no comments

Jenis Kaedah Penyelidikan

Penyelidikan didefinasikan sebagai carian saintifik dan sistematik untuk mencari maklumat yang relevan mengenai topik tertentu yang melibatkan usaha sistematik untuk menimba ilmu pengetahuan baru. Penyelidikan terdiri menentukan dan mentakrifkan masalah, merumus hipotesis atau mencadangkan penyelesaian; mengumpul, menyusun dan menilai data dan mencapai kesimpulan; dan akhirnya meneliti dan menguji kesimpulan untuk menentukan sama ada ianya sesuai dengan hipotesis.

 Penyelidikan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan: deskriptif dan analisis (Allan dan Randy, 2005). Kajian berbentuk deskriptif biasanya melibatkan tinjauan dan kajian yang bertujuan untuk mengenal pasti fakta-fakta. Dalam erti kata lain, penyelidikan deskriptif terutama berkaitan dengan “penerangan mengenai keadaan urusan kerana ia adalah pada masa ini” (Kumar, 2008, p.6), dan tidak ada kawalan ke atas pemboleh ubah dalam kajian deskriptif.

Penyelidikan analisis pula adalah berbeza dengan cara  “penyelidik perlu menggunakan fakta-fakta atau maklumat yang telah sedia ada dan menganalisis ini untuk membuat penilaian kritikal bahan” (Kumar, 2008, p.9)

Biggam (2008) membahagikan kajian kepada dua kategori: penyelidikan gunaan dan penyelidikan asas. Penyelidikan gunaan juga dirujuk sebagai satu kajian tindakan, dan penyelidikan asas kadang-kadang dipanggil penyelidikan asas atau tulen. Kumar (2008) membezakan penyelidikan gunaan dan penyelidikan asas dalam mengikuti cara:

Penyelidikan Gunaan

Penyelidikan Asas

 • Cuba untuk menghapuskan teori dengan menambah kepada asas-asas disiplin
 • Masalah dianalisis dari sudut satu disiplin
 • Teori umum disarankan
 • Pendekatan Ramalan dilaksanakan
 • Menganggap bahawa pembolehubah lain tidak berubah
 • Laporan yang disusun dalam bahasa bahasa teknikal disiplin
 • Bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menambah kepada bidang  disiplin
 • Beberapa disiplin bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini
 • Penyelidikan kes-kes individu tanpa tujuan yang umum
 • Bertujuan untuk mengatakan bagaimana perkara yang boleh diubah
 • Mengakui bahawa pembolehubah malar selalu berubah
 •  Laporan yang disusun dalam satu bahasa yang sama

 Rujukan

 • Allan, AJ, Randy, LJ, 2005, Writing the Winning Thesis or Dissertation. A Step-by-Step Guide, Corwin Press, California
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL