no comments

Garis Panduan untuk Menulis Cadangan Penyelidikan

Cadangan penyelidikan biasa panjangnya sekitar 2,500 perkataan walaupun tidak ada had minimum atau maksimum untuk ini. Dalam menyediakan cadangan penyelidikan, perkara pertama yang harus anda lakukan ialah memutuskan apa sebenarnya yang anda ingin ketahui lebih lanjut. Soalan-soalan yang anda ingin selidiki harus layak sebagai projek penyelidikan dan membawa kepada penciptaan pengetahuan dan pemahaman baru.

 

Cadangan penyelidikan anda harus merangkumi bahagian pada setiap perkara berikut:

 

  • Tajuk

Tajuk harus ringkas dan deskriptif.

 

  • Latar Belakang dan Rasional

Bahagian ini perlu menjelaskan latar belakang dan isu-isu penyelidikan yang anda cadangkan – bagaimana anda berminat dengan bidang ini.

Anda boleh meringkaskan apa yang anda ketahui mengenai literatur yang ada di bidang anda ingin kaji serta mengenal pasti sama ada ianya ada atau tidak memberikan pencerahan mengenai perkara yang anda minati.

Yang paling penting, anda mesti membuat kes yang meyakinkan mengapa penyelidikan anda akan menghasilkan pengetahuan yang berharga dan berguna.

 

  • Soalan kajian

Di sini anda perlu merumuskan persoalan kajian anda dengan jelas. Anda harus mempunyai pertanyaan yang dapat dijawab yang jelas dan cukup jelas dinyatakan / difokuskan untuk anda melakukan kajian yang tersirat dalam jangka masa yang sesuai.

 

  • Kerangka Teori dan Metodologi

Di bahagian ini, anda perlu menjelaskan sumber teori apa yang akan anda gunakan dan mengapa. Anda harus menunjukkan pengetahuan anda mengenai masalah penyelidikan dan pemahaman anda mengenai teori dan isu-isu penyelidikan yang berkaitan dengan persoalan kajian anda dan kaitan dan kegunaannya dengan projek anda. Beri perhatian kepada masalah yang lebih besar dalam kerangka teori pilihan anda dan bagaimana ia akan mempengaruhi proses penyelidikan. Beri penghargaan kepada mereka yang telah meletakkan asas kajian anda.

 

  • Kaedah

Bahagian ini sangat penting kerana ia menunjukkan bagaimana anda merancang untuk mengatasi masalah penyelidikan anda. Ini adalah rancangan kerja anda dan menerangkan aktiviti yang diperlukan untuk menyiapkan projek anda dan harus terdiri daripada penerangan mengenai bagaimana anda ingin menjalankan penyelidikan. Anda dapat menunjukkan pengetahuan anda tentang kaedah alternatif dan menyatakan bahawa pendekatan anda adalah kaedah yang paling tepat dan sesuai untuk menjawab persoalan kajian anda. Terangkan mengenai data yang akan anda kumpulkan; bagaimana anda akan mengumpulkannya dan bagaimana anda akan menganalisanya. Terangkan kemahiran apa yang anda perlukan dan sama ada anda memilikinya atau bagaimana anda akan memperolehnya.

Anda perlu memikirkan masalah praktikal: jika anda ingin melakukan kerja lapangan, di mana dan berapa lama? Pertimbangkan pertanyaan mengenai akses, misalnya, adakah organisasi dan lain-lain di mana anda ingin melakukan kerja lapangan ini ingin memberi anda akses (fizikal, waktu, dokumen) kepada apa yang anda perlukan?

 

Sumber: www.geog.ox.ac.uk

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL