no comments

Cara Menulis Cadangan Penyelidikan

Petua menulis cadangan penyelidikan

Sebelum membuat cadangan penyelidikan anda, adalah idea yang baik untuk anda mengetahui bagaimana anda akan menulis kertas penyelidikan. Anda mungkin tahu bahawa kertas penyelidikan boleh dipanggil jenis esei di mana anda pasti dijangka dan dikehendaki untuk membentangkan penemuan penyelidikan anda sendiri dalam bentuk dokumen bertulis. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah memasukkan pelan penyelidikan yang baik untuk kertas penyelidikan masa depan anda, sebelum anda menuliskan cadangan.

Petua tentang apa yang menjadi kertas penyelidikan

Malah sebelum anda mula mempersiapkan dan membuat cadangan penyelidikan, anda perlu memahami maksud “proposal penyelidikan” sebenarnya. Cadangan adalah jenis kertas khas yang ditulis sebelum anda mula membuat penyelidikan dan kertas penyelidikan yang datang selepas aktiviti ini. Kertas penyelidikan adalah sejenis kertas yang anda tidak mampu untuk melarikan diri dalam kerjaya akademik anda. Anda perlu menemuinya sekurang-kurangnya pada satu masa dalam kehidupan akademik anda, sama ada di peringkat sarjana, tuan atau Ph.D. tahap pendidikan. Mengetahui definisi kertas penyelidikan tidak mencukupi, anda perlu memahami dengan jelas dan pasti bagaimana untuk melakukannya. Sila lihat beberapa elemen penting yang perlu anda ketahui mengenai kertas penyelidikan:

 • Rancang kerja anda – sebaiknya merancang untuk mengatur kertas anda terlebih dahulu. Dalam kertas penyelidikan anda, anda perlu tahu pasti apa yang berlaku dahulu dan terakhir untuk memudahkan koheren.
 • Pilih satu topik yang baik – pastikan untuk memilih topik yang anda tahu cara menulis di atasnya supaya anda boleh dengan mudah membuat penerangan tema anda.
 • Cari semua maklumat yang diperlukan – anda sepatutnya dapat mencari semua maklumat yang mengelilingi topik anda agar anda tidak terkandas semasa menulis esei anda.
 • Membangunkan tesis yang kuat – anda harus dapat membuat tesis yang kuat yang akan memuaskan para penonton membaca karya anda. Tesis ini adalah bahagian yang sebenarnya mentakrifkan jenis esei yang akan anda tulis.
 • Senaraikan sumber – penyelidikan adalah aktiviti yang memerlukan anda tidak bergantung kepada maklumat anda sendiri, tetapi apa yang anda dapat dari sumber-sumber literatur yang berbeza, oleh itu anda dikehendaki merujuk kerja anda.

Apakah cadangan penyelidikan? Jawapan mudah

Cadangan penyelidikan adalah esei yang mencadangkan sesuatu projek yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Sebelum anda menjalankan penyelidikan anda, anda perlu membuat cadangan yang ditujukan kepada penyelia anda. Cadangan boleh dialamatkan kepada orang yang berbeza, tetapi kebanyakannya biasanya bertujuan untuk mencari penajaan. Cadangan penyelidikan biasanya mengandungi proses langkah demi langkah yang harus dilaksanakan oleh projek dari awal. Cadangan penyelidikan mempunyai beberapa makna dalam bidang profesional:

Untuk mencari pembiayaan projek tertentu – apabila anda meyakinkan penaja anda tentang kesahihan projek anda maka pastinya anda tidak akan terlepas untuk ditaja.

Untuk memberi anggaran kos untuk aktiviti – kerana cadangan penyelidikan biasanya menyenaraikan semua peralatan yang akan digunakan dalam projek itu, penaja dapat dengan mudah menghampiri kos projek terlebih dahulu.

Untuk memujuk orang lain tentang kesahan projek anda – dalam bidang dan syarikat yang berlainan, sebelum anda menjalankan projek, anda perlu menghubungi penaja anda dan meyakinkan mereka bahawa niat anda bernilai melalui cadangan.

Di institusi akademik, pensyarah biasanya mempunyai objektif berikut apabila mereka meminta anda untuk menulis cadangan projek:

Untuk memahami kaedah yang berbeza digunakan dalam pengalihan penyelidikan. Sebelum memulakan sebenarnya menulis cadangan anda, anda perlu mencari kaedah yang berbeza untuk mendapatkan maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam kertas anda.

Untuk menerangkan kreativiti anda apabila datang dengan kajian penyelidikan yang munasabah dan melalui itu, anda boleh mendapatkan kemahiran penyelidikan yang berbeza.

Sediakan anda untuk profesionalisme masa depan. Apabila anda menulis cadangan projek, anda akan belajar bagaimana untuk mencadangkan projek masa depan anda dalam kerjaya anda.

Untuk membolehkan anda menyemak sekeping literasi dan dari itu, pegawai universiti boleh memperuntukkan biasiswa anda berdasarkan apa yang anda terbaik.

Format cadangan penyelidikan

Setelah memahami maksud sesuatu cadangan, anda harus memastikan anda memahami dengan betul apa format yang diperlukan untuk menulis kertas cadangan. Sebelum anda dapat menulis sampel cadangan, anda perlu berhati-hati dengan petua yang akan memastikan anda menyempurnakan penulisan anda. Beberapa rubrik penggredan yang akan membuat anda cemerlang di dalam kertas anda termasuk:

 • Anda harus menyatakan sempadan kontekstual dalam penyelidikan. Mereka boleh merangkumi masa menjalankan penyelidikan, orang yang anda telah belajar dan tempat untuk menjalankan penyelidikan.
 • Berhimpun dalam organisasi idea anda – anda harus memastikan bahawa kerja anda mengalir lancar.
 • Diorganisir di dalam kertas anda – organisasi adalah kunci apabila ia menulis cadangan penyelidikan. Anda harus meletakkan setiap idea yang anda sampaikan dalam perenggan yang berasingan supaya pembaca dapat memahami karya anda.
 • Gunakan tata bahasa yang baik – tatabahasa yang baik adalah asas bagi anda untuk mencapai aliran lancar dalam kertas anda. Anda perlu memahami semua tenses dalam bahasa Inggeris supaya anda dapat menulis ayat anda dengan baik.
 • Menggunakan bahasa persuasif – sambil menulis kertas cadangan objektif utama biasanya untuk meyakinkan penonton anda bahawa penyelidikan anda bernilai dan oleh itu anda perlu persuasif.
 • Betul – anda harus jelas dalam kalimat anda supaya pembaca dapat memperoleh mata anda dengan baik. Elakkan banyak cerita dalam hujah cadangan anda kerana anda mungkin akhirnya membingungkan pembaca anda secara tidak sengaja.

Cadangan penyelidikan mempunyai format khusus yang perlu anda ikuti sebagai penulis. Tidak seperti esei lain, dalam kertas ini anda perlu melekat pada format yang disyorkan. Beberapa jenis maklumat yang sepatutnya dimasukkan dalam kertas cadangan adalah;

 • Tajuk – tajuk esai anda adalah apa yang menggambarkan kertas anda. Tajuk harus jelas dan menarik kepada pembaca anda. Tayangan pertama karya anda biasanya tajuk, jadi anda perlu membuat tajuk menarik yang akan membuat kerja anda menarik. Tajuk ini tidak biasanya ditetapkan; sebaik sahaja anda menyelesaikan esei anda, anda boleh kembali dan menyemak semula topik anda agar sesuai dengan keterangan anda.
 • Abstrak – abstrak harus menumpukan objektif utama penyelidikan. Tujuan utama kertas penyelidikan sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah, jadi dalam abstrak, anda harus memberikan masalah yang ditangani dalam projek.
 • Konteks penyelidikan – dalam konteks penyelidikan, anda harus bermula dengan latar belakang kecil masalah. Anda perlu memaklumkan kepada penonton anda apakah keperluan sebenar untuk penyelidikan dan bagaimana ia berlaku bahawa masalah itu timbul.
 • Soalan penyelidikan – anda harus memasukkan soalan penyelidikan dalam kertas anda. Soalan-soalan lazimnya digunakan untuk bertindak sebagai panduan mengenai perkara-perkara utama untuk ditangani dalam penyelidikan. Soalan biasanya berasal dari objektif penyelidikan. Anda harus mengelakkan terlalu banyak soalan dalam cadangan anda dan sebaliknya memberi tumpuan kepada satu soalan utama supaya anda mempunyai objektif tertentu untuk kertas anda. Soalan-soalan penyelidikan anda perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:
 • Objektif utama penyelidikan – anda harus memberikan apa yang anda sedang perancangan untuk dicapai dalam penyelidikan anda. Dalam bahagian ini, pastikan untuk memberikan masalah yang akan diteliti dan apa yang anda cadangkan untuk diteliti.

– Alasan di sebalik pengaliran penyelidikan – anda harus menyatakan sebab penyelidikan anda penting dan dalam melakukan ini, anda harus menyatakan bagaimana ia akan memberi kesan kepada orang.

– Bagaimana anda akan memudahkan pencapaiannya – anda harus menyatakan dengan jelas bagaimana anda akan menjalankan penyelidikan anda. Anda tidak boleh membuat cadangan yang tidak praktikal; ia sepatutnya menjadi sesuatu yang munasabah dan boleh dilakukan.

 • Metodologi penyelidikan – dalam bahagian ini, anda perlu menjelaskan bagaimana anda merancang untuk menjalankan penyelidikan anda dan apakah kaedah yang anda akan gunakan untuk mengumpul maklumat untuk projek anda. Dalam setiap kaedah terdapat banyak cabaran yang mungkin anda alami terutamanya untuk penyelidikan lapangan. Semasa pengumpulan maklumat, anda harus menyatakan bagaimana anda merancang untuk menangani masalah tersebut untuk memudahkan kejayaan penyelidikan anda. Penyelidikan boleh sama ada berasaskan medan atau berasaskan perpustakaan.
 • Kepentingan penyelidikan – kerana kertas cadangan lebih banyak memujuk penonton tentang apa yang perlu anda lakukan, anda perlu menyatakan betapa pentingnya projek dan bagaimana ia memberi kesan kepada orang. Sebaik sahaja anda menyatakan pentingnya penyelidikan, anda hanya boleh meyakinkan penonton anda dan melihat intipati projek anda.
 • Menyatakan sumber anda – kerana menjalankan penyelidikan “dari awal” bukan kerja anda, anda perlu menyatakan semua sumber maklumat yang pernah anda gunakan untuk penyelidikan anda. Anda harus memastikan bahawa sumber maklumat yang anda gunakan dapat dipercaya supaya orang yang membaca karya anda dapat yakin tentang cadangan anda.

Perlu diingat bahawa pada dasarnya ada 2 jenis penyelidikan:

 • Penyelidikan berasaskan perpustakaan – untuk penyelidikan berasaskan perpustakaan, anda terhad kepada sumber dalam perpustakaan. Beberapa sumber yang boleh digunakan untuk jenis penyelidikan perpustakaan termasuk jurnal, buku, majalah, laporan undang-undang dan artikel.
 • Penyelidikan berasaskan medan – penyelidikan berasaskan medan adalah penyelidikan di mana anda perlu keluar dalam bidang dan menjalankan eksperimen atau mengumpul maklumat, kemudian gunakan maklumat untuk membuat andaian. Mengenai metodologi penyelidikan anda, anda perlu menggunakan cara mengumpul maklumat seperti pensampelan, wawancara, soal selidik dan juga eksperimen.

 Garis cadangan cadangan penyelidikan

Sama seperti semua esei lain, cadangan penyelidikan mempunyai garis besar yang perlu dipatuhi:

 • Pengenalan – dalam pengenalan anda anda harus memperkenalkan masalah yang disiasat kepada pembaca anda. Anda juga boleh memasukkan topik yang berkaitan dengan topik penyelidikan anda untuk memudahkan pemahaman.
 • Latar belakang dan kepentingan – anda perlu menerangkan keaslian masalah kepada pembaca dan mengapa perlu diselesaikan. Dalam bahagian ini, anda bebas untuk memberikan sejarah kecil topik supaya khalayak anda dapat memahami tulisan anda.
 • Tubuh – badan adalah bahagian utama kertas, dan ia dibahagikan kepada beberapa komponen.
 • Semakan kesusasteraan – dalam kajian anda, anda harus memasukkan kajian yang berkaitan dengan penyelidikan anda untuk memenuhi syarat projek anda sebagai semasa dan inovatif. Dalam semakan, anda perlu memetik, membandingkan, mengkkritik dan menyambung kandungan.
 • Reka bentuk penyelidikan – dalam bahagian ini, anda harus menggambarkan kaedah yang anda akan gunakan dengan jelas supaya pembaca dapat yakin bahawa penyelidikan anda patut dilakukan. Dalam kaedah anda, pastikan anda memasukkan bagaimana anda akan mentafsirkan hasilnya.
 • Kesimpulannya – kesimpulannya adalah bahagian terakhir kertas anda. Anda harus menekankan pentingnya penyelidikan yang belum selesai kerana objektif utama cadangan adalah untuk meyakinkan penonton anda sememangnya penyelidikan anda bernilai menjalankan dan membaca.
 • Rujukan – selepas kesimpulan anda, anda harus menyenaraikan sumber yang telah anda gunakan dalam mengemukakan cadangan anda. Sumber-sumbernya haruslah ilmiah untuk meyakinkan pembaca.

Topik cadangan penyelidikan

Apabila soal soalan memilih topik penyelidikan anda, kebanyakan institusi tidak akan memilih topik untuk anda; anda akan perlu untuk memilih t OPIC bahawa anda selesa dengan untuk menulis. Untuk menentukan topik yang terbaik, anda harus dapat mengenal pasti peralatan yang anda ada untuk penyelidikan, sumber maklumat dan kepentingan projek. Adalah baik untuk pergi ke topik yang mudah untuk anda ketika datang dengan mata. Antara topik penyelidikan yang biasa termasuk:

 • Asal agama
 • Strategi pengiklanan dan pemasaran
 • Sejarah evolusi
 • Definisi kehidupan

Kepentingan contoh proposal penyelidikan

Adalah baik untuk meneruskan satu contoh cadangan topik yang berkaitan dengan projek anda kerana ia akan memberi anda gambaran mengenai apa yang harus anda buat dalam kertas anda. Anda boleh dengan mudah mendapatkan akses kepada sampel ini melalui pelbagai sumber yang terdapat di internet. Apabila anda melalui sampel, anda mungkin akan terdedah kepada kaedah pengumpulan maklumat yang berbeza, anda akan belajar bagaimana untuk mentafsirkan hasil yang berbeza dan anda akan tahu bagaimana membincangkan hasil anda dengan berkesan.

 

SUMBER: aresearchguide.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL