no comments

Cara Menulis Kajian Sistematik

Kajian literatur merupakan bahagian penting dalam menyediakan cadangan penyelidikan dan laporan penyelidikan. Bahagian ini biasanya mengikut format tertentu dan dikenali sebagai kajian sistematik (systematic review).

Kajian sistematik merupakan metodologi penyelidikan yang kuat yang menjawab soalan-soalan berdasarkan bukti yang baik dan menyediakan penyelidik dengan ringkasan kerja yang dilakukan secara spesifik, komprehensif dan terkini. Langkah-langkah berikut menggariskan beberapa cara untuk mengkaji semula kajian sistematik:

1. Tentukan soalan yang akan dijawab oleh kajian.

Kajian sistematik bertujuan untuk menjawab soalan tertentu, yang mesti dijelaskan pada awalnya. Sebagai contoh, “Apakah kesan hipnosis (berbanding dengan tiada rawatan) pada tahap kebimbangan orang dengan penyakit jantung?”

2. Tulis protokol.

Protokol ini bermula dengan rasional untuk kajian semula dan memasukkan butir-butir mengenai metodologi. Maklumat utama untuk protokol anda terdiri daripada:

Kriteria kelayakan. Gariskan senarai kriteria yang mesti dipenuhi artikel sebelum anda memasukkannya dalam kajian anda. Selalunya, ini termasuk maklumat tentang reka bentuk penyelidikan yang digunakan dalam kajian yang ingin anda laksanakan dan jenis peserta yang terlibat dalam kajian ini.

Strategi carian. Kenal pasti dan dapatkan semula artikel untuk kajian anda dengan mencari maklumat dalam internet. Tentukan istilah carian ataupun kata kunci (keywords) yang anda gunakan dalam carian ini.

Kriteria sah. Tentukan bagaimana anda menilai kesahihan atau kualiti setiap kajian. Ini bergantung pada jenis kajian anda.

Pengekstrakan data, analisis dan penyebaran. Huraikan bagaimana anda akan mengekstrak data dari artikel penyelidikan semasa kajian dan bagaimana anda akan menggunakan / menggabungkan maklumat ini.

3. Dapatkan kajian-kajian lepas yang berkaitan

Menjalankan pencarian artikel dan mengambilnya menggunakan strategi carian yang digariskan dalam protokol kajian anda. Menilai artikel penyelidikan ini adalah untuk memastikan artikel-artikel tersebut memenuhi kriteria kajian anda.

4. Kumpul data.

Selepas anda mengecualikan artikel yang tidak layak daripada semakan anda, anda perlu menilai artikel-artikel lain untuk penilaian kualiti. Laksanakan penilaian ini secara sendiri, kemudian dapatkan penilaian dan persetujuan daripada penyelia sama ada artikel tersebut boleh dijadikan sebagai sumber maklumat dalam kajian anda.

5. Menganalisis data, membuat kesimpulan dan penemuan laporan.

Apabila kajian anda mengandungi maklumat kuantitatif, anda boleh menjalankan meta-analisis statistik (di mana anda menggabungkan data dari pelbagai kajian lepas dan memberikan saiz kesan keseluruhan untuk fenomena yang disiasat).

Dalam situasi lain, anda boleh memberikan sintesis naratif data (di mana anda merumuskan penemuan dari pelbagai kajian dan memberikan pembaca dengan jawapan kepada soalan kajian).

 

Sumber: No-Dummy.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL