no comments

KAJIAN LITERATUR

Cara menulis kajian literatur

Kajian literatur adalah tinjauan sumber-sumber ilmiah (seperti buku, artikel jurnal, dan tesis) mengenai topik tertentu. Ia memberi gambaran mengenai penemuan utama, konsep dan perkembangan berkaitan dengan masalah penyelidikan atau persoalan. Kajian literatur yang baik tidak hanya merumuskan sumber, ia bertujuan untuk:

 1. Menganalisis, mentafsir dan menilai secara kritikal kajian sedia ada yang telah dijalankan oleh pengkaji lain.
 2. Sumber mensintesis untuk menyerlahkan corak, tema, konflik dan jurang.
 3. Tunjukkan keadaan pengetahuan semasa berhubung dengan soalan penyelidikan atau hipotesis.

 

Bilakah anda perlu menulis tinjauan kesusasteraan?

Jika anda menulis tesis atau disertasi, anda perlu menjalankan kajian literatur untuk meletakkan penyelidikan anda dalam pengetahuan sedia ada. Anda mungkin memasukkannya dalam pengenalan atau kerangka teoritis, atau mungkin bahagian yang berasingan yang ditulis sebelum metodologi dan hasil kajian. Anda juga boleh membuat tinjauan kesusasteraan sebagai kertas berasingan. Kandungan akan kelihatan sedikit berbeza dalam setiap kes, tetapi proses menjalankan kajian literatur tetap mengikut langkah yang sama.

 

Langkah 1: Mengumpul, menilai dan memilih kajian lepas

Sebelum anda mula mencari kajian sedia ada, anda memerlukan topik yang jelas. Sekiranya anda menulis seksyen kajian literatur mengenai kertas disertasi atau penyelidikan, anda akan mencari kesusasteraan yang berkaitan dengan masalah penyelidikan dan persoalan kajian anda. Ini adalah langkah pertama dalam memahami keadaan pengetahuan mengenai topik anda sebelum memulakan penyelidikan anda sendiri.

Sekiranya anda menulis tinjauan sastera sebagai tugasan yang tersendiri, anda perlu memilih fokus dan membangunkan soalan utama untuk mengarahkan carian anda. Tidak seperti soalan penyelidikan disertasi, soalan ini perlu dijawab tanpa mengumpul atau menjana data baru. Anda sepatutnya dapat menjawabnya berdasarkan hanya semakan penerbitan yang sedia ada.

Contoh soalan penyelidikan disertasi:

Bagaimanakah kepuasan pelanggan dalam talian X syarikat dapat dipertingkatkan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan?

Contoh kajian kesusasteraan

Apakah hubungan antara kesetiaan pelanggan dengan kepuasan pelanggan?

Cari kesusasteraan menggunakan kata kunci dan petikan

Mula dengan membuat senarai kata kunci yang berkaitan dengan topik penyelidikan dan persoalan anda. Beberapa pangkalan data berguna untuk mencari jurnal dan artikel termasuk:

 1. Katalog perpustakaan universiti anda
 2. Google Scholar
 3. JSTOR
 4. EBSCO, Science Direct
 5. Projek Muse (kemanusiaan dan sains sosial)
 6. Medline (sains hayat dan bioperubatan)
 7. EconLit (ekonomi)
 8. Inspec (fizik, kejuruteraan dan sains komputer)

Apabila anda mencari artikel yang berguna, semak senarai rujukan untuk mencari sumber yang lebih relevan. Untuk mengenal pasti sebarang penerbitan penting yang tidak dipaparkan dalam carian kata kunci anda, perhatikan petikan berulang. Sekiranya pengarang, buku atau artikel yang sama selalu muncul dalam bacaan anda, pastikan anda mencarinya. Anda dapat mengetahui berapa kali artikel telah dilihat di Google Scholar di mana bilangan tinggi bermakna artikel itu telah berpengaruh dalam bidang tersebut.

Menilai dan memiilih sumber

Anda mungkin tidak akan dapat membaca segala-galanya, maka anda harus bermula dengan membaca abstrak untuk menentukan sama ada artikel itu berguna. Anda perlu menilai sumber mana yang paling berharga dan relevan dengan soalan kajian anda.

Untuk setiap penerbitan, tanyakan kepada diri sendiri:

 1. Soalan atau masalah apa yang dimaksudkan oleh penulis?
 2. Apakah konsep utama dan bagaimana ia ditakrifkan?
 3. Apakah teori, model dan kaedah utama? Adakah penyelidikan menggunakan rangka kerja yang telah ditetapkan atau mengambil pendekatan yang inovatif?
 4. Apakah hasil dan kesimpulan kajian ini?
 5. Bagaimanakah penerbitan berkait dengan kesusasteraan lain di lapangan? Adakah ia mengesahkan, menambah atau mencabar pengetahuan yang sedia ada?
 6. Bagaimanakah kajian sedia ada menyumbang kepada pemahaman anda mengenai topik itu? Apakah pandangan dan hujah utamanya?
 7. Apakah kekuatan dan kelemahan penyelidikan tersebut?

Pastikan sumber yang anda gunakan boleh dipercayai, dan pastikan anda membaca sebarang kajian penting dan teori utama dalam bidang penyelidikan anda. Skop kajian anda bergantung pada topik dan disiplin anda: dalam sains yang anda biasanya hanya mengkaji kesusasteraan baru-baru ini, tetapi dalam kemanusiaan anda mungkin mengambil perspektif sejarah yang panjang (misalnya, untuk mengesan bagaimana konsep telah berubah dalam makna dari masa ke masa) .

Ambil nota dan nyatakan sumber anda (citation)

Seperti yang anda baca, anda juga harus memulakan proses penulisan dengan membuat nota bahawa anda kemudiannya boleh memasukkan teks kajian tinjauan anda. Penting untuk menjejaki sumber anda dengan petikan untuk mengelakkan plagiarisme. Ia boleh membantu membuat bibliografi beranotasi, di mana anda menyusun maklumat petikan penuh dan menulis perenggan ringkasan dan analisis untuk setiap sumber. Ini membantu anda mengingati apa yang anda baca dan menjimatkan masa.

 

Langkah 2: Cari hubungan dan tema

Untuk mula menulis hujah dan struktur tinjauan literatur anda, anda perlu mengenal pasti hubungan antara sumber yang telah anda baca. Berdasarkan bacaan dan nota anda, anda boleh mencari:

 1. Trend dan corak (dalam teori, kaedah atau keputusan): adakah pendekatan tertentu menjadi lebih atau kurang popular dari semasa ke semasa?
 2. Tema: apa soalan atau konsep berulang-ulang merentasi kesusasteraan?
 3. Perbahasan, konflik dan percanggahan: di manakah sumber tidak setuju?
 4. Penerbitan penting: adakah terdapat sebarang teori atau kajian berpengaruh yang mengubah arah bidang?
 5. Jurang: apa yang tidak dikaji dalam kesusasteraan? Adakah terdapat kelemahan yang perlu ditangani?

Langkah ini akan membantu anda menyelesaikan struktur kajian literatur anda dan (jika berkenaan) menunjukkan bagaimana penyelidikan anda sendiri akan menyumbang kepada pengetahuan yang sedia ada.

 

Langkah 3: Merancang struktur kajian literatur anda

Terdapat pelbagai pendekatan untuk menyusun struktur tinjauan kesusasteraan. Anda harus mempunyai idea kasar tentang strategi anda sebelum anda mula menulis. Bergantung kepada panjang kajian literatur anda, anda boleh menggabungkan beberapa strategi contohnya, struktur keseluruhan anda mungkin menjadi tematik, tetapi setiap tema dibincangkan secara kronologi.

Kronologi

Pendekatan yang paling mudah adalah untuk mengesan perkembangan topik dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, jika anda memilih strategi ini, berhati-hatilah untuk mengelakkan sekadar menyenaraikan dan merumuskan sumber dalam rangka. Cuba untuk menganalisis corak, mengubah isi dan perdebatan utama yang telah membentuk arah bidang. Berikan tafsiran anda bagaimana dan mengapa perkembangan tertentu berlaku.

Tematik

Sekiranya anda telah menemui beberapa tema utama yang berulang, anda boleh menyusun ulasan literatur anda ke dalam subseksyen yang menunjukkan pelbagai aspek topik. Sebagai contoh, jika anda mengkaji kesusasteraan mengenai ketidaksamaan dalam hasil kesihatan migran, tema utama mungkin termasuk dasar penjagaan kesihatan, halangan bahasa, sikap budaya, status undang-undang, dan akses ekonomi.

Metodologi

Jika anda mempunyai sumber daripada pelbagai disiplin atau bidang yang menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan, anda mungkin ingin membandingkan hasil dan kesimpulan yang muncul dari pendekatan yang berbeza. Sebagai contoh:

 • Lihat hasil yang telah muncul dalam kajian kualitatif berbanding kuantitatif
 • Bincangkan bagaimana topik itu telah dikaji oleh secara empirikal versus teoritis
 • Bahagikan kesusasteraan kepada sumber sosiologi, sejarah, dan budaya

Teori

Kajian literatur merupakan asas untuk kerangka teori. Anda boleh menggunakannya untuk membincangkan pelbagai teori, model, dan definisi konsep utama. Anda perlu berhujah secara relevan dengan pendekatan teori tertentu, atau menggabungkan pelbagai konsep teoritis untuk membuat rangka konsep penyelidikan anda.

 

Langkah 4: Tulis kajian literatur anda

Seperti mana-mana penulisan akademik lain, tinjauan kesusasteraan anda harus mempunyai pengenalan, isi utama dan kesimpulan. Apa yang anda sertakan dalam setiap bahagian bergantung kepada objektif kajian literatur anda.

Pengenalan

Pengenalan harus jelas menentukan fokus dan tujuan kajian literatur.

Kajian literatur disertasi:

Jika anda menulis kajian literatur sebagai sebahagian daripada disertasi atau tesis, ulang semula isu utama atau soalan kajian dan berikan ringkasan dalam konteks ilmiah. Anda boleh menekankan garis masa topik ini (contoh: “banyak kajian baru-baru ini telah memberi tumpuan kepada masalah x”) atau menonjolkan jurang dalam kajian sedia ada (contoh: “disebabkan terdapat banyak penyelidikan di x, beberapa penyelidik telah mengambil pertimbangan”).

Kajian literatur kertas konsep:

Jika anda membuat penulisan kertas konsep, beri sedikit latar belakang topik dan kepentingannya, bincangkan skop kesusasteraan yang akan anda tinjau (misalnya, tempoh masa sumber anda), dan sebutkan objektif anda. Apa pandangan baru yang akan anda ambil dari kesusasteraan?

Bahagian isi

Bergantung kepada panjang tinjauan literatur anda, anda perlu membahagikan isi utama mengikut subseksyen. Anda boleh menggunakan subheading untuk setiap tema, tempoh masa, atau pendekatan metodologi. Anda boleh mengikut petua ini:

 1. Merumuskan dan mensintesis: memberi gambaran keseluruhan isi utama setiap sumber dan menggabungkannya menjadi keseluruhan yang koheren.
 2. Menganalisis dan mentafsirkan: jangan hanya menguraikan penemuan penyelidik lain. Anda perlu menambah tafsiran anda sendiri di mana anda boleh membincangkan kepentingan penemuan berhubungan dengan literatur secara keseluruhannya.
 3. Menilai secara kritis: sebutkan kekuatan dan kelemahan sumber anda.
 4. Tulis dalam perenggan yang berstruktur: gunakan peralihan dan ayat topik untuk menunjukkan kesinambungan, perbandingan dan kontras.

Contoh tinjauan literatur kesusasteraan

Contoh di bawah diambil dari isi tinjauan literatur mengenai hubungan antara identiti kebangsaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Perenggan ini membincangkan bagaimana para sarjana kemanusiaan mendekati konsep hutan belantara.

Early work in environmental humanities tended to take a sharply critical approach to wilderness, focusing on the cultural construction of supposedly ‘natural’ landscapes. The rise of climate change awareness in the 1980s had been framed by narratives about “the end of nature” (McKibben 1989), in which a once-pristine wilderness is degraded by humans to the point of disappearance. In response to this popular discourse, environmental historian William Cronon critiqued the concept of a pure, pristine nature to be preserved from human influence, arguing that ideas like “wilderness” are themselves products of particular human cultures and histories. In his influential essay ‘The Trouble with Wilderness’ (1995), Cronon traces how the ideal of untouched wilderness, anxiety over its loss, and the political will to preserve it has been central to American national identity, entwined with religious motifs and colonial frontier mythologies. Following Cronon, the racial and class politics of wilderness preservation was a theme taken up by several scholars in the late 1990s and early 2000s, who researched the material effects of conservation politics on indigenous and rural Americans (Catton 1997; Spence 1999; Jacoby 2001). The US National Park system became the dominant paradigm for analyzing relations between conservation, nationhood and nationalism. However, this approach has sometimes led to a narrowly US-centric perspective that fails to engage closely with the meanings and materialities of “wilderness” in different contexts. Recent work has begun to challenge this paradigm and argue for more varied approaches to understanding the socio-political relations between nation and nature.

Contoh di atas menggabungkan pendekatan tematik dan kronologi. Bahagian kajian literatur ini memfokuskan kepada tema padang gurun, sementara perenggan itu sendiri diatur secara kronologi.

Kesimpulan

Dalam bahagian kesimpulan, anda harus meringkaskan penemuan penting yang telah anda ambil daripada literatur dan menekankan kepentingannya.

Kajian kesusasteraan disertasi

Jika kajian literatur adalah sebahagian daripada tesis atau disertasi, tunjukkan bagaimana penyelidikan anda membincangkan jurang dan menyumbang pengetahuan baru, atau bincangkan bagaimana anda telah menggunakan teori dan kaedah sedia ada untuk membina rangka kerja penyelidikan anda.

Kajian literatur kertas konsep

Jika anda menulis kertas konsep, anda boleh membincangkan implikasi keseluruhan kesusasteraan atau membuat cadangan untuk penyelidikan masa depan berdasarkan jurang yang telah dikenalpasti.

 

Apabila selesai menulis tinjauan literatur anda, jangan lupa untuk membaca secara menyeluruh sebelum berkongsi dengan orang lain. Selamat menulis!

 

Sumber: www.scribbr.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL