no comments

Langkah-langkah dalam Proses Semakan Sistematik

  1. Kenal pasti soalan penyelidikan anda. Merumuskan soalan penyelidikan yang jelas dan jelas tentang skop yang sesuai. Tentukan istilah anda. Cari ulasan yang sedia ada pada topik anda untuk memaklumkan perkembangan soalan penyelidikan anda, mengenal pasti jurang, dan mengesahkan bahawa anda tidak menduplikasi usaha tinjauan sebelumnya.
  2. Tentukan kriteria kemasukan dan pengecualian. Jelaskan dengan jelas kriteria yang anda akan gunakan untuk menentukan sama ada kajian akan dimasukkan dalam carian anda atau tidak. Pertimbangkan penduduk kajian, reka bentuk kajian, jenis intervensi, kumpulan perbandingan, hasil yang diukur.
  3. Cari pengajian. Jalankan carian anda dalam pangkalan data yang anda telah dikenal pasti sebagai relevan dengan topik anda. Bekerja dengan pustakawan untuk membantu anda merekabentuk strategi carian menyeluruh di pelbagai pangkalan data. Pendekatan kesusasteraan kelabu secara metodis dan sengaja. Kumpul SEMUA rekod yang diambil dari setiap carian ke dalam pengurus rujukan, seperti Endnote, dan de-duplikat perpustakaan sebelum pemeriksaan.
  4. Pilih kajian untuk dimasukkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Mulakan dengan pemeriksaan tajuk / abstrak untuk mengalih keluar kajian yang jelas tidak berkaitan dengan topik anda. Gunakan kriteria penyertaan / pengecualian anda untuk menyaksikan teks penuh pengajian. Adalah amat disyorkan bahawa dua pengulas bebas menyiarkan semua kajian, menyelesaikan kawasan ketidaksepakatan dengan persetujuan.
  5. Ekstrak data dari kajian yang disertakan. Gunakan hamparan, atau perisian semakan sistematik, untuk mengekstrak semua data yang berkaitan dari setiap kajian yang dimasukkan. Adalah disyorkan untuk mempercepatkan alat pengekstrakan data anda, untuk menentukan sama ada bidang lain harus disertakan atau medan sedia ada dijelaskan.
  6. Keputusan hadir dan menilai kualiti bukti. Jelaskan penemuan anda dengan jelas, termasuk metodologi terperinci (seperti strategi carian yang digunakan, kriteria pemilihan, dan lain-lain) supaya ulasan anda dapat dikemas kini dengan mudah pada masa hadapan dengan penemuan penyelidikan baru. Lakukan meta-analisis jika kajian membenarkan. Memberi cadangan untuk amalan dan pembuatan dasar sekiranya bukti yang mencukupi, mempunyai bukti kualiti yang tinggi, atau petunjuk masa depan untuk penyelidikan untuk mengisi jurang yang sedia ada dalam pengetahuan atau untuk memperkuat badan bukti.

Sumber: Cornell Library

.

Dari Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL