no comments

LANGKAH-LANGKAH DALAM : STRUCTURAL EQUATION MODELLING

  1. Mendefinisikan pembinaan individu:

  Langkah pertama adalah untuk menentukan pembinaan secara teoritis. Laksanakan pretest untuk menilai item tersebut. Ujian pengesahan model pengukuran dilakukan menggunakan CFA.

  1. Membangunkan model pengukuran keseluruhan:

Model pengukuran juga dikenali sebagai analisis laluan. Analisis jalan adalah satu set hubungan antara pembolehubah eksogen dan endogen. Ini ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Model pengukuran mengikuti andaian unidimensionality. Teori pengukuran didasarkan pada idea bahawa pembinaan laten menyebabkan pembolehubah yang diukur dan bahawa istilah ralat tidak diklasifikasikan dalam pembolehubah yang diukur. Dalam model pengukuran, anak panah diambil dari pembolehubah yang diukur kepada pembinaan.

  1. Reka bentuk kajian untuk menghasilkan keputusan empirikal:

Dalam langkah ini, penyelidik mesti menentukan model. Penyelidik harus merancang kajian untuk meminimumkan kemungkinan masalah pengenalan. Kaedah keadaan syarat dan pangkat digunakan untuk meminimumkan masalah pengenalan.

  1. Menilai kesahan model pengukuran:

 Menilai model pengukuran juga dipanggil CFA. Di CFA, seorang penyelidik membandingkan pengukuran teori terhadap model realiti. Hasil dari CFA harus dikaitkan dengan kesahihan konstruk.

  1. Menentukan model struktur:

Dalam langkah ini, jalur struktur ditarik di antara pembinaan. Dalam model struktur, anak panah tidak boleh memasuki bangunan eksogen. Anak panah tunggal digunakan untuk mewakili hubungan struktur hipotesis antara satu binaan dan satu lagi. Ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Setiap hubungan hipotesis menggunakan satu tahap kebebasan. Model ini boleh menjadi rekursif atau bukan rekursif.

  1. Periksa kesahihan model struktur:

Pada langkah terakhir, seorang penyelidik mengkaji kesahihan model struktur. Model dianggap sesuai jika nilai ujian chi-square tidak penting, dan sekurang-kurangnya satu indeks kenaikan tambahan (seperti CFI, GFI, TLI, AGFI, dan sebagainya) dan satu kejahatan indeks yang sesuai (seperti RMR, RMSEA , SRMR, dll) memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

 

SUMBER:  https://www.statisticssolutions.com/structural-equation-modeling/

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL