no comments

Biasiswa Top Glove 2018

 

BUTIRAN BIASISWA:

Dana Biasiswa Top Glove ditubuhkan dengan tujuan menawarkan biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan untuk mengikuti kursus ijazah sepenuh masa (sarjana) & (pascasiswazah iaitu Master & PHD) di universiti awam tempatan. Pemohon yang berjaya dalam permohonan akan ditawarkan pekerjaan bersama syarikat sebaik sahaja tamat pengajian.

KRITERIA:

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Memperolehi keputusan akademik yang baik dalam STPM
 • Telah mendapat tawaran ke universiti awam tempatan
 • Aktif dalam aktiviti kokurikulum
 • Memerlukan sokongan kewangan untuk melanjutkan pengajian

Terma dan syarat lain

 • Pemohon yang berjaya mesti mengikat perjanjian biasiswa bersama Top Glove Foundation.
 • Pemohon tidak boleh terikat dengan mana-mana badan atau organisasi lain.
 • Pemohon yang berjaya tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Yayasan, menerima sebarang biasiswa atau bentuk bantuan kewangan lain dari sumber-sumber lain sekalipun ia terus menerima apa-apa bentuk bantuan kewangan dari Yayasan dan / atau apabila / Perjanjian biasiswa beliau dengan Yayasan masih berlaku.
 • Setiap pemohon bertanggungjawab untuk menanggung sendiri semua kos yang dikenakan semasa memohon Biasiswa ini
 • Yayasan berhak membuat perubahan kepada Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu pada bila-bila masa dan / atau hak untuk membatalkan, mengubahsuai, menggantung, menangguhkan atau menarik balik tawaran program Biasiswa mengikut budi bicara mutlaknya dan pemohon ( s) akan terikat oleh perubahan tersebut.
 • Semua keputusan Yayasan dalam apa-apa perkara berhubung dengan program Biasiswa adalah muktamad dan mengikat dan tiada rayuan, perbincangan atau surat-menyurat akan dilayan.
 • Hanya pemohon yang disenarai pendek akan diberitahu melalui e-mel dan / atau panggilan telefon untuk temuduga.
 • Pemohon yang berjaya akan dikehendaki berkhidmat dengan KUMPULAN SYARIKAT GLOVE berdasarkan tempoh biasiswa contohnya jika kami menyediakan biasiswa 4 tahun, pemohon dikehendaki mengikat dengan Top Glove selama 4 tahun atau sebagainya setelah tamat pengajian mereka.
 • Jika anda ingin memohon pembebasan sebelum permulaan bon biasiswa atau menamatkan bon biasiswa sebelum tempoh yang ditetapkan, anda perlu membayar balik kepada Yayasan TG dua kali ganda jumlah biasiswa yang diberikan kepada anda.

DISIPLIN:

 • Mechanical / Electrical / Chemical Engineering
 • Chemistry / Bio Chemistry / Physics / Mathematics
 • Polymer Science / Applied Science
 • Medicine
 • Dentistry
 • Law
 • Civil Engineering
 • Finance & Business Management
 • Accounting & Business
 • Engineering & Architecture
 • Law & Humanities
 • Maths,Sciences & Technology
 • Medicine, Health & Sciences

MAKLUMAT AM:

 • Biasiswa berjumlah RM 8,000 setahun untuk pelajar-pelajar Sastera, Undang-Undang, Pengurusan siswazah
 • Biasiswa berjumlah RM 9,000 setahun bagi pelajar-pelajar Sarjana Sains dan Kejuruteraan.
 • Biasiswa berjumlah RM10,000 setahun untuk pelajar Perubatan dan Pergigian

 

CARA MEMOHON BIASISWA TOP GLOVE 2018:

Klik di sini untuk memuat turun borang permohonan:

https://www.dropbox.com/s/aufl3t8813329c9/Scholarship%20Form%20%286%29.docx?dl=0

 • Borang permohonan hendaklah dilengkapkan secara bertulis oleh pemohon. Borang yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 • Sila lampirkan salinan testimoni dan sijil dan asal yang telah disahkan sekiranya dipanggil temuduga kelak. Jika perlu, sila lampirkan ruang tambahan jika ruang tidak mencukupi
 • Sila baca dengan teliti deklarasi biasiswa pada perkara 17.
 • Sila kemukakan borang yang lengkap kepada :

FOUNDATION TOP GLOVE

Permohonan Biasiswa

LOT 4969, BT 6, JLN TERATAI,

OFF JLN MERU, 41050 SELANGOR D.E. MALAYSIA.

Tel: + 603-3392 1992/1905 Fax: + 603-3392 1291/8410

E-mel: tgscholarship@topglove.com.my

 

 • Selepas permohonan, jawatankuasa biasiswa akan mengkaji permohonan dan calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu bual.
 • Terdapat satu tempoh penilaian aplikasi dan dua peringkat temu bual sebelum senarai akhir penerima biasiswa diumumkan.
 • Pemohon yang berjaya sahaja akan diberitahu melalui e-mel dan / atau panggilan telefon.
 • Info lanjut mengenai biasiswa ini, sila klik pautan berikut : http://www.topglove.com/about-the-scholarship/
HUBUNGI:

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Alamat:

Untuk lebih informasi boleh terus menghubungi : Tel: +603-3392 1992 / 1905 Fax: +603-3392 1291 / 8410

Email:
tgscholarship@topglove.com.my
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL