no comments

Jenis Tinjauan Literatur

Seperti yang dicatat oleh Kennedy (2007), adalah penting untuk memikirkan pengetahuan dalam bidang tertentu yang terdiri daripada tiga lapisan. Pertama, terdapat kajian utama yang dilakukan dan diterbitkan oleh penyelidik. Kedua adalah tinjauan kajian-kajian yang merangkum dan menawarkan tafsiran baru yang dibina dari kajian asal dan sering kali melangkaui kajian-kajian asal. Ketiga, terdapat persepsi, kesimpulan, pendapat, dan tafsiran yang dikongsi secara tidak formal yang menjadi sebahagian daripada pengetahuan bidang. Dalam menyusun tinjauan literatur, adalah penting untuk diperhatikan bahawa selalunya lapisan pengetahuan ketiga ini disebut “benar” walaupun hanya mempunyai hubungan yang longgar dengan kajian utama dan tinjauan literatur sekunder.

Tinjauan literatur dilakukan untuk memberi gambaran keseluruhan dan sintesis sumber-sumber yang berkaitanserta terdapat beberapa pendekatan bagaimana tinjauan literatur dapat dilakukan, bergantung pada jenis analisis yang menyokong kajian anda. Disenaraikan di bawah adalah definisi jenis tinjauan literatur:

 

Kajian Argumentatif (Argumentative Review)

Bentuk ini meneliti literatur secara selektif untuk menyokong atau membuat percanggahan sesuatu hujah, anggapan yang sangat tersirat, atau masalah falsafah yang sudah ada dalam literatur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kandungan literatur yang menetapkan sudut pandang yang bertentangan. Memandangkan sifat yang sarat dengan beberapa penyelidikan sains sosial [contoh: pembaharuan pendidikan; kawalan imigresen], pendekatan berhujah untuk menganalisis literatur boleh menjadi bentuk wacana yang sah dan penting. Walau bagaimanapun, perhatikan bahawa kajian argumentatif juga dapat memperkenalkan masalah bias kerana terbiasa untuk membuat tuntutan ringkasan dari jenis yang terdapat dalam tinjauan sistematik.

 

Kajian Integratif (Integrative Review)

Dianggap sebagai bentuk penelitian yang meninjau, mengkritik, dan mensintesis literatur mengenai sesuatu topik secara bersepadu sehingga kerangka dan perspektif baru mengenai topik tersebut dihasilkan. Kandungan literatur merangkumi semua kajian yang menangani hipotesis yang berkaitan atau serupa. Tinjauan integratif yang dilakukan dengan baik memenuhi piawaian yang sama dengan penyelidikan utama berkaitan dengan kejelasan, ketelitian, dan replikasi.

 

Kajian Sejarah (Historical Review)

Tidak banyak perkara yang terpisah dari duluan sejarah. Kajian sejarah difokuskan pada penyelidikan sepanjang jangka waktu, sering kali dimulai dengan pertama kalinya suatu permasalahan, konsep, teori, fenomena muncul dalam literatur, kemudian menelusuri evolusinya dalam keilmuan suatu disiplin ilmu. Tujuannya adalah untuk meletakkan penyelidikan dalam konteks sejarah untuk menunjukkan keakraban dengan perkembangan canggih dan untuk mengenal pasti arah kemungkinan untuk penyelidikan masa depan.

 

Kajian Metodologi (Methodological Review)

Tinjauan tidak selalu menumpukan pada apa yang seseorang katakan [kandungan], tetapi bagaimana mereka mengatakannya [kaedah analisis]. Pendekatan ini menyediakan kerangka pemahaman pada tahap yang berbeza (seperti teori, bidang substantif, pendekatan penyelidikan dan teknik pengumpulan dan analisis data), memungkinkan para penyelidik untuk menggunakan pelbagai pengetahuan mulai dari tingkat konseptual hingga dokumen praktikal untuk digunakan dalam kerja lapangan dalam bidang pertimbangan ontologi dan epistemologi, integrasi kuantitatif dan kualitatif, persampelan, wawancara, pengumpulan data dan analisis data, dan membantu menyoroti banyak masalah etika yang harus kita ketahui dan pertimbangkan semasa kita menjalani kajian ini.

 

Kajian Sistematik (Systematic Review)

Bentuk kajian ini terdiri daripada gambaran keseluruhan bukti yang ada yang berkaitan dengan pertanyaan penyelidikan yang dirumuskan dengan jelas, yang menggunakan kaedah yang telah ditentukan dan standard untuk mengenal pasti dan menilai secara kritis penyelidikan yang relevan, dan untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menganalisis data dari kajian yang termasuk dalam literatur. Biasanya ia memfokuskan pada persoalan empirik yang sangat spesifik, sering diajukan dalam bentuk sebab-akibat, seperti “Sejauh mana A menyumbang kepada B?”

 

Kajian Teori (Theoritical Review)

Tujuan bentuk kajian ini adalah untuk mengkaji secara konkrit korpus teori yang telah terkumpul berkaitan dengan isu, konsep, teori, fenomena. Tinjauan literatur teoritis membantu menetapkan teori apa yang sudah ada, hubungan antara mereka, sejauh mana teori yang ada telah diselidiki, dan untuk mengembangkan hipotesis baru yang akan diuji. Selalunya bentuk kajian ini digunakan untuk membantu menetapkan kekurangan teori yang sesuai atau mendedahkan bahawa teori semasa tidak mencukupi untuk menjelaskan masalah penyelidikan baru atau yang baru muncul. Unit analisis boleh menumpukan pada konsep teori atau keseluruhan teori atau kerangka.

 

Sumber: uscupstate.libguides.com

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL