no comments

ASPEK MENULIS KRITIS

Menganalis semua artikel yang releven dan mensintesiskan semula bagi menyokong dan menguatkan “thesis statement” atau kepentingan kajian anda dijalankan sambil memasukkan suara dan pemikiran anda sendiri. Paling penting mensistesis akan mengelakkan LR anda kelihatan seperti ringkasan-ringkasan kajian lepas yang tidak jelas perkaitannya antara satu sama lain.

Jika perlu, gunakan kritikan oleh pakar dalam artikel yang established terhadap sesuatu isu, atau kelemahan dalam artikel yang lain, bertujuan menyokong keperluan dan relevansinya kajian anda. Analisis artikel dalam bidang kajian anda, dan sintesis artikel ini secara kritis bagi memperkukuhkan kajian anda.

Sumber Dr Othman Talib.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL