no comments

Kajian sistematik: Struktur dan Proses

Kajian sistematik adalah istilah yang membawa maksud khusus dan merujuk kepada proses tertentu dalam penulisan akademik. Ia adalah standard untuk kajian artikel akademik yang berkualiti dan sah. Akademi mengakui bahawa, untuk kajian dikaji semula dan diterbitkan, ia mesti mengikut garis panduan tertentu yang dipersetujui secara universal. Tanpa garis panduan ini, saintis dan penerbit tidak dapat berkomunikasi secara berkesan dan bermakna mengenai manuskrip.

Penulis yang baru dalam penulisan manuskrip dan penerbitan akademik, seperti pelajar siswazah, akan mendapat manfaat daripada kajian berhati-hati mengenai garis panduan kajian sistematik dan dari nasihat penulis yang berpengalaman. Pusat Maklumat Bioteknologi Negara, Perpustakaan Perubatan Negara AS (satu bahagian Institut Kesihatan Kebangsaan AS) mentakrifkan kajian sistematik dengan cara ini:

“Semakan sistematik adalah semakan komprehensif yang didorong oleh protokol dan sintesis data yang memfokuskan pada topik atau mengenai soalan utama yang berkaitan. Ia biasanya dilakukan oleh metodologi yang berpengalaman dengan input pakar domain. “

Terdapat tiga jenis penyelidikan:

 • Kuantitatif – hasil diukur berdasarkan nombor dan pengiraan
 • Kualitatif – keputusan diukur berdasarkan pemerhatian
 • Meta-Analysis – keputusan adalah berdasarkan kajian semula banyak kajian berkaitan

Tidak kira perbezaannya, protokol yang sama diikuti untuk tinjauan sistematik.

Mengatasi peninjauan sistematik adalah struktur atau rangka kerja. Struktur ini terdiri daripada komponen-komponen berikut dalam rangka: Judul-Abstrak-Pendahuluan-Kaedah-Hasil-Perbincangan-Rujukan. Struktur ini harus biasa kepada kebanyakan penulis manuskrip dalam suasana akademik atau saintifik, walaupun mereka belum menulis artikel ulasan.

Struktur Penuh Kajian Sistematik

Kajian sistematik mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Merancang soalan
 2. Rangka kerja analitik
 3. Pemetaan bukti
 4. Analisis kritikal
 5. Sintesis bukti

Merancang Soalan

Reka bentuk soalan penyelidikan memerlukan pemilihan bahasa yang teliti, yang mencerminkan niat penyelidikan. Soalan penyelidikan sering dibuat dengan menggunakan struktur PICO: Penduduk, Intervensi (atau Pendedahan), Kawalan / Pembanding, Hasil. Persoalannya akan menjadi titik rujukan sepanjang penyelidikan dan perbincangan, sehingga perlu jelas.

Rangka Kerja Analisis

Rangka analitik adalah gambaran visual struktur PICO, menggambarkan sambungan di antara keempat komponen. Sambungan ini disokong oleh keterangan yang diberikan. Ia membantu pembaca memahami dengan cepat apa yang dibentangkan dalam artikel kajian.

Pemetaan Keterangan

Pemetaan bukti adalah satu proses yang mana penyelidik memilih dan menolak kajian yang berkaitan dengan soalan penyelidikan di tangan. Kriteria mestilah diwujudkan pada awalnya untuk apa yang menjadi kajian yang relevan dan apa yang tidak. Dalam artikel mereka yang bertajuk, ” Inisiatif Pemetaan Keterangan Global : Meneliti penyelidikan dalam bidang topik yang luas,” penulis Peter Bragge, et al (2011) menerangkan pemetaan bukti dengan cara ini:

“Pemetaan bukti menerangkan kuantiti, reka bentuk dan ciri-ciri penyelidikan dalam bidang topik yang luas …. Keluasan pemetaan bukti membantu untuk mengenal pasti jurang bukti, dan boleh membimbing usaha penyelidikan masa depan. “

Analisis kritikal

Pada asasnya, analisis kritikal digunakan untuk menentukan sama ada kajian itu berkualiti tinggi atau tidak. Beberapa kriteria digunakan untuk menilai metodologi kajian, termasuk topik seperti menyembunyikan peruntukan rawak, pelaporan pengeluaran, ketepatan pelaporan, analisis statistik, dan penilaian hasil. Penulis dan pengulas mencari potensi bias dan penyalahgunaan data (atau pemerhatian) dalam setiap bidang kajian.

Sintesis Keterangan

Hasil kajian berbeza dibandingkan dan dibandingkan, dengan menggunakan soalan penyelidikan sebagai panduan. Penulis memberikan penilaian atau menjawab soalan penyelidikan berdasarkan kajian yang termasuk dalam penyelidikan. Sintesis pelbagai kajian telah dipanggil, “meta-analysis.”

Meta-Analysis

Meta-analisis melibatkan peninjauan sistematik satu set penyelidikan yang disusun di sekeliling satu topik. Walaupun meta-analisis mengikuti protokol yang sama dengan semakan sistematik , ia adalah penyelidikan mengenai penyelidikan yang sedia ada dan bukannya penciptaan penyelidikan baru. Walaupun, seseorang boleh berhujah bahawa sintesis kajian pada topik tunggal tidak memberikan perspektif baru dan data baru mengenai topik atau soalan penyelidikan.

Dalam artikel mereka untuk Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM), ” Lima langkah untuk melakukan kajian sistematik ,” penulis Khan, Kunz, Kleijnen, dan Antes (2003) menggambarkan lima langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis meta layak sebagai semakan sistematik:

 1. Membingkaikan Soalan
 2. Mengenalpasti Penerbitan Yang Relevan
 3. Menilai Kualiti Kajian
 4. Meringkaskan Keterangan
 5. Menterjemahkan Dapatan

Membingkaikan Soalan

Pada dasarnya, membingkai soalan untuk meta-analisis mengikuti protokol yang sama seperti mereka bentuk soalan untuk semakan sistematik. Penulis ini memberi tumpuan kepada variasi PICO: Populasi, Intervensi atau Pendedahan, Hasil, dan Reka Bentuk Kajian. Oleh kerana meta-analisis tidak semestinya melibatkan kumpulan kawalan atau komparator, elemen tersebut ditinggalkan dan Reka Bentuk Kajian ditambah. Penilai mensintesis pelbagai kajian dan reka bentuk kajian tersebut harus dipertimbangkan ketika membingkai soalan.

Mengenalpasti Penerbitan Yang Relevan

Penulis mesti mencari dan mengenal pasti kerja-kerja yang diterbitkan yang relevan untuk memaklumkan analisis meta. Kajian / penerbitan terpilih mesti berkaitan secara langsung dengan soalan penyelidikan. Di samping itu, pengarang harus mencatatkan rasional di belakang mana kajian telah dipilih dan yang ditolak.

Menilai Kualiti Kajian

Kawasan ini berkorelasi dengan “Analisis Kritikal,” di atas. Walaupun “kualiti” mungkin kelihatan sebagai penilaian subjektif, terdapat kriteria yang lazim digunakan dalam komuniti akademik, yang boleh menyeragamkan penilaian sedemikian. Ini termasuk penilaian reka bentuk kajian, jenis dan jumlah penyelidikan yang terdapat pada topik tertentu, dan potensi kecenderungan dalam keputusan. PRISMA adalah laman web yang boleh membantu mencari dan menilai kajian-kajian berkualiti.

Meringkaskan Keterangan

Objektif di sini adalah untuk membincangkan perbezaan di antara kajian – ciri, kualiti, statistik, dan lain-lain – serta persamaan mereka, terutamanya dalam hasil. Kerana itu bukan sekadar perbandingan kajian yang berlaku dalam analisis meta; soalan penyelidikan masih merupakan hub jurucakap dan meta-analisis harus selalu menunjuk ke topik utama yang dipersoalkan.

Menterjemahkan Dapatan

Bias harus diterokai apabila menafsirkan penemuan (memihak kepada satu jurnal atau rumah penerbitan, menyukai pengarang tertentu, dll.). Kualiti keseluruhan kajian perlu dibincangkan dan “cadangan harus dinilai dengan merujuk kepada kekuatan dan kelemahan bukti.”

SUMBER: Akademi Enago

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL