no comments

Bagaimana Menganalisis Data Penyelidikan Pasaran Kualitatif

Tentukan Opsyen Analisis Data yang sesuai dengan Tujuan Penyelidikan anda

Setelah data kualitatif dikumpulkan, penyelidik pasaran biasanya dihadapkan dengan sejumlah besar data yang perlu dianalisis dan ditafsirkan untuk pengguna akhir dari kajian penyelidikan pasaran. Tiga pendekatan untuk analisis data kualitatif dibincangkan di sini.

Analisis Data Kuantitatif

Dalam kaedah ini menganalisis data penyelidikan kualitatif, maklumat yang dikumpulkan disusun mengikut keputusan untuk pembolehubah yang berbeza dalam dataset.

Ini memberikan gambaran komprehensif data dan membantu dalam proses mengenal pasti corak .

Cara umum memaparkan data untuk memudahkan analisis adalah dengan menggunakan pengedaran frekuensi , yang merupakan tabulasi teratur jumlah jawapan atau skor mengikut setiap kategori berubah-ubah. Tabulasi menyediakan cara berstruktur untuk menentukan ketepatan data, mengenal pasti data outlier, mengukur penyebaran skor atau tindak balas, dan memerhatikan kekerapan kategori .

Analisis Kandungan Kualitatif

Apabila analisis kandungan dianggap sebagai kaedah analisis kuantitatif , ia menyediakan cara untuk menganalisis kandungan media secara sistematik dan objektif. Analisis kandungan versi ini menggunakan ukuran piawai untuk kod , mencirikan dan membandingkan teks.

Apabila pendekatan kualitatif diambil untuk analisis kandungan , tumpuannya adalah untuk menganalisis kedua-dua kandungan eksplisit atau nyata dari teks serta mentafsirkan makna laten teks yang boleh diinterpolasi dari teks, tetapi itu tidak dinyatakan dengan jelas di dalamnya .

Penekanan analisis kandungan adalah pengekodan data , yang mungkin menjelaskan batasan utama pendekatan ini-ketidakupayaan untuk memberikan pemahaman yang kaya akan makna teks.

Kaedah perbandingan konstan

Kaedah analisis data kualitatif adalah proses berulang berstruktur di mana penyelidik membandingkan setiap bit baru data dengan data yang telah diperiksa dalam kajian.

 • Kod Pengekodan: Setiap bit data dikodkan dan kemudian diberikan kepada kategori topik yang berkaitan atau dibuang jika tiada perkaitan dipatuhi. Pengekodan ini berlaku selaras dengan bagaimana bit data dibandingkan dengan kumpulan data yang dianalisis .
 • Kod Pengekodan: Oleh kerana bit data dianalisis, kategori topik baru yang menyeluruh akan muncul. Apabila data semua telah dikodkan dan diberikan kepada kategori topik, penyelidik mengkaji kategori untuk tema baru muncul. Tahap teoretikal berlaku apabila tiada data baru muncul muncul dari data yang diperiksa.
 • Pengkodean Selektif: Dalam peringkat pengekodan terakhir ini, kategori topik dan hubungan antara kategori digunakan untuk membuat jalan cerita yang menceritakan atau menerangkan fenomena yang menjadi fokus penyelidikan.

Penerapan Pendekatan Analisis

Kunci kejayaan analisis data kualitatif ialah pemahaman apabila kaedah analisis harus digunakan dan apabila lebih baik memilih pendekatan analisis data yang lain .

 • Analisis Data Kuantitatif: Analisis data kuantitatif menggunakan data selang yang berterusan yang mempunyai susunan logik dengan perbezaan piawai antara nilai, tetapi itu tidak mempunyai sifar semulajadi. Item pada skala Likert adalah contoh data interval yang baik.
 • Analisis Kandungan Kualitatif: Dalam penyelidikan penjagaan kesihatan, teks yang sesuai untuk analisis kandungan termasuk cadangan pemberian, manuskrip yang diterbitkan, minit mesyuarat, transkrip perbualan, pertemuan perubatan, wawancara , dan kumpulan fokus . Teks yang sesuai untuk analisis dalam bidang penjagaan kesihatan juga termasuk mesej yang disampaikan kepada orang ramai melalui akhbar, majalah, radio, televisyen dan internet.
 • Kaedah perbandingan konstan: Kaedah perbandingan analisis data boleh digunakan dengan respons berstruktur, seperti pertanyaan kaji selidik tertutup , atau tindak balas tidak berstruktur, seperti yang diperolehi apabila peserta tinjauan menjawab item yang terbuka pada soal selidik. Yang mengatakan, proses analisis data perbandingan konstan mungkin merupakan utiliti yang paling apabila digunakan dengan akaun yang luas yang terdiri daripada data yang tidak berstruktur, seperti transkrip wawancara.

Pembentangan Dapatan

Cara penemuan atau hasil analisa data dibentangkan dapat membuat perbezaan antara penyelidikan yang digunakan dan penyelidikan yang diletakkan di rak. Aturan praktikal adalah untuk mempersembahkan data dengan cara yang dapat difahami dan dapat digunakan untuk orang – orang paling canggih yang akan menerima hasil analisis data.

 • Analisis Data Kuantitatif: Data sering dipaparkan dalam cara yang menggabungkan data dari frekuensi yang dibina dan pengagihan peratus.
 • Analisis Kandungan Kualitatif: Data boleh dibentangkan dalam jadual dan matriks. Ini berguna terutamanya apabila sebut harga digunakan untuk mengartikulasikan penemuan dengan menyegerak . Apa ini bermakna bahawa penyempurnaan analisis mungkin berlaku walaupun manuskrip masih ditulis dalam bentuk akhir.
 • Kaedah perbandingan konstan : Penyampaian penemuan dalam proses analisis data perbandingan konstan memberi tumpuan kepada mendedahkan tema yang muncul dari data. Walaupun paparan visual data boleh digunakan, penemuan biasanya terikat kepada petikan khusus dari set data, yang secara jelas menggambarkan tema . Petikan ini termasuk dalam perbincangan naratif mengenai bahagian hasil manuskrip penyelidikan dan / atau artikel.

Kaedah Ujian Analisis dengan Data Dikumpul

Menjahit kaedah analisis data kepada data yang telah dikumpulkan dan kepada soalan penyelidikan dan hasil tujuan utama dalam gambaran yang lebih kuat yang boleh digunakan dengan

 • Analisis Data Kuantitatif adalah baik untuk item soalan tertutup dalam kaji selidik.
 • Analisis Kandungan kualitatif adalah sesuai untuk data respon Temu bual.
 • Analisis Perbandingan berterusan adalah sesuai untuk item soalan terbuka dalam kaji selidik dan dengan tindak balas temuduga.

SUMBER : UNITINAL 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL