no comments

Kelemahan Reka Bentuk Penyelidikan Yang Perlu Dihindari

Reka bentuk penyelidikan menetapkan proses membuat keputusan, struktur konseptual dan kaedah analisis yang digunakan untuk menangani masalah penyelidikan anda. Asa yang diambil untuk membangunkan reka bentuk penyelidikan yang menyeluruh membantu menyusun pemikiran anda, menetapkan sempadan kajian anda, memaksimumkan kebolehpercayaan penemuan anda, dan mengelakkan kesimpulan yang tidak masuk akal atau tidak lengkap. Oleh itu, jika mana-mana aspek reka bentuk penyelidikan anda adalah cacat atau kurang baik, maka kualiti dan kebolehpercayaan keputusan akhir kajian anda dan nilai keseluruhan kajian anda adalah lemah.

 

Berikut adalah beberapa masalah biasa yang perlu dielakkan ketika merancang kajian penyelidikan.

 

 1. Kekurangan Kepastian – jangan terangkan aspek kajian anda dalam bidang umum yang terlalu luas. Adalah penting anda merancang satu kajian yang menggambarkan proses penyelidikandengan jelas dan ringkas. Jika tidak, pembaca tidak pasti apa yang anda mahu lakukan.

 

 1. Masalah Penyelidikan yang Ditetapkan Kurang Baik – titik permulaan penyelidikan adalah untuk merumuskan pernyataan masalah dan memulakan proses merumuskan soalan tentang masalah itu. Kajiananda harus menggariskan dan secara jelas mengemukakan jurang dalampenyelidikan serta menyatakan apa yang anda ingin kaji.

 

 1. Kekurangan Rangka Teoretis – kerangka teoretis mewakili dasar konseptual kajian anda. Oleh itu, reka bentuk penyelidikan anda harus merangkumi satu set eksplisit asas atau andaian yang berkaitan dengan masalah penyelidikan dan set yang sama secara eksplisit bagi hipotesis yang diperolehi secara logik.

 

 1. Kepentingan – reka bentuk penyelidikan mesti mengandungi jawapan yang jelas kepada soalan “So what?”. Pastikan anda jelaskan mengapa kajian anda adalah penting dan bagaimana ia menyumbang kepada kesusasteraan.

 

 1. Hubungan antara Penyelidikan yang lalu dengan Penyelidikan Anda – anda tidak bolehsekadar menghuraikan gambaran ringkas tentang penyelidikan terdahulu. Tinjauan literatur anda harus menyertakan pernyataan eksplisit yang menghubungkan hasil penyelidikan sebelumnya dengan penyelidikan yang akan anda lakukan. Ini boleh dilakukan, sebagai contoh, dengan mengenal pasti kelemahan asas dalam kajian penyelidikan terdahulu dan bagaimana penyelidikan anda dapat membantu mengisi jurang ini dalam pengetahuan.

 

 1. Sumbangan kepada Bidang – dalam menghubungkan kepadapenyelidikan terdahulu, jangan hanya perhatikan bahawa jurang wujud;anda perlujelas dalam menerangkan bagaimana kajian anda menyumbang, atau mungkin mencabar andaian atau penemuan yang sedia ada.

 

 1. Objektif, Hipotesis atau Soalan – reka bentuk penyelidikan anda harus memasukkan satu atau lebih soalan atau hipotesis yang anda cuba jawab tentang masalah penyelidikan yang menyokong penyelidikan anda. Ianyaharus jelas dinyatakan dan berkait rapat dengan tujuan keseluruhan kajian anda.

 

 1. Kaedah yang Lemah – reka bentuk mestilahtermasuk pelan yang baik dan telus bagaimana anda berhasrat untuk mengumpul atau menjana data dan bagaimana ia akan dianalisis.

 

 1. Sampling Jarak – ini merujuk kepada penggunaan sampel yang tidak berdasarkan kepada tujuan kajian anda, tetapi sebaliknyaiaituberdasarkan jarak dari kumpulan subjek tertentu. Unit analisis sama ada orang, tempat, atau perkara tidak semestinya didasarkan semata-mata atas kemudahan akses dan kesenangan pengkaji.

 

 1. Teknik atau Instrumen – anda perlu jelas dalam menerangkan teknik [cth.,Wawancara separa berstruktur] atau instrumen [cth., Soal selidik] yang digunakan untuk mengumpul data. Reka bentuk penyelidikan anda harus memperhatikan bagaimana teknik atau instrumen akan menyediakan data yang boleh dipercayai danmunasabah untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan masalah penyelidikan pusat.

 

 1. Rawatan Statistik – dalam kajian kuantitatif, anda mesti memberi keterangan lengkap mengenai bagaimana anda menganjurkan data mentah untuk analisis. Dalam kebanyakan kes, ini melibatkan menerangkan data melalui ukuran kecenderungan pusat seperti min, median, dan mod yang membantu penyelidik menerangkan bagaimana data tertumpu dan dengan itu, membawa kepada tafsiran bermakna tentang trend atau corak utama dalam data.

 

 1. Perbendaharaan kata – penyelidikan sering mengandungi jargon dan bahasa khusus yang menganggap pembaca sudahbiasadengan perkataan itu. Walau bagaimanapun, elakkan terlalu banyak istilah teknikal atau pseudo-teknikal. Masalah dengan perbendaharaan kata juga boleh merujuk kepada penggunaan istilah popular, cliche, atau bahasa khusus budaya yang tidak sesuai untuk penulisan akademik.

 

 1. Dilema Etika – dalam bahagian kaedah kajian penyelidikan kualitatif, reka bentuk anda mesti mendokumenkan bagaimana anda berhasrat untuk meminimumkan risiko bagi peserta semasa peringkat pengumpulan data sementara, pada masa yang sama, masih dapat menangani masalah penyelidikan dengan secukupnya. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan pembaca mempersoalkan kesahihan dan objektif kajian keseluruhan anda.

 

 1. Batasan Kajian – semua kajian mempunyai batasan, makareka bentuk penyelidikan anda haruslah menjangka dan menjelaskan sebab-sebab mengapa batasan-batasan ini mungkin wujud. Penerangan mengenai hasilnya juga harus jelas menggambarkan sejauh mana data yang hilang. Dalam kedua-dua kes, adalah penting untuk memasukkan pernyataan tentang apa kesan yang mungkin terdapat pada kesahihan keputusan anda.

 

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL