no comments

Ciri-ciri Penelitian Kualitatif

Penyelidikan kualitatif berbeza daripada kajian lain. Untuk mengetahui perbezaannya ada 14 sifat penyelidikan kualitatif iaitu:
 1. Dalam penyelidikan kualitatif, data dikumpulkan dalam keadaan asal atau semula jadi (natural Setting).
 2. Penyelidik sebagai alat penyelidikan, yang bermaksud penyelidik sebagai alat utama pengumpul data adalah dengan kaedah pengumpulan data berdasarkan pemerhatian dan wawancara.
 3. Dalam penyelidikan kualitatif, pengumpulan data deskriptif dikumpulkan yang kemudiannya ditulis dalam laporan tersebut. Data diperoleh daripada kajian ini dalam bentuk perkataan, imej, dan bukan nombor.
 4. Penyelidikan kualitatif lebih berkaitan dengan proses daripada hasil, yang bermakna dalam pengumpulan data sering memberi perhatian kepada hasil dan kesan dari berbagai pembolehubah yang mempengaruhi satu sama lain.
 5. Latar belakang atau tindakan kelakuan dicari maksudnya. Oleh itu, apa yang ada di belakang kelakuan manusia adalah penting untuk penyelidikan kualitatif. Beri keutamaan kepada data langsung atau “first hand”. Penyelidikan kualitatif memerlukan sebanyak mungkin penyelidik untuk menjalankan aktiviti penyelidikan mereka sendiri di lapangan.
 6. Dalam penyelidikan kualitatif digunakan kaedah triangulasi yang dilakukan secara meluas dalam kedua-dua kaedah tringulasi dan triangulasi sumber data.
 7. Perhatikan butiran kontekstual. Penyelidik mengumpul dan merekodkan data yang sangat terperinci mengenai perkara-perkara yang dianggap berkaitan dengan masalah di bawah kajian.
 8. Subjek yang dikaji adalah sama dengan penyelidik, jadi bukan sebagai objek atau kedudukan yang lebih rendah.
 9. Mengutamakan perspektif emik, yang bermaksud memberi perhatian kepada pandangan responden, iaitu bagaimana pandangan dan tafsirannya terhadap dunia dan penubuhannya.
 10.  Sahkan. Penerapan kaedah ini adalah, antara lain, kes-kes yang bertentangan atau negatif.
 11. Persampelan adalah bertujuan. Kaedah kualitatif menggunakan beberapa sampel dan dipilih berdasarkan objektif penyelidikan.
 12. Menggunakan “Audit trail”. Kaedah yang dimaksudkan adalah untuk memasukkan kaedah pengumpulan data dan analisis.
 13. Mengendalikan analisis dari awal kajian. Data yang diperoleh secara langsung dianalisis, diikuti dengan mencari data sekali lagi dan dianalisa, dan seterusnya sehingga dianggap mencapai hasil yang mencukupi.
 14. Teori asas. Dengan data yang diperoleh daripada penyelidikan di lapangan boleh dirumuskan kesimpulan atau teori.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL