no comments

APAKAH ULASAN LITERATUR SISTEMATIK DAN BAGAIMANA SAYA MELAKUKANNYA?

Kajian sistematik bertujuan untuk menangani masalah ini dengan mengenal pasti, menilai secara kritis dan mengintegrasikan
penemuan semua kajian individu yang berkaitan, berkualiti tinggi yang menangani satu atau lebih banyak soalan penyelidikan. A
kajian sistematik yang baik mungkin dapat mencapai kebanyakan atau semua yang berikut (Baumeister & Leary, 1997; Bem, 1995;
Cooper, 2003):
 Menegaskan sejauh mana penyelidikan yang sedia ada telah berkembang ke arah menjelaskan masalah tertentu;
 Mengenalpasti hubungan, percanggahan, jurang, dan ketidakkonsistenan dalam kesusasteraan, dan mencari alasan untuk
ini (mis. dengan mencadangkan konseptualisasi baru atau teori yang menyumbang ketidakkonsistenan itu);
 Merumuskan pernyataan am atau konseptualisasi menyeluruh (membuat satu titik, bukannya
meringkaskan semua mata yang telah dibuat oleh orang lain; Sternberg, 1991);
 Memaklumkan, menilai, memanjangkan, atau mengembangkan teori;
 Dalam melakukan perkara-perkara ini, berikan implikasi untuk amalan dan dasar;
 Huraikan arahan untuk penyelidikan masa depan.
Oleh itu, kajian sistematik adalah sekumpulan penyelidikan dalam haknya sendiri dan, dengan sifatnya, dapat dijawab
soalan yang lebih luas daripada kajian empirik tunggal yang boleh (contohnya mengungkap hubungan antara
banyak penemuan empirikal; Baumeister & Leary, 1997). Sememangnya, tinjauan sistematik terletak di atas semua yang lain
Reka bentuk penyelidikan di bahagian atas 'hierarki bukti' kerana mereka mempunyai potensi untuk menyediakan
implikasi praktikal yang paling penting.
Tinjauan sistematik dicirikan dengan objektif, sistematik, telus dan boleh direplikasi. Mereka
melibatkan proses carian yang sistematik untuk mencari kajian yang menangani soalan penyelidikan tertentu, sebagai
juga persembahan dan sintesis yang sistematik dan ciri-ciri dan penemuan keputusan ini
carian. Kriteria untuk dimasukkan dan dikecualikan dalam semakan adalah objektif, dinyatakan secara terperinci dan
konsisten dilaksanakan sedemikian rupa sehingga keputusan untuk memasukkan atau mengecualikan kajian tertentu adalah jelas
pembaca dan penyelidik lain yang menggunakan kriteria yang sama mungkin membuat keputusan yang sama. Ini jelas
pendekatan bertujuan untuk meminimumkan berat sebelah dan membolehkan pembaca kajian untuk menilai andaian pengarang,
prosedur, bukti dan kesimpulan, daripada mengambil kesimpulan penulis tentang iman. Ini
metodologi juga membolehkan penyelidik lain mengemas kini semakan pada masa yang akan datang untuk mengintegrasikan baru
penemuan. Untuk mencapai matlamat kajian yang sistematik, Baumeister (2013) mencadangkan
mengamalkan pemikiran seorang hakim dan juri, bukan seorang peguam. Seorang hakim dan juri dengan sengaja menilai
bukti untuk membuat penilaian yang adil. Sebaliknya, pendekatan peguam ke
bukti melibatkan cuba membuat kes terbaik untuk satu sisi hujah.


KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL