no comments

Jenis Kajian Kesusasteraan

Kajian kesusasteraan berleluasa di seluruh dengan pelbagai disiplin akademik, dan dengan demikian anda boleh mengadaptasi pelbagai pendekatan untuk mengorganisasi dan menulis kajian literatur anda dengan berkesan.

    • Kajian Argumentatif

Borang ini meneliti kesusasteraan secara selektif untuk menyokong atau membantah hujah, mendalam yang terlalu tertanam, atau masalah falsafah yang telah ditubuhkan dalam kesusasteraan. Tujuannya adalah untuk membangunkan sebuah badan kesusasteraan yang membuktikan pandangan kontrarian. Memandangkan sifat sains bernilai beberapa penyelidikan sains sosial [misalnya, pembaharuan pendidikan; kawalan imigresen], pendekatan argumentatif untuk menganalisis kesusasteraan boleh menjadi bentuk wacana yang sah dan penting. Walau bagaimanapun, perhatikan bahawa mereka juga boleh memperkenalkan masalah kecenderungan apabila mereka gunakan untuk membuat tuntutan ringkasan jenis yang terdapat dalam ulasan sistematik.

  • Kajian Integratif

Dianggap sebagai satu bentuk penyelidikan yang mengkaji, mengkaji, dan mensintesiskan kesusasteraan perwakilan mengenai topik dengan cara yang terintegrasi supaya rangka kerja dan perspektif baru mengenai topik itu dijana. Tubuh kesusasteraan meliputi semua kajian yang mengatasi hipotesis yang berkaitan atau serupa. Kajian semula integratif yang baik memenuhi piawaian yang sama sebagai penyelidikan utama yang berkaitan dengan kejelasan, ketekunan, dan replikasi.

  • Tinjauan Bersejarah

Hanya beberapa perkara yang tersisih dari sejarah sebelumnya. Tinjauan sejarah difokuskan untuk mengkaji penyelidikan sepanjang tempoh masa, sering kali bermula dengan permulaan isu, konsep, teori, fenomena muncul dalam kesusasteraan, kemudian memerhatikan evolusinya dalam biasiswa disiplin. Tujuannya adalah untuk meletakkan penyelidikan dalam konteks sejarah untuk menunjukkan kebiasaan dengan perkembangan terkini dan untuk mengenal pasti petunjuk yang mungkin untuk penyelidikan masa depan.

  • Kajian Metodologi Kajian

semula tidak selalu berlaku kepada  apa yang  dikatakan seseorang [kandungan], tetapi  bagaimana  mereka mengatakannya [kaedah analisis]. Pendekatan ini memberikan rangka pemahaman pada tahap yang berbeza (iaitu teori, bidang substantif, pendekatan penyelidikan dan teknik pengumpulan data dan analisis), membolehkan para penyelidik membuat pelbagai pengetahuan dari tahap konseptual hingga dokumen praktikal untuk digunakan dalam kerja di bidang pertimbangan ontologi dan epistemologi, integrasi kuantitatif dan kualitatif, persampelan, wawancara, pengumpulan data dan analisis data, dan membantu menyerlahkan banyak isu etika yang perlu kita ketahui dan dipertimbangkan semasa kita belajar.

  • Tinjauan Sistematik

Borang ini mengandungi gambaran keseluruhan bukti-bukti yang sedia ada yang berkaitan dengan soalan penyelidikan yang telah dirumuskan dengan jelas, yang menggunakan kaedah yang telah ditetapkan dan diseragamkan untuk mengenal pasti dan menilai secara kritikal penyelidikan yang relevan, dan mengumpulkan, melaporkan, dan menganalisis data dari kajian yang disertakan dalam semakan. Biasanya dia memberi sokongan kepada soalan-soalan empirik yang sangat spesifik, sering ditimbulkan dalam bentuk sebab-akibat, seperti “Setakat mana A menyumbang kepada B?”

  • Tinjauan Teoritis

Tujuan borang ini adalah untuk mengkaji secara konkrit teori-teori yang telah dikumpulkan berkaitan dengan isu, konsep, teori, fenomena. Kajian kesusasteraan teoritis membantu menentukan apa teori sudah ada, hubungan di antara mereka, sejauh mana teori-teori sedia ada telah disiasat, dan untuk membangunkan hipotesis baru untuk diuji. Selalunya borang ini digunakan untuk membantu menubuhkan kekurangan teori yang sesuai atau mendedahkan bahawa teori semasa tidak mencukupi untuk menjelaskan masalah penyelidikan yang baru atau muncul. Unit analisis boleh memberi tumpuan kepada konsep teoritis atau keseluruhan teori atau rangka kerja.

 

SUMBER: University of Alabama Libraries

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL