no comments

Langkah-langkah dalam Proses Semakan Sistematik

  1. Kenal pasti soalan penyelidikan anda. Merumuskan soalan penyelidikan yang jelas dan jelas tentang skop yang sesuai. Tentukan istilah anda. Cari ulasan yang ada pada topik anda untuk memaklumkan perkembangan soalan penyelidikan anda, mengenalpasti jurang, dan mengesahkan bahawa anda tidak menduplikasi usaha-usaha ulasan sebelum ini. Pertimbangkan menggunakan rangka kerja seperti PICO (lihat di bawah) untuk menentukan skop soalan anda.
  2. Tentukan kriteria pemasukan dan pengecualian. Jelaskan dengan jelas kriteria yang akan anda gunakan untuk menentukan sama ada kajian akan dimasukkan dalam carian anda atau tidak. Pertimbangkan populasi kajian, reka bentuk kajian, jenis campur tangan, kumpulan perbandingan, hasil yang diukur.
  3. Cari pengajian. Jalankan carian anda dalam pangkalan data yang anda telah dikenal pasti sebagai relevan dengan topik anda. Bekerjasama dengan pustakawan untuk membantu anda merekabentuk strategi carian komprehensif di pelbagai pangkalan data. Pendekatan kesusasteraan kelabu secara metodis dan sengaja. Kumpulkan SEMUA rekod yang diambil dari setiap carian ke pengurus rujukan, seperti Endnote, dan menduplikasi perpustakaan sebelum pemeriksaan.
  4. Pilih kajian untuk dimasukkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Mulakan dengan pemeriksaan tajuk / abstrak untuk menghapuskan kajian yang jelas tidak berkaitan dengan topik anda. Gunakan kriteria penyertaan / pengecualian anda untuk menyaksikan teks penuh pengajian. Adalah sangat disyorkan bahawa dua pengulas bebas menyiarkan semua kajian, menyelesaikan kawasan ketidaksepakatan dengan persetujuan.
  5. Ekstrak data dari kajian yang disertakan. Gunakan hamparan, atau perisian semakan sistematik, untuk mengekstrak semua data yang berkaitan dari setiap kajian yang dimasukkan. Adalah disyorkan agar anda merintis alat pengekstrakan data anda, untuk menentukan sama ada bidang lain harus disertakan atau medan sedia ada dijelaskan.
  6. Menilai risiko kecenderungan kajian termasuk. Gunakan alat Risiko Bias (seperti Alat Cochrane RoB) untuk menilai potensi bias kajian berhubung dengan reka bentuk kajian dan faktor-faktor lain. Anda boleh menyesuaikan alat sedia ada untuk memenuhi keperluan semakan anda, bergantung pada jenis kajian yang disertakan.
  7. Hasil hadir dan menilai kualiti bukti. Jelaskan penemuan anda dengan jelas, termasuk metodologi terperinci (seperti strategi carian yang digunakan, kriteria pemilihan, dan sebagainya) supaya ulasan anda dapat dikemas kini dengan mudah pada masa hadapan dengan penemuan penyelidikan baru. Lakukan meta-analisis jika kajian membenarkan. Memberi cadangan untuk amalan dan pembuatan dasar jika terdapat bukti yang mencukupi, berkualiti tinggi atau petunjuk masa depan untuk penyelidikan untuk mengisi jurang yang sedia ada dalam pengetahuan atau untuk memperkuat badan bukti.

Sumber: Library Cornell

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL