no comments

Kelebihan & Kekurangan Data Kualitatif 

KELEBIHAN

  • membantu analisis mendalam: Data kualitatif yang dikumpulkan menyediakan para Ia penyelidik dengan analisis mendalam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan subjek. Semasa mengumpul data kualitatif, para penyelidik cenderung menyiasat peserta dan dapat mengumpulkan maklumat yang mencukupi dengan menanyakan jenis pertanyaan yang tepat. Dari satu siri soalan dan jawapan, data yang dikumpul digunakan untuk membuat kesimpulan.
  • Fahami apa yang difikirkan pelanggan: Data kualitatif membantu para penyelidik pasaran memahami fikiran pelanggan mereka. Penggunaan data kualitatif memberi gambaran tentang mengapa pelanggan membeli produk. Memahami bahasa pelanggan membantu penyelidikan pasaran membuat kesimpulan tentang data yang dikumpulkan secara lebih sistematik.
  • Mengkayakan data : Data yang terkumpul boleh digunakan untuk menjalankan penyelidikan pada masa akan datang juga. Oleh kerana soalan-soalan yang diminta untuk mengumpul data kualitatif adalah soalan terbuka, responden bebas untuk menyatakan pendapat mereka yang membawa kepada pengumpulan lebih banyak maklumat.

 

KEKURANGAN

  • Memakan masa : Oleh kerana mengumpulkan data kualitatif lebih banyak memakan masa, lebih sedikit orang adalah kajian berbanding dengan mengumpul data kuantitatif dan melainkan jika masa dan belanjawan membenarkan, saiz sampel yang lebih kecil dimasukkan.
  • Tidak mudah untuk umum: Oleh kerana lebih sedikit orang dipelajari, sukar untuk menyebarkan hasil populasi itu.
  • Bergantung pada kemahiran penyelidik: Data jenis ini dikumpulkan melalui temu bual, pemerhatian, kumpulan tumpuan satu sama lain dan bergantung kepada kemahiran dan pengalaman penyelidik untuk mengumpulkan maklumat dari sampel.

 

SUMBER : www.questionpro.com/blog/qualitative-data

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL