no comments

Jenis- jenis Kajian Literatur

Kajian Argumentatif

Borang ini meneliti kesusasteraan secara selektif untuk menyokong atau membantah hujah, asumsi yang terlalu tertanam, atau masalah falsafah yang telah ditubuhkan dalam kesusasteraan. Tujuannya adalah untuk membangunkan sebuah badan kesusasteraan yang membuktikan pandangan masyarakat. Memandangkan sifat sains nilai beberapa penyelidikan sains sosial [seperti pembaharuan pendidikan; kawalan imigresen], pendekatan argumentatif untuk menganalisis kesusasteraan boleh menjadi bentuk wacana yang sah dan penting. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa mereka juga boleh memperkenalkan masalah kecenderungan apabila mereka digunakan untuk membuat tuntutan ringkasan jenis yang terdapat dalam ulasan sistematik .

Kajian Integratif

Dianggap sebagai satu bentuk penyelidikan yang mengkaji, mengkaji, dan mensintesis kesusasteraan perwakilan mengenai topik dengan cara yang integrasi supaya rangka kerja dan perspektif baru mengenai topik itu dijana. Tubuh kesusasteraan termasuk semua kajian yang mengatasi hipotesis yang terkait atau serupa atau masalah penyelidikan. Kajian semula integratif yang baik memenuhi piawaian yang sama sebagai penyelidikan utama yang berkaitan dengan kejelasan, ketekunan, dan replikasi. Inilah bentuk kajian semula yang paling biasa dalam sains sosial.

Kajian Bersejarah

memberi tumpuan untuk mengkaji penyelidikan sepanjang tempoh masa, sering kali bermula dengan isu pertama, konsep, teori, fenomena muncul dalam kesusasteraan, kemudian mengamati evolusinya dalam Beberapa perkara yang tersisa secara berasingan daripada tokoh bersejarah. Kajian literatur sejarah biasiswa disiplin. Tujuannya adalah untuk meletakkan penyelidikan dalam konteks sejarah untuk menunjukkan kebiasaan dengan perkembangan terkini dan untuk mengenal pasti petunjuk yang mungkin untuk penyelidikan masa depan.

Kajian metodologi

Tinjauan tidak selalu menumpukan kepada apa yang dikatakan oleh seseorang, tetapi bagaimana mereka mengatakan apa yang mereka katakan [kaedah analisis]. Mengkaji kaedah analisis menyediakan rangka kerja pemahaman pada tahap yang berbeza [iaitu teori, bidang substantif, pendekatan penyelidikan, dan teknik pungutan dan analisis data], bagaimana para penyelidik menggunakan pelbagai pengetahuan mulai dari peringkat konseptual hingga dokumen praktikal untuk digunakan dalam bidang kerja bidang pertimbangan ontologi dan epistemologi, kuantitatif dan integrasi kualitatif, pensampelan, temu ramah, pengumpulan data, dan analisis data. Pendekatan ini membantu menyerlahkan isu-isu etika yang perlu anda ketahui dan dipertimbangkan ketika anda meneruskan pengajian anda sendiri.

Kajian sistematik

Bentuk ini terdiri daripada gambaran keseluruhan bukti sedia ada yang berkaitan dengan soalan penyelidikan yang telah dirumuskan dengan jelas, yang menggunakan kaedah yang telah ditetapkan dan bersandar untuk mengenal pasti dan menilai secara kritis penyelidikan yang relevan, dan mengumpulkan, melaporkan, dan menganalisis data dari kajian yang termasuk dalam kajian semula. Matlamatnya adalah dengan sengaja untuk mengumpul dokumen, menilai secara kritikal, dan merumuskan semua penyelidikan saintifik mengenai masalah penyelidikan yang jelas. Biasanya ia memberi tumpuan kepada soalan empirikal yang sangat spesifik, sering ditimbulkan dalam bentuk sebab-akibat, seperti “Setakat mana A menyumbang kepada B?” Tinjauan literatur jenis ini terutama digunakan untuk menelaah kajian penyelidikan terdahulu dalam bidang perubatan klinis dan bidang kesehatan bersekutu, tetapi semakin banyak digunakan dalam sains sosial.

Kajian Teori

Tujuan borang ini adalah untuk mengkaji korpus teori yang telah terkumpul berkaitan dengan isu, konsep, teori, fenomena. Tinjauan literatur teoritis membantu untuk menetapkan apa teori sudah ada, hubungan di antara mereka, hingga sejauh mana teori-teori yang sedia ada telah diselidiki, dan untuk mengembangkan hipotesis baru untuk diuji. Selalunya borang ini digunakan untuk membantu menubuhkan kekurangan teori yang sesuai atau mendedahkan bahawa teori semasa tidak mencukupi untuk menjelaskan masalah penyelidikan yang baru atau muncul. Unit analisis boleh memberi tumpuan kepada konsep teoritis atau keseluruhan teori atau rangka kerja.

SUMBER : http://libguides.usc.edu/writingguide/literaturereview

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL