no comments

Faktor Penting Dalam Reka Bentuk “Questionnaire Design”.

Terdapat beberapa faktor penting dalam reka bentuk soal selidik :

  1. Matlamat
  • Pastikan bahawa semua soalan yang ditanyakan adalah matlamat penyelidikan. Bagaimanapun, gunakan hanya satu ciri binaan yang anda sedang penyiasatan dalam setiap item.

2. Panjang

  • Semakin panjang soal selidik, orang kurang berkemungkinan akan menyelesaikannya. Soalan sepatutnya pendek, jelas, dan menjadi titik; sebarang soalan / item yang tidak perlu patut ditinggalkan.

3. Kajian Perintis

  • Laksanakan kajian amali kecil untuk memastikan orang memahami soalan. Orang juga akan dapat memberi maklum balas jujur terperinci mengenai reka bentuk soal selidik.

4. Turutan Soalan.

  • Soalan perlu kemajuan secara logik dari yang paling kurang sensitif kepada yang paling sensitif, dari faktual dan tingkah laku kepada kognitif, dan dari yang lebih umum kepada yang lebih spesifik. Penyelidik harus memastikan bahawa jawapan kepada soalan tidak dipengaruhi oleh soalan-soalan terdahulu.

5. Terminologi

  • Harus ada sedikit jargon teknikal. Soalan sepatutnya mudah, tepat dan mudah difahami.
    Bahasa ‘questionnaire’ sepatutnya sesuai dengan perbendaharaan kata kumpulan orang yang sedang dikaji. Gunakan kenyataan yang ditafsirkan dengan cara yang sama oleh ahli-ahli subpopulasi yang berbeza dari penduduk yang berminat. Sebagai contoh, penyelidik mesti mengubah bahasa soalan untuk menyesuaikan latar belakang sosial umur responden / tahap pendidikan / kelas sosial / etnik dan sebagainya.

6. Penyampaian.

  • Pastikan ia kelihatan profesional, termasuk arahan yang jelas dan ringkas. Jika dihantar melalui pos pastikan sampul surat itu tidak menandakan ‘junk mail.’

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL