no comments

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SPSS, E-VIEWS DAN EXCEL UNTUK MENGOLAH DATA STATISTIK

Apa Kelebihan-kelebihan SPSS?

SPSS adalah perisian yang digunakan untuk memproses data statistik dan dibangunkan oleh IBM. Perisian ini dikembangkan khusus untuk memproses data mengenai sains sosial, dan telah diketahui sejak tahun 1968.

SPSS sangat sesuai untuk memproses data penyelidikan dalam bidang sosial. Jadi jika anda menjalankan penyelidikan sosial seperti kesihatan, komunikasi, pendidikan, pemasaran, sosiologi, psikologi, politik dan sebagainya, adalah relevan jika anda memilih SPSS.

Jika anda mempunyai hasil penyelidikan dan ingin membentangkannya dalam bentuk pengedaran frekuensi, maka SPSS adalah pilihan yang tepat. Di samping itu, SPSS menyediakan pelbagai jenis data statistik, yang boleh menampung data berangka dan analisis melalui grafik tertentu. Baik lagi, anda akan dengan mudah mengendalikan dan mencari pelbagai ujian statistik dalam SPSS. Bermula dari statistik deskriptif, ujian statistik nonparametrik, pengedaran frekuensi, korelasi, statistik parametrik, ujian regresi dan statistik statistik multivariat.

Apa Kekurangan-kekurangan SPSS?

Kekurangan SPSS ialah SPSS tidak membezakan jenis data berdasarkan siri masa atau diatur berdasarkan subjek penyelidikan. Oleh itu, apabila anda berhadapan dengan data siri masa, SPSS kurang relevan, terutamanya jika kita menggunakan data panel, maka SPSS tidak dapat menghasilkan kesan rawak dan model kesan tetap. Data panel dalam SPSS diproses hanya akan menjadi satu model, model biasa.

Apa Kelebihan-kelebihan E-views?

Perisian E-Views adalah perisian yang dibangunkan oleh Perisian Mikro Kuantitatif pada tahun 1994. Eviews adalah perisian popular di kalangan ahli ekonomi, atau ahli akademik dalam bidang ekonomi. Sebagai tambahan kepada eviews terdapat perisian serupa yang disebut Stata, kedua perangkat lunak dapat melakukan data panel dan pemprosesan data. Oleh kerana keupayaannya memproses data panel, Eviews boleh menghasilkan kesan rawak dan model kesan tetap. Pada masa yang sama memilih model mana yang paling relevan melalui Ujian Chow dan Ujian Hausman.

Eviews sangat kuat dalam menyokong pengguna, dari segi ujian statistik yang berkaitan dengan data siri masa. Anda boleh melakukan analisis ramalan ARIMA, lengkung dan pelbagai anggapan statistik ujian juga boleh didapati.

Apa Kekurangan-kekurangan Eviews?

Eviews tidak relevan jika mereka digunakan untuk memproses data penyelidikan sosial, apalagi memproses data multivariat. Kerana perisian ini hanya memberi tumpuan kepada pemprosesan data ekonometrik. Jika kami mendesak menggunakan Eviews untuk memproses data penyelidikan sosial, anda akan mengalami kesukaran jika anda ingin mengeluarkan keputusan seperti ujian bukan parametrik dan pengagihan kekerapan.

Kelebihan dan kekurangan Excel

Walaupun terdapat beberapa perisian pemprosesan data statistik untuk memproses data. Excel terbukti dapat dipercayai dalam memproses data untuk membantu penyelidik. Dalam ujian mudah, seseorang masih boleh menggunakan Excel, sebagai contoh, mengira saiz kecenderungan pusat seperti julat, min, mod, median, sisihan piawai. Excel boleh melakukan lebih baik dengan melakukan analisis regresi linier yang sederhana dan analisis korelasi momen produk Pearson.

Walau bagaimanapun, bagi sesetengah kes lebih rumit. Sebagai contoh, anda akan melakukan pemprosesan data tanpa parameter, siri masa, multivariate, sangat diperlukan untuk menyokong perisian lain seperti SPSS. Dalam Excel, kami boleh menambah (menambah ins) perisian mikro ke Excel. Sebagai simulasi monte carlo seperti menambah bola kristal tambahkan dari Oracle. Untuk mengubah data dari data skala Likert ke dalam data berangka, anda boleh menambah kaedah penambahan dalam selang berturut-turut. Di samping itu, Excel juga mempunyai kelebihan bahawa pengguna boleh menukar paparan grafik yang telah disediakan mengikut keperluan pengguna.

Kini anda sudah mengetahui Perbandingan Kekuatan dan Kelemahan SPSS, Eviews dan Excel dalam Pemprosesan Data Statistik. Kami juga menerima Perkhidmatan Perunding Data Tesis mengikut keperluan anda.

Sumber : https://skripsimalang.com

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL