no comments

KERANGKA TEORI

Definisi

Teori-teori digubal untuk menerangkan, meramalkan, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kes, untuk mencabar dan memperluaskan pengetahuan sedia ada, dalam batasan andaian-batasan yang kritikal. Rangka teoretis adalah struktur yang dapat memegang atau menyokong teori kajian penyelidikan. Rangka teoretis memperkenalkan dan menerangkan teori yang menjelaskan mengapa masalah penyelidikan yang ada di dalam kajian wujud.

 

Kepentingan Teori

Rangka teoretis terdiri daripada konsep, definisi, dan teori-teori sedia ada yang digunakan untuk kajian khusus anda. Rangka teoretis mesti menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik kertas penyelidikan anda dan yang akan berkaitan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas.

Rangka teoretis bukan sesuatu yang mudah diperolehi dalam kesusasteraan. Anda mesti menyemak bacaan kursus dan sastera penyelidikan menghubungkan teori dan model analisis yang berkaitan dengan masalah penyelidikan yang anda sedang kaji. Pemilihan teori harus bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan permohonan, dan kuasa penjelasan.

Rangka teori menguatkan kajian dengan cara berikut:

 1. Pernyataan eksplisit mengenai andaian teori membenarkan pembaca menilai secara kritikal.
 2. Rangka teoretis menghubungkan penyelidik dengan pengetahuan sedia ada. Dipandu oleh teori yang relevan, anda diberi asas untuk hipotesis anda dan pilihan kaedah penyelidikan.
 3. Menganjurkan andaian teoritis kajian penyelidikan memaksa anda untuk menjawab soalan mengapa dan bagaimana. Ia membenarkan anda untuk bergerak dari semata-mata menggambarkan fenomena yang diperhatikan secaraumum tentang pelbagai aspek fenomena itu.
 4. Mempunyai teori membantu anda untuk mengenal pasti had-had generalisasi. Rangka teoretikal menentukan pemboleh ubah utama yang mempengaruhi fenomena minat. Ia memberi amaran kepada anda untuk meneliti bagaimana pemboleh ubah utama mungkin berbeza dan dalam keadaan tertentu.

Oleh kerana sifat penggunaannya, teori yang baik dalam sains sosial adalah penting kerana ia memenuhi satu tujuan utama: untuk menerangkan maksud, sifat, dan cabaran fenomena, yang sering dialami tetapi tidak dijelaskan di dunia di mana kita hidup, jadi kita boleh menggunakan pengetahuan dan pemahaman itu untuk bertindak dengan cara yang lebih bermaklumat dan berkesan.

 

Strategi untuk Membangunkan Rangka Teoritis

I. Membangunkan Rangka Kerja

Berikut adalah beberapa strategi untuk membangunkan rangka kerja teori yang berkesan:

 1. Periksa tajuk tesis dan masalah penyelidikan anda. Masalah penyelidikan mengaitkan keseluruhan kajian anda dan membentuk asas dari mana anda membina kerangka teoritis anda.
 2. Berikan pendapat tentang apa yang anda anggap sebagai pemboleh ubah utamadalam penyelidikan anda. Jawab soalan iaitu, “faktor apa yang menyumbang kepada kesan yang diandaikan?”.
 3. Semak kajian literaturyang berkaitan untuk mencari jawapan kepada soalan penyelidikan anda.
 4. Senaraikan konstrukdan pemboleh ubah yang mungkin berkaitan dengan kajian anda. Kelompok pembolehubah ini boleh terdiri daripada kategori bebas dan bergantung.
 5. Tinjau teori sains sosial utama yang diperkenalkan kepada anda dalam bacaan kursus anda dan pilih teori yang dapat menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah utama dalam kajian anda.
 6. Bincangkan anggapan atau cadangan teori ini dan tunjukkan kaitannya dengan penyelidikan anda.

Rangka teoretikal digunakan untuk mengehadkan skop data yang relevan dengan memberi tumpuan kepada pemboleh ubah tertentu dan menentukan sudut pandang tertentu (rangka kerja) yang akan diambil oleh penyelidik dalam menganalisis dan mentafsir data yang akan dikumpulkan, memahami konsep dan pemboleh ubah mengikut takrifan yang diberikan , dan membina pengetahuan dengan mengesahkan atau mencetuskan anggapan teoritis.

 

II. Tujuan

Fikirkan teori sebagai asas konseptual untuk memahami, menganalisis, dan mereka bentuk cara untuk mengkaji hubungan dalam sistem sosial. Peranan berikut yang disampaikan oleh teori dapat membantu membimbing perkembangan kerangka kerja anda.

 • Bermakna dimana data penyelidikan baru dapat ditafsirkan dan dikodkan untuk kegunaan masa depan,
 • Respons kepada masalah baru yang tidak mempunyai strategi penyelesaian yang dikenal pasti sebelum ini,
 • Bermakna untuk mengenalpasti dan menentukan masalah penyelidikan,
 • Bermakna untuk menetapkan atau menilai penyelesaian kepada masalah penyelidikan,
 • Cara memberitahu penyelidikbahawa fakta tertentu di antara pengetahuan yang terkumpul adalah penting dan fakta yang tidak,
 • Cara memberikan data lama kepada tafsiran baru dan makna baru,
 • Bermakna untuk mengenal pasti isu-isu baru yang penting dan menetapkan soalan penyelidikan yang paling kritikal yang perlu dijawab untuk memaksimumkan pemahaman tentang isu tersebut,
 • Cara menyediakan ahli disiplin profesional dengan bahasa yang sama dan kerangka rujukan untuk menentukan sempadan profesion mereka, dan
 • Bermakna untuk membimbing dan memaklumkan penyelidikan supaya dapat pula membimbing usaha penyelidikan dan meningkatkan amalan profesional.

 

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL