no comments

BAGAIMANA CARANYA MENJALANKAN PENYELIDIKAN YANG BERKUALITI?

Penyelidikan Kualitatif

Penyelidikan Paradigma:

Konstructivism, kritik teori/advocacy.

Strategi/Tradisi:

Kajian Kes, Grounded Theory, Ethnografi, Hermeneutics, Pertanyaan Naratif, Fenomenalogi.

Tujuan Penyelidikan:

Melihat variasi dalam dapatan, Selidiki intipati sesuatu topik.

Prosedur Penyelidik:

 • Melibatkan pandangan orang dalam (emic).
 • Menjumpai dan memahami pengalaman yang diperolehi.
 • Melibatkan perkara yang fleksibel dan terbuka untuk diubah.
 • Reflektif terhadap pandangan sendiri dan pandangan orang lain (perspective).
 • Berpengetahuan menilai seseorang dan membawa pengalaman sendiri dalam kajian.
 • Aktif dan melibatkan diri.

Reka Bentuk Penyelidikan:

 • Induktif: Penyelidikan adalah tentang ‘penjanaan idea’.
 • Rekabentuk dicadangkan berterusan (up front) tetapi terbuka dan berkembang.
 • Tidak rigid dan tetap untuk meneroka.
 • Sampel yang kecil dipilih secara bertujuan.
 • Penyelidikan berlaku dalam keadaan yang sebenar.
 • Penyelidikan yang berasaskan konteks/keadaan yang sebenar.
 • Situasi sebenar dikaji untuk membentangkan perkara yang benar.
 • Penyelidik merekabentuk kerangka kerja yang membolehkan lebih fleksibel dan kreatif.

Kaedah Pengumpulan Data:

 • Penyelidik adalah instrumen.
 • Metodologi dikembangkan dan fleksibel.
 • Melibatkan temu bual, pemerhatian, dokumen, kumpulan fokus dan kritikkan.
 • Soalan lebih terbuka, pelbagai kaedah digunakan supaya trangulasi (triangulatian) berlaku.

Kaedah Menganalisis Data:

 • Rekabentuk induktif lebih holistik.
 • Dapatan yang kaya dengan pengolahan.
 • Penganalisaan adalah untuk penentuan tema dan paten.
 • Fenomena difahami sebagai sistem yang kompleks dan holistik dan dilihat dalam fenomena. sosial yang penting atau dalam konteks sejarah.
 • Data dianalisis oleh penyelidik sendiri dengan bantuan perisian-perisian yang sesuai, contohnya NVivo.

Isu Kesahan dan Kebolehpercayaan:

 • Cuba mendapatkan kebolehan dan kebolehsandaran yang mantap dengan kaedah trangulasi atau kepelbagaian cara yang lain.
 • Memindahkan penerangan dapatan yang jelas kepada konteks yang lain.

Persembahan Dapatan Kajian:

 • Tebal, kaya dengan penjelasan yang bermakna mengenai data yang dipersembahkan.

 

SUMBER: eprints.uthm.edu.my

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL