan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan maklumat mengenai topik yang diselidik. Apabila reka bentuk soal selidik dibina dengan betul , ianya akan menjadi instrumen penting di mana kenyataan boleh dibuat mengenai kumpulan atau orang tertentu atau seluruh penduduk di kawasan kajian.

Tujuh langkah merekabentuk soal selidik :

Langkah 1: Tentukan maklumat yang diperlukan
Penyelidik perlu merujuk kepada cadangan dan membuat ringkasan serta membuat penyenaraian semua objektif dan apa maklumat yang diperlukan supaya ianya dapat dicapai.

Langkah 2: Membuat senarai soalan
Senaraikan semua jenis soalan yang boleh diletakkan dalam soal selidik. Dalam fasa ini apa yang penting adalah untuk  lebih komprehensif dalam menyenaraikan soalan.

Langkah 3: Huraikan struktur soalan
Kandungan dan struktur soalan yang dikehendaki mesti diterjemahkan ke dalam kata-kata yang mudah difahami oleh responden. Pada langkah ini, penyelidik mesti menterjemahkan soalan dengan mudah sehingga maklumat yang diterima daripada responden adalah serupa dengan apa yang dimaksudkan.
.
Langkah 4: Membangunkan format tindak balas
Setiap soalan memerlukan respons. Ini boleh menjadi senarai jawapan pra-berkod atau  terbuka untuk mengumpul komen verbatim. Pertimbangan terhadap respon adalah sama pentingnya dengan mendapatkan soalan yang betul. Malah, mengingat jawapan akan membantu mendapatkan soalan yang betul.

Langkah 5: Letakkan soal selidik mengikut urutan yang sesuai
Penyelidik perlu menentukan urutan yang mana soalan-soalan akan diminta. Persoalan pembukaan adalah penting dalam mewujudkan penglibatan dan hubungan responden, dan dengan itu, soalan-soalan ini mesti menarik, tidak mengancam dan mudah. Biasanya, soalan terbuka yang meminta responden untuk pendapat mereka dianggap sebagai soalan pembukaan yang baik, kerana orang suka menyatakan pendapat mereka.

Langkah 6: Menyelesaikan susunan soal selidik
Soal selidik kini perlu diformat sepenuhnya dengan arahan yang jelas kepada pewawancara, termasuk pengenalan yang kuat, laluan dan pemeriksaan. Terdapat ruang yang cukup untuk menulis dalam jawapan dan kod respon dan ianya perlu diasingkan.

Langkah 7: Pretest dan semak semula
Langkah terakhir adalah untuk menguji soal selidik Semua aspek soal selidik mesti diuji seperti kandungan soalan, struktur, perkataan, urutan, bentuk dan susun atur, arahan, dan kesukaran soalan. Penyelidik mesti memastikan bahawa responden dalam pretest harus sama dengan mereka yang akhirnya akan ditinjau. Tujuan utama langkah ini  adalah untuk mengetahui sama ada perubahan diperlukan  supaya semakan akhir dapat dibuat.

 

Sumber : www.b2binternational.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL