no comments

APAKAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIK

Konteks penyelidikan
Sejumlah besar penyelidikan dihasilkan setiap tahun, selalunya dengan penemuan yang bercanggah. Perbezaan antara kajian ini mungkin disebabkan oleh perbezaan kajian, kelemahan atau peluang (variasi persampelan). Dalam keadaan sedemikian, tidak jelas apa gambaran keseluruhannya, atau keputusan mana yang paling dipercayai dan harus digunakan sebagai asas bagi amalan dan keputusan dasar.

TINJAUAN SYSTEMATIK
Tinjauan sistematik bertujuan untuk menangani masalah ini dengan mengenal pasti, menilai secara kritis dan mengintegrasikan penemuan semua kajian individu yang relevan dan bermutu tinggi yang menangani satu atau lebih soalan penyelidikan. Semakan sistematik yang baik mungkin mencapai kebanyakan atau semua yang berikut (Baumeister & Leary, 1997; Bem, 1995; Cooper, 2003):

 • Menegaskan sejauh mana penyelidikan yang sedia ada telah berkembang ke arah menjelaskan masalah tertentu;
  · Mengenalpasti hubungan, percanggahan, jurang, dan ketidakkonsistenan dalam kesusasteraan, dan mencari alasan untuk ini (mis. dengan mencadangkan konseptualisasi baru atau teori yang menyumbang ketidakkonsistenan itu);
  · Merumuskan kenyataan umum atau konseptualisasi yang menyeluruh (membuat satu titik, bukan merumuskan semua mata yang telah dibuat oleh orang lain; Sternberg, 1991);
  · Memaklumkan, menilai, memanjangkan, atau mengembangkan teori;
  · Dalam melakukan perkara-perkara ini, berikan implikasi untuk amalan dan dasar;
  · Huraikan arahan untuk penyelidikan masa depan.

  Oleh itu, semakan sistematik adalah satu penyelidikan dalam haknya sendiri dan, dengan sifatnya, mampu menangani banyak persoalan yang lebih luas daripada satu kajian empirikal yang pernah dapat (misalnya mengungkap hubungan antara penemuan empirikal; Baumeister & Leary, 1997). Sememangnya, tinjauan sistematik terletak di atas semua rekaan penyelidikan lain di bahagian atas ‘hirarki bukti’ kerana mereka berpotensi untuk memberikan implikasi praktikal yang paling penting.

  Tinjauan sistematik dicirikan dengan objektif, sistematik, telus dan boleh direplikasi.Mereka melibatkan proses carian yang sistematik untuk mencari kajian yang menangani soalan penyelidikan tertentu, serta persembahan dan sintesis sistematik dan ciri-ciri hasil penemuan ini. Kriteria untuk dimasukkan dan dikecualikan dalam kajian semula adalah objektif, secara jelas dinyatakan dan dilaksanakan secara konsisten supaya keputusan untuk memasukkan atau tidak menyertakan kajian tertentu adalah jelas kepada pembaca dan satu lagi penyelidik yang menggunakan kriteria yang sama mungkin akan membuat keputusan yang sama. Pendekatan yang jelas ini bertujuan untuk meminimumkan kecenderungan dan membolehkan pembaca semakan untuk menilai andaian, prosedur, bukti dan kesimpulan penulis, daripada mengambil kesimpulan penulis tentang iman. Metodologi ini juga membolehkan penyelidik lain mengemas kini semakan pada masa yang akan datang untuk mengintegrasikan penemuan baru. Untuk mencapai matlamat kajian yang sistematik, Baumeister (2013) mencadangkan penggunaan pola pikir seorang hakim dan juri, dan bukan seorang peguam.Seorang hakim dan juri dengan sengaja menilai bukti untuk membuat penilaian yang adil. Sebaliknya, pendekatan peguam terhadap bukti melibatkan usaha untuk membuat kes terbaik untuk satu sisi hujah.

  Definisi kajian sistematik: ‘Kajian semula soalan yang dirumuskan dengan jelas yang menggunakan kaedah yang sistematik dan eksplisit untuk mengenalpasti, memilih, dan menilai secara kritis terhadap penyelidikan yang relevan, dan mengumpulkan dan menganalisis data dari kajian yang termasuk dalam kajian. Kaedah statistik (meta-analisis) mungkin atau tidak boleh digunakan untuk menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang termasuk ‘(Cochrane Collaboration, 2014).

PANDUAN INI MENGENALKAN PERINGKAT UTAMA MENGENDALIKAN TINJAUAN SYSTEMATIK
  (I) SCOPING
  (II) PERANCANGAN
  (III) PENGENALAN (PENCARIAN)
  (IV) SCREENING
________________________________________________________________________________

(I) SCOPING

(1). Merumuskan satu atau lebih soalan penyelidikan

Apa yang anda ingin tahu dan mengenai topik apa? Siapakah penonton anda? Adakah anda mempunyai idea yang jelas mengenai jenis penemuan penyelidikan yang akan relevan untuk menangani pertanyaan penyelidikan anda? Jelas, soalan penyelidikan khusus dan bertanggungjawab adalah penting untuk kajian yang berjaya. Sebagai contoh, ‘Apakah terapi keluarga adalah rawatan yang berkesan untuk anorexia nervosa?’ Akan menjadi satu soalan yang lebih berkesan dan menghasilkan satu set hasil carian yang lebih terfokus daripada ‘Bagaimana saya dapat membantu orang yang mengalami gangguan makan?’ Anda mungkin perlu melakukan ‘scoping ‘sastera untuk mengetahui apa yang telah dilakukan sebelum ini dan apa yang boleh membuat sumbangan ilmiah novel, penting dan menarik kepada kesusasteraan. Memeriksa soalan penyelidikan yang sempit atau kawasan penyelidikan akan menjadikan tugas anda lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah!

(2). Benarkan dengan teliti sama ada kajian sistematik yang dirancang telah dilakukan

Untuk mengelakkan membazirkan masa dan tenaga, pastikan sama ada semakan sistematik terhadap soalan penyelidikan anda telah dilakukan, atau didaftarkan sebagai semakan yang berterusan. Cari dengan teliti! Carian ini akan mula membiasakan anda dengan kesusasteraan, menjimatkan masa anda jika tinjauan telah wujud dan tidak memerlukan pengemaskinian, atau membantu memberikan alasan mengapa anda melakukan semakan yang dikemas kini. Sesetengah contoh rasional untuk menjalankan yang diperbaharui dan bukan semakan sistematik yang asli mungkin: (i) ia telah 10 tahun sejak kajian sistematik yang terakhir mengenai topik ini dan kesusasteraan telah berkembang pesat sejak kajian lepas, yang bermaksud kajian baru perlu diambil kira; (ii) kajian terakhir secara cacat secara metodologi pelbagai cara (mis. ia tidak sistematik), yang anda ingin alamat dengan ulasan anda; (iii) kajian terakhir memberi tumpuan kepada X tetapi anda fikir ia memberi tumpuan kepada Y untuk alasan teori atau empirikal tertentu. Jika semakan telah dilakukan dan tidak perlu mengulangi (iaitu kajian semula yang sedia ada menangani soalan yang sama, adalah kualiti yang mencukupi, dan agak baru-baru ini), semakan itu akan membentuk bacaan berguna untuk projek anda.

(II) PERANCANGAN

(3). Hentikan soalan penyelidikan anda ke dalam konsep individu untuk membuat istilah carian

Istilah carian mengendalikan soalan penyelidikan anda dan membantu anda mencari seberapa banyak yang berpotensi relevan artikel yang boleh dimuatkan. Anda bertujuan untuk melakukan pencarian yang lengkap dan oleh itu wakil semua kajian yang telah dijalankan mengenai topik minat. Membaca yang sedia ada kesusasteraan dan bercakap dengan penyelia anda akan memberi anda gambaran yang baik bagaimana untuk menterjemahkan penyelidikan anda soalan (s) ke dalam istilah carian. Ia akan memikirkan istilah-istilah dan konsep-konsep alternatif yang menangani soalan yang sama biasa untuk pelbagai istilah yang akan digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kawasan penyelidikan yang sama (ini akan datang daripada membaca dan mengetahui kesusasteraan). Pertimbangkan:

– Sinonim (contohnya ‘kitar semula’, ‘menolak’, ‘salvage’, ‘sembuh’)
– Borang tunggal / jamak, bentuk lisan, kata sifat (contohnya ‘kitar semula’ ‘dikitar semula’)
– Pelbagai ejaan (cth. ‘Warna’, ‘warna’)
– Istilah yang lebih luas / sempit (cth. ‘Britain’, ‘England’, ‘Scotland’, ‘Wales’)
– Klasifikasi istilah yang digunakan oleh pangkalan data untuk menyusun kandungannya ke dalam kategori yang disenaraikan oleh tajuk dan sub-tajuk, jika berkaitan dengan carian anda

Terdapat keseimbangan antara kepekaan (mencari seberapa banyak artikel yang mungkin relevan) dan kekhususan (memastikan artikel tersebut memang relevan); pada peringkat ini, anda mahu istilah carian anda kesilapan di sisi sensitivitas sehingga anda tidak kehilangan apa-apa.

(4). Merumuskan kriteria kemasukan dan pengecualian awal – dan kemudian semak ini dalam tahap awal proses mencari dan menyaring kesusasteraan

Berdasarkan pengetahuan anda (dan pengetahuan penyelia anda) dari kesusasteraan, rumuskan senarai kriteria inklusi dan pemasalahan yang objektif (tidak berat sebelah) yang akan membolehkan anda mengatasi penyelidikan
soalan yang anda posing, memastikan kualiti dan persamaan kajian yang termasuk, dan jelas menentukan sempadan kajian semula. Gunakan kriteria kemasukan dan pengecualian secara konsisten sepanjang proses semakan. Kajian yang layak untuk dimasukkan akan memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria pengecualian. Kriteria pemasukan dan pengecualian yang digunakan akan bergantung kepada topik semakan sistematik, serta isu teoritis, empirikal dan metodologi yang spesifik untuk sastera tersebut. Lebih luas
domain penyelidikan, kriteria kemasukan dan pengecualian yang lebih terperinci cenderung menjadi (Lipsey & Wilson, 2001). Anda perlu membenarkan keputusan anda untuk menggunakan kriteria kemasukan dan pengecualian tertentu berdasarkan teori dan bukti. Ia tidak mengatakan bahawa sebab-sebab anda termasuk kajian tertentu perlu menjadi objektif, dan bukan, misalnya, tidak bersetuju dengan kesimpulan penulis tertentu atau tidak menyukai seorang pengarang tertentu. Pembaca ulasan akan mentafsir keputusan dan kesimpulan tinjauan dalam konteks kriteria inklusi dan pengecualian ini (mis., Kebolehpercayaan, implikasi praktikal). Kepentingan pemasukan dan pengecualian yang kerap berlaku:

 • Soalan penyelidikan (topik, skop);
  · Definisi atau konseptualisasi (terma dan konsep sering ditakrifkan secara berbeza, bergantung pada pertimbangan teori atau empirikal. Sebagai contoh, campur tangan seperti ‘pengurusan tekanan’ dan ‘latihan latihan’ boleh ditakrifkan secara berbeza oleh penulis yang berlainan);
  · Langkah-langkah / pembolehubah utama (apa yang diukur, bagaimana, misalnya, laporan diri; apakah langkah-langkah perlu memenuhi kriteria psikometrik tertentu untuk disertakan);
  · Reka bentuk penyelidikan (mis., Kajian pemerhatian, kajian eksperimen, kajian kuantitatif, kajian kualitatif);
  · Peserta (mis., Dewasa, anak, pemimpin perniagaan);
  · Bingkai masa (mis. Sejak permulaan kesusasteraan, sejak semakan terakhir);
  · Data (mis. Jika melakukan meta-analisis, kajian perlu melaporkan saiz kesan pada hubungan kepentingan atau memberikan maklumat yang mencukupi yang boleh digunakan untuk mengira statistik ini).

Bagi setiap kawasan penyelidikan tertentu, para penyelidik harus mempertimbangkan sama ada lebih baik untuk memasukkan lebih banyak kajian (lebih banyak perwakilan penyelidikan yang ada pada topik tertentu, kesimpulan yang lebih luas dan lebih umum), atau kumpulan kajian yang lebih fokus ( yang boleh meningkatkan kualiti dan keyakinan yang dapat dibuat dalam kesimpulan. Amalan terbaik tentu saja untuk merumuskan kriteria pemasukan dan pengecualian sebelum anda memulakan semakan. Namun, sebagai seseorang yang belum menjadi pakar lengkap di bidang subjek, ini akan sukar atau mustahil, jadi secara peribadi saya fikir kriteria ini boleh dibengkokkan dengan sedikit, tetapi hanya dari segi kriteria untuk dikendalikan. Walau bagaimanapun, fleksibiliti yang sedikit ini tidak wajar berkaitan dengan bagaimana kemasukannya
dan kriteria pengecualian digunakan semasa mencari dan menyaring kesusasteraan. (Apabila anda menulis ulasan, anda hanya akan mengatakan bahawa anda menggunakan kriteria kemasukan dan pengecualian tertentu). Oleh itu, proses yang paling mungkin untuk menjalankan semakan sistematik pada mulanya (sehingga anda jelas pada tumpuan) mungkin akan menjadi berbasikal antara datang dengan kriteria inklusi dan pengecualian yang sesuai, dan secara objektif dan sistematik memohon ini semasa mencari kesusasteraan. Apabila anda mula menyaring kesusasteraan, anda akan menemui pengajian tertentu yang ‘hampir ketinggalan’ atau ‘kes-kes sempadan’ – kajian yang boleh dikatakan hampir sama untuk kemasukan atau pengecualian, dan yang mana
memerlukan lebih banyak panggilan penilaian subjektif. Kajian-kajian ini memerlukan pertimbangan yang teliti, merujuk kepada teori dan bukti yang ada, dan mungkin perbincangan dan pengambilan keputusan bersama antara anda dan
penyelia anda. Kriteria kemasukan dan pengecualian anda mungkin perlu disemak berdasarkan isu-isu konseptual yang diterbitkan oleh kajian ini. Sekiranya anda menyemak semula kriteria kemasukan dan pengecualian anda selepas memulakan pencarian dan menyaring kesusasteraan, anda mungkin perlu mengulangi proses pencarian dan proses penyesuaian dari awal lagi untuk memastikan kajian yang tidak termasuk yang memenuhi kriteria baru ini sekarang dimasukkan.

(5). Buat sistem penyimpanan rekod yang jelas dan simpan rekod yang teliti dengan bekerja secara sistematik

Sebelum melakukan apa-apa mencari dan menyaring kesusasteraan, adalah wajar membuat satu atau lebih rekod
menyimpan sistem untuk merekodkan apa yang anda lakukan dan membuat keputusan anda. Ini mungkin kelihatan usaha yang tidak perlu
tetapi jika kesusasteraannya besar (atau besar-besaran), hampir mustahil untuk mengingati apa yang anda lakukan dan mengapa berkaitan dengan beratus-ratus keputusan yang berlainan selama berbulan-bulan atau tahun. Sekiranya anda perlu mengulang atau menyemak apa-apa, rekod ini akan menjimatkan banyak masa.

Saya mencadangkan:
· Membuat rekod butiran carian yang anda lakukan dan hasilnya;
· Membuat senarai bilangan kajian yang dikecualikan pada peringkat pemeriksaan (iaitu berdasarkan Tajuk dan / atau Abstrak mereka)
· Buat jadual untuk merekodkan senarai kajian yang dikecualikan pada peringkat kelayakan yang berpotensi (iaitu berdasarkan membaca teks penuh), bersama-sama dengan alasan untuk tidak memasukkan setiap kajian berdasarkan kriteria inklusi dan pengecualian anda. Alasan umum untuk pengecualian adalah: jenis penerbitan (mis., Artikel bukan penyelidikan); Reka bentuk kajian (mis., data tidak sesuai); mengukur (contohnya, ukuran yang tidak dinyatakan), peserta (mis. contoh belia), aspek lain dari kriteria inklusi dan pengecualian). Langkah ini amat penting kerana ia membenarkan mengapa kajian yang mungkin dijangkakan oleh orang ramai telah dimasukkan, tidak termasuk;
· Buat jadual yang menerangkan usaha yang dibuat untuk mencari dan mengambil kerja yang tidak diterbitkan.

Terdapat beberapa pedoman yang menggariskan bagaimana untuk melaporkan ulasan sistematik dan meta-analisis, termasuk banyak yang merupakan kaedah khusus (garis panduan CONSORT untuk melaporkan percubaan terkawal rawak). Senarai AMSTAR (Penilaian Penilaian Pelbagai Sistematik) dan PRISMA (Item Pelaporan Pilihan untuk Kajian Sistematik dan Meta-Analisa) adalah sangat baik dan boleh digunakan di seluruh bidang penyelidikan yang berbeza. Amalan terbaik untuk semakan sistematik adalah untuk membentangkan satu rajah aliran proses pencarian dan proses penyesuaian (contohnya, rajah aliran PRISMA adalah sangat baik; lihat Rujukan pada akhir). Sekurang-kurangnya, anda perlu menerangkan semua yang anda lakukan dan mengapa secara terperinci.

(III) IDENTIFIKASI (PENCARIAN)

(6). Gunakan istilah carian anda untuk mencari sekurang-kurangnya dua pangkalan data elektronik yang berkaitan (relevan)

Setelah mencapai tahap ini, matlamat sekarang adalah untuk mencari semua karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang menangani pertanyaan penyelidikan anda, yang dijalankan melalui istilah carian anda. Cara terbaik untuk mencari sebahagian besar karya yang diterbitkan yang menangani soalan penyelidikan anda, adalah untuk mencari sekurang-kurangnya dua pangkalan data elektronik yang berbeza:

 • Pilih pangkalan data yang berkaitan dengan kawasan topik anda (cth. Medline, EMBASE, ISI Web of Knowledge);
  · Pertimbangkan bahagian artikel yang ingin dicari (cth. Abstrak, teks penuh, tajuk);
  · Pertimbangkan untuk menggunakan had dan penapis dalam pangkalan data tertentu untuk mencari mengikut jenis artikel (cth. Kajian artikel dan sintesis penyelidikan, artikel empirikal), kategori subjek, sub-tajuk, dan lain-lain;
  · Pertimbangkan untuk menggunakan pengendali carian Boolean untuk meluaskan atau mempersempit pencarian anda: ‘AND’ (mencari semua istilah carian anda; contohnya ‘jantung DAN paru’), ‘ATAU’ (cari sekurang-kurangnya satu istilah carian anda; misalnya, ‘ATAU paru’), ‘TIDAK’ (carian untuk mengecualikan istilah carian tertentu; contohnya, ‘jantung tidak paru-paru’);
  · Pertimbangkan menggunakan simbol pemangkasan untuk mencari semua perkataan yang bermula dengan gabungan huruf tertentu (menggunakan ‘$’ atau ‘*’ bergantung kepada pangkalan data) (misalnya ‘dep $’ atau ‘dep *’ akan mengambil ‘kemurungan’ kemurungan ‘,’ tertekan ‘, dan sebagainya);
  · Pertimbangkan menggunakan simbol wildcard untuk berdiri untuk satu aksara, jika watak itu wujud (‘#’ atau ‘?’ Atau ‘$’ bergantung kepada pangkalan data) (contohnya ‘wom # n’ ‘);
  · Pertimbangkan menggunakan simbol pemunculan (*) antara kata-kata untuk sepadan dengan perkataan (mis. ‘Midsummer * impian’ akan mengembalikan hasil yang mengandungi frasa yang tepat, ‘mimpi malam musim panas’);
  · Pertimbangkan menggunakan tanda kurung kerana perintah dalam jangka awal ini (mis. ‘(Smok * OR tobacco)’)
  · Pertimbangkan mencari dengan kedekatan, untuk mencari satu perkataan dalam bilangan n perkataan kata lain (‘adjn’ atau ‘NEAR / n’ bergantung kepada pangkalan data) (misalnya ‘pesakit adj3 kegelisahan’ akan mengambil rekod di mana ‘pesakit’ kebimbangan ‘muncul dalam tiga perkataan satu sama lain);
  · Pertimbangkan tidak termasuk makna yang tidak diingini (mis. ‘Jaguar TIDAK (kereta ATAU kereta)’, jika anda mahu haiwan itu);
  · Pertimbangkan mencari melalui tahun penerbitan, jika anda mempunyai sebab teori atau empirikal yang baik untuk berbuat demikian (cth. 2001-sekarang jika anda menjalankan semakan sejak semakan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2001);

Garis panduan amalan terbaik untuk menjalankan tinjauan sistematik mencadangkan bahawa proses carian dan proses penyesuaian dilakukan secara ideal oleh dua pengulas yang berasingan yang kedua-duanya sepatutnya bersetuju untuk kerja dimasukkan. The
proses untuk menyelesaikan perselisihan antara penilai ditentukan secara eksplisit dalam semakan (mis., ketidakpastian atas kemasukan dibincangkan dan, jika mungkin, diselesaikan dengan konsensus setelah merujuk kepada kriteria inklusi dan pengecualian dan isu teoritis dan empiris yang relevan). Walau bagaimanapun, kerana ini adalah sebahagian daripada PhD, anda mungkin akan menjalankan majoriti atau semua bahagian kajian sistematik anda sendiri.

(7). Berhati-hati memeriksa hasil carian

Periksa hasil carian dan baca beberapa kualiti yang lebih baik dan lebih banyak lagi, artikel yang berkaitan.
· Adakah hasil carian menunjukkan bahawa kriteria pemasukan dan pengecualian anda boleh dipercayai dan berkesan dalam mengenal pasti artikel berpotensi yang relevan dan menyeimbangkan kekhususan dan kepekaan?
· Jika tidak, adakah anda perlu menyemak kriteria kemasukan dan pengecualian anda, atau istilah carian?
· Adakah hasil carian mendedahkan istilah carian baru yang akan menambah tambahan berguna kepada istilah carian yang ada?

Jika hasil carian anda menunjukkan bahawa anda perlu mengubahsuai istilah carian dan / atau kriteria pengecualian dan pengecualian, kembali ke peringkat perancangan (II), dan jalankan semula carian. Contohnya, mencari kajian mengenai campur tangan diet semasa kehamilan gagal mencari percubaan tertentu kerana pasukan pengarang tertentu memanggil intervensi pemakanan sebagai ‘intervensi gaya hidup’ (dan tidak ada tajuk indeks-tajuk dalam pangkalan data untuk ‘diet’ ).

(8). Lakukan carian tambahan untuk memastikan anda telah menempatkan semua karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang berpotensi relevan

Carian pangkalan data boleh terlepas beberapa kerja berpotensi yang berkaitan, jadi carian tambahan diperlukan untuk kerja yang diterbitkan dan tidak diterbitkan.

Kerja yang diterbitkan
Terdapat beberapa kaedah yang mungkin mendedahkan kemungkinan kerja yang diterbitkan (dan mungkin tidak diterbitkan) yang mungkin dilepaskan di peringkat carian pangkalan data:
· Baca bahagian Rujukan karya yang sesuai untuk dimasukkan, yang terletak melalui pencarian pangkalan data; ini akan memberi anda: (i) senarai kerja berpotensi yang berkaitan, dan (ii) senarai jurnal yang mengandungi beberapa kajian yang relevan, yang kemudiannya boleh mencari tangan jika diperlukan;
· Jika perlu, jurnal tangan-cari (mencari manual). Ini kadang-kadang boleh mengenal pasti artikel (dan kerja lain, misalnya huruf) yang belum dimasukkan dalam pangkalan data elektronik, dan yang tidak diindeks atau yang diindeks secara salah;
· Jika carian pangkalan data anda yang terdahulu (cth. Medline dan Web of Science) tidak meliputi artikel bukan bahasa Inggeris dan prosiding persidangan, cari semula ini;
· Cari bab-bab buku yang relevan, mungkin untuk data, tetapi lebih cenderung untuk rujukan kerja yang relevan yang anda mahu menjejaki;
· Mungkin kes yang dilaporkan dalam kajian yang diterbitkan tidak mencukupi untuk membuat keputusan mengenai kemasukan. Dalam keadaan sedemikian, anda akan cuba menghubungi penulis untuk bertanya mengenai butiran tambahan atau data.

Kerja yang tidak diterbitkan
Tinjauan sistematik bertujuan untuk menjadi menyeluruh dan mewakili kesusasteraan yang mereka gambarkan yang mungkin. Oleh itu, satu aspek utama metodologi tinjauan sistematik adalah usaha bersepadu untuk mencari dan menyertakan kerja yang tidak diterbitkan yang relevan (yang memenuhi kriteria inklusi dan pengecualian) untuk mengurangkan kesan bias penerbitan. Bias penerbitan (juga disebut ‘masalah laci fail;’ Rosenthal, 1979) dan ‘bias terhadap hipotesis nol;’ Cooper, 2003) menggambarkan kecenderungan penyelidikan yang diterbitkan bergantung kepada keputusan (Begg, 1994; Woods, 2005). Pengajian secara historis telah dipilih secara bersurat bergantung kepada kepentingan statistik hasilnya kerana kepentingan statistik telah dianggap baik / penting, manakala ketidaktentuan statistik dianggap buruk / tidak penting. Walau bagaimanapun, p-nilai adalah terhad kerana ia menggabungkan maklumat mengenai saiz kesan dan saiz sampel. Oleh itu:

 • Nilai p yang signifikan secara statistik mungkin mencerminkan saiz kesan yang besar, atau saiz kesan kecil yang telah diukur dalam kajian yang besar;
  · P-nilai tidak penting secara statistik mungkin mencerminkan saiz kesan kecil, atau saiz kesan besar diukur dalam kajian kecil;
  · Dua kajian dengan ukuran kesan yang sama dapat berbeza-beza dalam tahap kepentingannya bergantung kepada jumlah peserta (lihat Cumming, 2014).

  Oleh itu, bias penerbitan berlaku apabila kajian-kajian yang menemui penemuan-penemuan yang tidak penting secara statistik tidak mengemukakan hasilnya untuk diterbitkan, atau jika mereka membuat naskah mereka ditolak untuk diterbitkan oleh pengulas dan / atau editor jurnal (Borenstein et al., 2009; Lipsey & Wilson, 2001 ). Bias penerbitan menimbulkan ancaman yang serius terhadap kesahihan kesimpulan kajian sistematik: jika penyelidikan diterbitkan bergantung kepada kepentingan statistik hasilnya, kemungkinan kajian yang diterbitkan akan mempunyai hasil yang lebih ‘positif’ (saiz kesan yang lebih besar) daripada kajian yang tidak diterbitkan. Oleh itu, jika tinjauan sistematik termasuk hanya kajian yang diterbitkan, ini akan menghasilkan gambaran yang melambungkan kesusasteraan (dan dalam meta-analisis, lebihan anggaran ukuran populasi) (Lipsey & Wilson, 2001). Kesimpulan yang sihat tentang kesusasteraan berpotensi membawa kesimpulan yang tidak sesuai, dengan implikasi praktikal yang serius (Lipsey & Wilson, 2001). Walaupun kesedaran tentang kelemahan ujian nada hipotesis nol (NHST) menjadi lebih dan lebih menonjol (yang boleh mengurangkan penerbitan bias), penggunaan NHST akan bertahan untuk masa hadapan yang boleh dijangka kerana ia adalah zeitgeist dominan dan kerana daya tarikan dikotom membuat keputusan secara signifikan / penting secara statistik (lihat Cumming, 2014).

“Alasan yang kerap diberikan untuk mengecualikan penyelidikan yang tidak diterbitkan (dari tinjauan sistematik) adalah bahawa ia sering kurang berkualiti daripada penyelidikan yang diterbitkan … ini terlalu mudah dikotomi. Sebagai contoh, penyelidik seringkali tidak menerbitkan hasilnya kerana penerbitan bukan matlamat mereka. Sesetengah penyelidikan yang berkaitan dengan keperluan ijazah dikendalikan oleh individu yang tidak mencari kerjaya akademik. Penyelidikan lain dijalankan sebagai penilaian bagi agensi membuat keputusan dalaman mengenai keberkesanan program. Keputusan untuk menerbitkan (atau biarkan kerja binasa) tidak bersifat isomorfik dengan pertimbangan tentang kualiti … Sebaliknya, kebanyakan penyelidik akan bersetuju bahawa beberapa penyelidikan berkualiti rendah dapat diterbitkan. Selain itu, penyelidikan sering ditolak untuk penerbitan kerana alasan selain kualiti. Khususnya, penyelidikan yang gagal untuk mencapai tahap standard kepentingan statistik. “(Cooper, 2003, p.6). Atas sebab-sebab ini, sekarang telah diterima amalan bahawa sintesis penyelidikan yang ketat termasuk penyelidikan diterbitkan dan tidak diterbitkan (Cooper, 2003; Lipsey & Wilson, 2001).

Tidak diterbitkan, kerja berpotensi yang berkaitan boleh ditempatkan dalam beberapa cara. Yang paling penting ialah melibatkan menghubungi para penyelidik dengan satu atau lebih penerbitan pada topik untuk data yang akan datang, atau butiran lanjut mengenai data sedia ada. Tentukan lebih awal berapa banyak masa yang akan diberikan untuk membolehkan penulis membalas, mengimbangi pertimbangan beban kerja mereka yang sibuk dengan keperluan anda sendiri. Contohnya, anda mungkin mengamalkan potongan sebulan melalui: mulanya menghubungi penulis untuk maklumat (menjelaskan siapa anda dan mengapa anda menghubungi mereka); menunggu dua minggu; menghantar e-mel susulan yang bagus jika mereka tidak menjawab; menunggu dua minggu lagi; kemudian berhenti.

Bergantung pada soalan dan topik penyelidikan, anda mungkin perlu mencari ‘kesusasteraan kelabu,’ yang mana-mana sastera yang dihasilkan dalam format elektronik atau cetak yang tidak dikawal oleh penerbit komersial. Contohnya termasuk laporan teknikal atau penyelidikan dari agensi kerajaan, laporan dan kertas kerja daripada kumpulan penyelidikan saintifik dan jawatankuasa, disertasi doktor, prosiding persidangan, rasmi
penerbitan, dsb.

Pangkalan data yang berbeza mengkhususkan diri dalam laporan teknikal, penyelidikan yang tidak diterbitkan, kerja jabatan kerajaan, prosiding persidangan, dan tesis. Beberapa contoh:

 • opengrey.eu adalah pangkalan data Eropah yang disusun oleh perpustakaan kebangsaan yang berbeza di pelbagai negara Eropah yang mengemukakan mana-mana literatur kelabu yang mereka terima;
  · opendoar.org/Directory of Open-Access Repository website mencari repositori akses terbuka ribuan universiti di seluruh dunia;
  · Pangkalan data WorldCat untuk disertasi dan tesis;
  · Google dan Google Scholar cukup berkesan dalam mencari disertasi dan bekerja oleh masyarakat dan badan amal.

  (IV) SCREENING

(9). Rujuk eksport kepada pengurus petikan untuk menyusun hasil carian

Carian anda mungkin mendedahkan sebilangan besar hasil. Mengeksport hasil carian ke pengurus petikan
(cth., EndNote, RefWorks) mempunyai beberapa kelebihan:

 • Ia akan menjimatkan banyak masa kerana ia adalah elektronik daripada proses manual;
  · Hasil carian anda disimpan dan disandarkan, yang bermaksud bahawa anda tidak boleh kehilangan maklumat berharga ini;
  · Pengurus kutipan boleh mengenal pasti dan menyingkirkan versi pendua karya yang sama;
  · Anda boleh mendapatkan, dan berkongsi dengan orang lain, versi penuh teks banyak artikel yang dikenalpasti;
  · Pengurus kutipan akan menyusun senarai rujukan anda dan memformatkannya dalam pelbagai gaya rujukan (ini boleh menjadi sangat berguna jika anda menyerahkan jurnal tertentu yang menggunakan gaya rujukan tertentu, manuskrip ditolak, dan kemudian anda memutuskan untuk tunduk kepada jurnal lain yang menggunakan gaya rujukan yang berbeza).

(10). Bacalah Tajuk dan / atau Abstrak kerja yang dikenalpasti
Baca Tajuk dan / atau Abstrak semua kerja yang dikenal pasti oleh carian anda. Kebanyakan kerja tidak akan memenuhi kriteria pengecualian dan pengecualian anda. Jika Tajuk dan / atau Abstrak mencadangkan kerja itu berpotensi layak inklusi (iaitu lulus penyertaan dan kriteria pengecualian), anda perlu mendapatkan versi teks penuh dan membaca dengan teliti. Pada peringkat ini, terus menyesatkan di sisi kepekaan (mencari dan menyaring sebagai banyak artikel yang mungkin) supaya anda tidak terlepas apa-apa. Untuk tujuan penyimpanan rekod semasa tahap pemeriksaan, cukup untuk membuat senarai bilangan artikel yang ditolak (daripada mencantumkan sebab-sebab untuk tidak termasuk setiap kajian).

Sumber: Dr Andy Siddaway

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL