no comments

Cara menulis kajian semula kesusasteraan

Kajian literatur adalah tinjauan sumber-sumber ilmiah (seperti buku, artikel jurnal, dan tesis) mengenai topik tertentu. Ia memberi gambaran mengenai penemuan utama, konsep dan perkembangan berkaitan dengan masalah penyelidikan atau persoalan. Kajian literatur yang baik tidak hanya merumuskan sumber-ia bertujuan untuk:

-Analyze, mentafsir dan menilai secara kritikal kesusasteraan
-Synthesize sumber untuk menyerlahkan corak, tema, konflik, dan jurang
-Menunjukkan keadaan pengetahuan semasa berhubung dengan soalan penyelidikan atau hipotesis pusat
.
Bilakah anda perlu menulis semakan kesusasteraan?
Jika anda menulis tesis atau disertasi, anda perlu menjalankan kajian literatur untuk meletakkan penyelidikan anda dalam pengetahuan sedia ada. Anda mungkin memasukkannya dalam pengenalan atau kerangka teoritis, atau mungkin bab yang berasingan yang datang sebelum metodologi dan bahagian keputusan.
.
Anda juga boleh diberikan semakan kesusasteraan sebagai kertas bersendirian. Kandungan akan kelihatan sedikit berbeza dalam setiap kes, tetapi proses menjalankan kajian literatur akan mengikuti langkah yang sama.
.
Langkah 1: Mengumpul, menilai dan memilih kesusasteraan
Sebelum anda mula mencari kesusasteraan, anda memerlukan topik yang jelas.
.
Sekiranya anda menulis seksyen kajian literatur mengenai kertas disertasi atau penyelidikan, anda akan mencari kesusasteraan yang berkaitan dengan masalah penyelidikan dan pertanyaan anda. Ini adalah langkah pertama dalam memahami keadaan pengetahuan mengenai topik anda sebelum memulakan penyelidikan anda sendiri.
.
Sekiranya anda menulis semakan sastera sebagai tugasan yang tersendiri, anda perlu memilih fokus dan membangunkan soalan utama untuk mengarahkan carian anda. Tidak seperti soalan penyelidikan disertasi, soalan ini perlu dijawab tanpa mengumpul atau menjana data baru. Anda sepatutnya dapat menjawabnya berdasarkan hanya semakan penerbitan yang sedia ada.
.
Mula dengan membuat senarai kata kunci yang berkaitan dengan topik penyelidikan dan persoalan anda. Beberapa pangkalan data berguna untuk mencari jurnal dan artikel termasuk:
.
Katalog perpustakaan universiti anda
-Google Scholar
-JSTOR
-EBSCO
-Projek Muse (kemanusiaan dan sains sosial)
-Medline (sains hayat dan bioperubatan)
-EconLit (ekonomi)
-Inspec (fizik, kejuruteraan dan sains komputer)
Apabila anda mencari artikel yang berguna, semak senarai rujukan untuk mencari sumber yang lebih relevan. Untuk mengenal pasti sebarang penerbitan penting yang tidak dipaparkan dalam carian kata kunci anda, perhatikan petikan berulang. Sekiranya pengarang, buku atau artikel yang sama terus muncul dalam bacaan anda, pastikan anda mencarinya. Anda dapat mengetahui berapa kali artikel telah dikutip di Google Cendekius-bilangan penghitungan tinggi bermakna artikel itu telah berpengaruh di dalam bidang.
.
Menilai dan pilih sumber
Anda mungkin tidak akan dapat membaca segala-galanya pada permulaan topik dengan membaca abstrak untuk menentukan sama ada artikel itu berguna. Anda perlu menilai sumber mana yang paling berharga dan relevan dengan soalan anda.
.
Untuk setiap penerbitan, tanyakan kepada diri sendiri:
.
Soalan atau masalah apa yang dimaksudkan oleh penulis?
Apakah konsep utama dan bagaimana mereka ditakrifkan?
Apakah teori, model dan kaedah utama? Adakah penyelidikan menggunakan rangka kerja yang telah ditetapkan atau mengambil pendekatan yang inovatif?
Apakah hasil dan kesimpulan kajian ini?
Bagaimanakah penerbitan berkaitan dengan kesusasteraan lain di lapangan? Adakah ia mengesahkan, menambah atau mencabar pengetahuan yang mantap?
Bagaimanakah penerbitan menyumbang kepada pemahaman anda mengenai topik itu? Apakah pandangan dan hujah utamanya?
Apakah kekuatan dan kelemahan penyelidikan?
Pastikan sumber yang anda gunakan boleh dipercayai, dan pastikan anda membaca sebarang kajian penting dan teori utama dalam bidang penyelidikan anda. Skop kajian anda bergantung pada topik dan disiplin anda: dalam sains yang anda biasanya hanya mengkaji kesusasteraan baru-baru ini, tetapi dalam kemanusiaan anda mungkin mengambil perspektif sejarah yang panjang (misalnya, untuk mengesan bagaimana konsep telah berubah dalam makna dari masa ke masa) .
.
Ambil nota dan sebutkan sumber anda
Seperti yang anda baca, anda juga harus memulakan proses penulisan-ambil nota bahawa anda kemudiannya boleh memasukkan teks kajian semakan anda. Penting untuk menjejaki sumber anda dengan petikan untuk mengelakkan plagiarisme.
.
Ia boleh membantu membuat bibliografi beranotasi, di mana anda menyusun maklumat petikan penuh dan menulis perenggan ringkasan dan analisis untuk setiap sumber. Ini membantu anda mengingati apa yang anda baca dan menjimatkan masa kemudian dalam proses. Anda boleh menggunakan APA Citation Generator percuma kami untuk petikan yang cepat, betul dan konsisten.
.

Langkah 2: Cari sambungan dan tema
Untuk mula menganjurkan hujah dan struktur tinjauan literatur anda, anda perlu mengenal pasti hubungan antara sumber yang telah anda baca. Berdasarkan bacaan dan nota anda, anda boleh mencari:
.
Trend dan corak (dalam teori, kaedah atau keputusan): adakah pendekatan tertentu menjadi lebih atau kurang popular dari semasa ke semasa?
Tema: apa soalan atau konsep berulang-ulang merentasi kesusasteraan?
Perbahasan, konflik dan percanggahan: di manakah sumber tidak setuju?
Penerbitan penting: adakah terdapat sebarang teori atau kajian berpengaruh yang mengubah arah medan?
Jurang: apa yang hilang dari kesusasteraan? Adakah terdapat kelemahan yang perlu ditangani?
.
Langkah 3: Merancang struktur kajian literatur anda
Terdapat pelbagai pendekatan untuk menganjurkan badan semakan kesusasteraan. Anda harus mempunyai idea kasar tentang strategi anda sebelum anda mula menulis. Bergantung kepada panjang ulasan literatur anda, anda boleh menggabungkan beberapa strategi ini-contohnya, struktur keseluruhan anda mungkin menjadi tematik, tetapi setiap tema dibincangkan secara kronologi.
.
Kronologi
Pendekatan yang paling mudah adalah untuk mengesan perkembangan topik dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, jika anda memilih strategi ini, berhati-hatilah untuk mengelakkan sekadar menyenaraikan dan merumuskan sumber dalam rangka. Cuba untuk menganalisis corak, mengubah titik dan perdebatan utama yang telah membentuk arah medan. Berikan tafsiran anda bagaimana dan mengapa perkembangan tertentu berlaku.
.
Tematik
Sekiranya anda telah menemui beberapa tema pusat yang berulang, anda boleh menganjurkan ulasan literatur anda ke dalam subseksyen yang menangani pelbagai aspek topik.
.
Sebagai contoh, jika anda mengkaji kesusasteraan mengenai ketidaksamaan dalam hasil kesihatan migran, tema utama mungkin termasuk dasar penjagaan kesihatan, halangan bahasa, sikap budaya, status undang-undang, dan akses ekonomi.
.
Metodologi
Jika anda menarik sumber anda dari pelbagai disiplin atau bidang yang menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan, anda mungkin ingin membandingkan hasil dan kesimpulan yang muncul dari pendekatan yang berbeza. Sebagai contoh:
.
-Lihat hasil apa yang telah muncul dalam kajian kualitatif berbanding kuantitatif
-Bincangkan bagaimana topik itu telah didekati oleh biasiswa versus teoritis
-Bahagikan kesusasteraan ke sumber sosiologi, sejarah, dan budaya
Teori
Kajian literatur sering merupakan asas untuk kerangka teoretis. Anda boleh menggunakannya untuk membincangkan pelbagai teori, model, dan definisi konsep utama. Anda mungkin berhujah untuk relevan dengan pendekatan teori tertentu, atau menggabungkan pelbagai konsep teoritis untuk membuat rangka kerja penyelidikan anda.

.

Langkah 4: Tulis kajian literatur anda
Seperti mana-mana teks akademik lain, semakan kesusasteraan anda harus mempunyai pengenalan, badan utama, dan kesimpulan. Apa yang anda sertakan dalam setiap bergantung kepada objektif kajian literatur anda.
.
Pengenalan
Pengenalan harus jelas menentukan fokus dan tujuan kajian literatur.
.
Badan
Bergantung kepada panjang tinjauan literatur anda, anda mungkin mahu membahagikan badan ke dalam subseksyen. Anda boleh menggunakan subheading untuk setiap tema, tempoh masa, atau pendekatan metodologi.
.
Seperti yang anda tulis, pastikan untuk mengikuti petua ini:
-Maklum dan sintesis: beri gambaran keseluruhan titik utama setiap sumber dan menggabungkannya menjadi keseluruhan yang koheren
-Analyze dan mentafsir: jangan hanya mengkafafkan penyelidik lain-tambah tafsiran anda sendiri di mana mungkin, membincangkan kepentingan penemuan berhubung dengan literatur secara keseluruhan
-Menilai secara kritis: sebutkan kekuatan dan kelemahan sumber anda
-Masukkan perenggan berstruktur yang baik: gunakan peralihan dan ayat topik untuk menarik sambungan, perbandingan dan kontras
.
Kesimpulannya
Kesimpulannya, anda harus meringkaskan penemuan penting yang telah anda ambil dari literatur dan menekankan kepentingannya.
.

Sumber: Scribbr

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL