no comments

Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan (DDR)

Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan (DDR) pertama kali dicadangkan oleh Brown dan Collins pada tahun 1992 sebagai kaedah penyelidikan pendidikan. DDR adalah pendekatan sistematik yang terdiri dari analisis kebutuhan, merancang, pengembangan, dan penilaian produk. Ia dapat menguji teori dan mengesahkan praktiknya dengan menetapkan prosedur, teknik dan alat baru berdasarkan analisis keperluan. DDR boleh dikategorikan sebagai penyelidikan pengembangan TYPE 1 dan TYPE 2 seperti penerangan di bawah:

 

Jenis Penyelidikan Pembangunan

  1. Penyelidikan Produk dan Alat (TYPE 1)

Penekanan: Kajian mengenai produk, reka bentuk program, pembangunan atau projek penilaian tertentu.

Produk: Pelajaran yang diperoleh daripada mengembangkan produk tertentu dan menganalisis keadaan yang memudahkan penggunaannya.

 

2. Penyelidikan Model (TYPE 2)

Penekanan: Kajian proses, alat atau model reka bentuk, pengembangan atau penilaian.

Produk: Prosedur atau model reka bentuk, pengembangan dan penilaian baru yang memudahkan penggunaannya.

 

Menurut Wang et al (2005), ciri Penyelidikan Pembangunan adalah:

– Untuk memulakan dengan menentukan masalah penyelidikan dan mengkaji literatur yang berkaitan.

– Menyasarkan peserta populasi yang berlainan dalam Type 1 dan Type 2 dalam setiap fasa yang berbeza.

– Pengumpulan data boleh berbeza-beza bergantung pada fokus kajian.

– Kaedah penyelidikan yang pelbagai dapat digunakan, seperti penilaian, pemerhatian lapangan, analisis dokumen, wawancara mendalam, wawancara pakar, kajian kes, tinjauan dan lain-lain.

– Analisis data seperti kuantitatif atau kualitatif dan sintesis merangkumi perwakilan data deskriptif.

– Jenis pelaporan dapat diterbitkan dalam pelbagai jenis sumber seperti laman web berguna untuk melaporkan kumpulan data yang banyak.

 

Sumber: Open International Journal of Informatics (OIJI)

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL