no comments

Kelebihan SEM Berbanding dengan OLS

Pemodelan Persamaan Struktur atau SEM mampu menganggarkan satu siri hubungan di antara pembinaan laten secara serentak dalam satu model. SEM adalah kaedah yang paling berkesan untuk Analisis Pengesahan Faktor (CFA) untuk mengesahkan pembinaan laten dan menganalisis jalan kausal di antara pembinaan ini dalam model struktur. SEM juga boleh menganggarkan varians dan kovarians antara pembinaan; dan yang lebih penting SEM boleh digunakan untuk menguji hipotesis untuk mediator dan moderator dalam model.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pembinaan laten tidak boleh diukur secara langsung kerana ia hanya konsep hipotesis sesuatu. Oleh itu, penyelidik tidak boleh menggunakannya menggunakan regresi Sederhana Biasa (OLS). Contoh-contoh pembinaan laten yang diukur melalui satu set item dalam soal selidik adalah:

1. Kualiti Perkhidmatan
2. Kepuasan Pelanggan
3. Kepuasan Kerja
4. Imej Korporat
5. Imej Produk
6. Kesetiaan Pelanggan
7. Niat Pembelian
8. Kelakuan Pengguna
9. Kemahiran Insaniah Pekerja
10. Kegunaan yang dirasakan
11. Darah Relasi
12. Bon Kewangan
13. Bon Struktur
14. Kualiti hubungan
15. Kesetiaan sikap
16. Kesetiaan tingkah laku

Mereka membina tidak dapat diukur secara langsung seperti mengira jumlah anak dalam keluarga, jumlah pendapatan isi rumah, bil bulanan bulanan, pengeluaran harian, harga ayam mingguan, dan sebagainya. Pembolehubah yang tidak boleh diukur secara langsung dipanggil pembinaan laten. Pembinaan lateng ini hanya dapat diukur secara tidak langsung menggunakan item ogg set

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL