no comments

Cara menulis cadangan penyelidikan anda

Satu bahagian utama permohonan anda ialah cadangan penyelidikan anda. Sama ada anda memohon untuk membiayai sendiri atau pelajar, anda harus mengikuti panduan di bawah.

Lihat panduan tentang cara menulis PhD anda dengan cadangan penyelidikan kerja yang diterbitkan.

Anda digalakkan untuk menghubungi kami untuk membincangkan ketersediaan pengawasan di kawasan penyelidikan anda sebelum anda membuat permohonan rasmi, dengan melawat bidang penyelidikan kami.

Apakah cadangan penyelidikan anda dan kenapa pentingnya?
Ia digunakan untuk menentukan sama ada terdapat kepakaran untuk menyokong penyelidikan kawasan cadangan anda
Ia menjadi sebahagian daripada penilaian permohonan anda
Cadangan penyelidikan yang anda serahkan sebagai sebahagian daripada permohonan anda hanyalah titik permulaan, kerana ide anda berkembang penyelidikan yang dicadangkan anda mungkin berubah
Berapa lamakah cadangan penyelidikan saya?
Ia perlu 2,000-3,500 perkataan (4-7 halaman) panjang.

Apa yang perlu dimasukkan dalam cadangan penyelidikan saya?
Cadangan anda hendaklah termasuk perkara berikut:

1. TAJUK
Tajuk anda harus memberikan petunjuk jelas tentang pendekatan penyelidikan yang anda usulkan atau soalan utama
2. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL
Anda harus memasukkan:

latar belakang dan isu penyelidikan anda yang dicadangkan
mengenal pasti disiplin anda
kajian literatur pendek
ringkasan perdebatan utama dan perkembangan dalam bidang
3. PERTANYAAN PENYELIDIKAN (S)
Anda harus merumuskan ini dengan jelas, memberikan penjelasan tentang masalah dan isu yang perlu dijelaskan dan mengapa mereka patut dijelajahi

4. METODOLOGI PENYELIDIKAN
Anda harus menyediakan garis besar:

sumber teori yang akan diambil
pendekatan penyelidikan (rangka kerja teoritis)
kaedah penyelidikan yang sesuai untuk penyelidikan yang dicadangkan
perbincangan kelebihan serta had pendekatan dan kaedah tertentu
5. RANCANGAN JADUAL KERJA & MASA
Anda harus memasukkan garis besar pelbagai peringkat dan garis masa yang sesuai untuk membangun dan melaksanakan penyelidikan, termasuk menulis tesis anda.

Untuk kajian sepenuh masa penyelidikan anda perlu disiapkan dalam tempoh tiga tahun, dengan penulisan selesai pada tahun keempat pendaftaran.

Untuk kajian separuh masa penyelidikan anda perlu disiapkan dalam tempoh enam tahun, dengan penulisan selesai pada tahun kedelapan.

6. BIBLIOGRAFI
Anda harus memasukkan:

senarai rujukan kepada artikel dan teks utama yang dibincangkan dalam cadangan penyelidikan anda
pilihan sumber sesuai dengan penyelidikan yang dicadangkan

SUMBER:UNIVERSITY OF WESTMINSTER

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL