no comments

Bagaimana Mengatasi Kekuatan Ujian Kesahan yang Tidak Lulus

Terdapat 4 alasan mengapa soal selidik tidak lulus ujian kualiti data, iaitu:

  1. Petunjuk yang telah disediakan dengan pernyataan tidak sesuai, supaya jawapan responden tidak menerangkan apa yang diukur.
  2. Ada kata-kata / kalimat yang mempunyai banyak makna apabila dibaca, maka responden menjawab sesuai dengan pemahamannya sendiri.
  3. Masalah sampel dan konsep penyelidikan tidak sesuai, jadi soal selidik diberikan kepada responden yang tidak betul.
  4. Halangan keempat adalah keadaan sibuk responden. Sehingga ini menjadi penghalang bagi para penyelidik, kerana soal selidik yang sepatutnya diberikan kepada responden sebenarnya diisi oleh orang lain. Oleh itu, ia semulajadi jika ia tidak lulus ujian data

Perbincangan ini hanya tertumpu kepada kekangan sah. Oleh itu, anda perlu tahu apa kesahihannya terlebih dahulu, kesahihan adalah tahap keboleh percayaan kuesioner, iaitu, item pernyataan yang telah disediakan berdasarkan petunjuk pembolehubah sedia ada dapat mengukur atau mendapatkan hasil yang boleh dipercayai daripada petunjuk ini. Sebahagian daripada kekangan kesahihan yang dialami oleh para pelajar ialah soal selidik tidak dapat diukur kerana item pernyataan tidak sah.

Antara cara mengatasi masalah ini iaitu :

Membuang item yang tidak sah, kemudian cuba lagi dan lihat hasilnya jika ia tetap tidak sah maka ia mesti dibuang sekali lagi dan diulang. Kerana perkara yang bermasalah mungkin tidak dimasukkan lagi, kerana ia akan mengganggu hasil penyelidikan. Biasanya dalam kajian kuantitatif, terdapat hipotesis yang dibuat berdasarkan teori. Kerana banyak item adalah kenyataan tidak sah dan mesti dibuang. Walau bagaimanapun, ini akan mengurangkan keupayaan soal selidik untuk mengukur pembolehubah dan akhirnya hipotesis tidak akan diterima.

Sumber : Skripsi.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL