no comments

Apakah Teori Fokal?

Teori fokal merujuk kepada bab perbincangan mengenai model / rangka kerja konseptual atau model teori dan rangka kerja teoritis. Ini adalah kesinambungan perbincangan dari bab kajian literatur untuk pelajar sains sosial. Dalam bahagian ini, penyelidik akan keluar dengan model atau rangka kerja yang dicadangkan yang akan disiasat selanjutnya dalam bidang empirik. Model atau rangka kerja yang dicadangkan ini dihasilkan daripada kesusasteraan.

Dengan berbuat demikian, ia menangkap pandangan holistik tentang fenomena ini, menunjukkan bagaimana teori kini membawa kepada perkembangan model baru dalam penyelidikan semasa. Dalam hal ini, penting untuk mengakui sumbangan semua usaha sejauh hasilnya memberikan pandangan mengenai apa yang perlu disiasat dalam kerja empirikal baru yang bertujuan untuk mencirikan antecedents hubungan logistik yang berjaya, sebagai contoh. Sebagai contoh, model konseptual yang dikembangkan dalam bab ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan yang tidak dijawab yang tinggal dari kajian terdahulu, ketidakkonsistenan dalam hasil kajian terdahulu, dan perkara-perkara kritikal yang ditimbulkan dalam kajian sedemikian (di kawasan itu). Hipotesis atau proposisi juga boleh dibangunkan pada peringkat ini.

Tip Mosaic:
Sentiasa hafalkan rujukan utama anda dalam membangunkan model konseptual anda, seperti nama pengarang, artikel dan kajian utama. Rujukan pembangunan model konseptual anda mestilah dari sarjana terkemuka di bidang anda.

Sumber : Dr Nor Aida

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL