no comments

Contoh Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Penyelidikan

Analisis data dijalankan dalam model penyelidikan ini, dalam beberapa cara. Antara lain;

Yang pertama adalah cara kualitatif, yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kertas saintifik ini proses pengurangan data dilakukan melalui proses mengamati peluang perniagaan dan persiapan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada saat ini. Kemudian analisa data dari persembahan data yang diperoleh semasa proses pengumpulan data. Selepas proses analisis diperoleh kesimpulan tentang konsep keusahawanan dalam menghadapi banyak orang yang menganggur di Indonesia.

Bagaimana Membuat Teknik Analisis Data

Melakukan analisis data mesti berdasarkan prosedur dan langkah tertentu. Langkah-langkah dalam menjalankan analisis data termasuk:

 1. Pengumpulan Data , ini merupakan langkah pertama dalam aktiviti analisis data, iaitu mengumpulkan data untuk dianalisis.
 2. Peringkat Penyuntingan , tahap ini adalah proses menyemak kejelasan dan kesempurnaan yang berkaitan dengan pengisian alat pengumpulan data.
 3. Fasa pengekodan , tahap ini adalah proses mengenalpasti dan mengklasifikasikan semua pernyataan yang terkandung dalam instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan pembolehubah yang dikaji.
 4. Tahap Pengujian , tahap ini adalah proses menguji kualiti data, baik dari segi keabsahan dan kebolehpercayaan instrumen dari pengumpulan data.
 5. Fasa Penyuraian Data , tahap ini adalah proses membuat deskripsi data dengan membentangkannya dalam bentuk jadual kekerapan atau gambar rajah dengan pelbagai ukuran kecenderungan pusat dan saiz penyebaran. Tahap ini bertujuan untuk memahami ciri-ciri data sampel dari suatu kajian.
 6. Peringkat Ujian Hipotesis , tahap ini adalah proses menguji cadangan sama ada ia boleh diterima atau ditolak, sama ada ia mempunyai makna atau tidak. Berdasarkan pada tahap ini maka kesimpulan atau keputusan akan dibuat.

Biasanya, seksyen analisis data ditulis selepas kaedah dan pendekatan yang digunakan. Untuk dapat membuat atau menulis analisis data yang baik, terdapat beberapa tip sederhana yang boleh anda lakukan:

 1. Elakkan menganalisis keputusan anda dalam bahagian analisis data.
 2. Tunjukkan sama ada penyelidikan anda adalah kuantitatif atau kualitatif.
 3. Berikan soalan penyelidikan utama anda dan kaedah analisis yang digunakan untuk menjawabnya.
 4. Laporkan perisian yang anda gunakan untuk mengumpul dan menganalisis data anda.
 5. Senaraikan sumber data, termasuk arkib elektronik dan laporan dalam talian dari pelbagai institusi.
 6. Terangkan bagaimana data diringkaskan dan apakah langkah-langkah kebolehubahan yang anda gunakan.
 7. Ingat untuk menyebutkan transformasi data jika terdapat satu, termasuk normalisasi data.
 8. Pastikan anda memasuki sepenuhnya nama ujian statistik yang digunakan.
 9. Terangkan teknik grafik yang digunakan untuk menganalisis data mentah dan hasilnya.

SUMBER: DosenPPKN.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL