no comments

Apakah Metodologi Kajian?

Definisi Metodologi Kajian

Menurut The American Heritage® Dictionary of English Language, metodologi dapat didefinisikan sebagai analisis teoritis mengenai kaedah yang sesuai untuk bidang pengajian atau kandungan kaedah dan prinsip tertentu kepada cabang pengetahuan

Menurut kamus Bahasa Inggeris Collins, metodologi adalah sistem kaedah dan prinsip yang digunakan dalam disiplin tertentu.

 

Memahami Konsep Penyelidikan

Menurut Kamus Oxford, penyelidikan ditakrifkan sebagai, siasatan sistematik dan kajian bahan dan sumber untuk menubuhkan fakta dan mencapai kesimpulan baru atau untuk menyiasat sesuatu perkara secara sistematik.

 

Pengenalan kepada Metodologi Penyelidikan

Metodologi penyelidikan atau melibatkan teknik khusus yang digunakan dalam proses penyelidikan adalah untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menilai data. Metodologi merujuk kepada alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat yang relevan dalam kajian penyelidikan tertentu. Survei, soal selidik dan wawancara adalah antara alat penyelidikan yang biasa.

 

Beberapa konsep lain yang berkaitan dengan persoalan “apakah metodologi penyelidikan?” adalah:

  • Kaedah Penyelidikan Sampel
  • Kaedah Penyelidikan Pendidikan
  • Elemen Utama Metodologi Penyelidikan
  • Metodologi Sampel dalam Kertas Penyelidikan
  • Pensampelan dalam Metodologi Penyelidikan
  • Menentukan dan Membina Metodologi Penyelidikan

Oleh itu, kita boleh membina takrifan metodologi penyelidikan sebagai “persoalan dan eksplorasi yang teratur sama ada dengan pembentukan hipotesis atau ujian saintifik terhadap sebarang penyelidikan dengan mengikuti satu set peraturan dan prosedur yang standard”.

 

Jenis Kaedah Penyelidikan

Metodologi penyelidikan diterapkan kepada dua jenis proses penyelidikan yang penting yang melibatkan penyelidikan asas dan penyelidikan terpakai. Penyelidikan asas termasuk kerja atau penyelidikan yang belum dilakukan sebelum ini. Sebaliknya, penyelidikan yang digunakan melibatkan kerja yang telah dilakukan. Tujuan utama penyelidikan terpakai adalah untuk mengkaji karya orang lain.

 

Mengapa menggunakan metodologi penyelidikan?

Ini adalah soalan yang sangat penting iaitu mengapa kita menggunakan metodologi penyelidikan?

Jawapan bagi soalan ini tidaklah begitu sukar. Teori sentiasa perlu diuji supaya ianya adalah relevan. Metodologi penyelidikan digunakan untuk mengkaji teori tertentu dan penerapannya dalam satu set piawaian akademik tertentu. Ini adalah mandatori supaya semua penyelidikan memenuhi standard khusus bidang.

 

Apakah Fungsi Metodologi Penyelidikan?

Metodologi penyelidikan melakukan banyak fungsi. Ia terpakai kepada beberapa perkara yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Metodologi penyelidikan mengenal pasti aktiviti penyelidikan dalam erti kata yang benar. Ia selanjutnya menentukan dan mentakrifkan konsep sebenar. Metodologi juga mengisytiharkan jenis kaedah yang diperlukan untuk siasatan lanjut serta bagaimana kemajuan boleh diukur. Metodologi penyelidikan menawarkan platform untuk menunjukkan bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan aktiviti penyelidikan dalam erti kata yang sebenar.

 

Apakah metodologi penyelidikan saintifik?

Metodologi penyelidikan saintifik adalah satu lagi cara untuk mencapai projek penyelidikan. Metodologi penyelidikan saintifik adalah kaedah penulisan yang lebih teknikal. Ianya bermula daripada persoalan umum diikuti dengan konsep khusus. Hipotesis umum disempitkan untuk menyerlahkan aspek-aspek khusus topik.

Di samping itu, reka bentuk penyelidikan dibangunkan adalah untuk memerhatikan dan menganalisis aspek fokus dengan lebih teliti. Kesimpulan pula dikembangkan dan dinyatakan mengikut keadaan semasa. Jika anda ingin mengetahui cara menulis penyelidikan saintifik yang baik, maka ada beberapa langkah yang perlu anda ingat. Langkah-langkah ini disertakan secara ringkas di sini untuk semakan anda.

  1. Rumusan masalah penyelidikan paling sering dirujuk sebagai hipotesis. Soalan penyelidikan atau masalah ditakrifkan untuk menunjukkan hasil akhir.
  2. Pembolehubah perlu dikembangkan. Pada asasnya, pemboleh ubah adalah satu perkara yang boleh berubah. Pembolehubah bergantung kepada pelbagai faktor. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa sesetengah pemboleh ubah boleh berubah dengan mudah manakala yang lain adalah malar. Penyelidik perlu menggunakan pembolehubah dalam proses penyelidikan saintifik.
  3. Langkah ketiga melibatkan operasi di mana penyelidik mengukur hipotesis dengan pemerhatian yang pasti.
  4. Hasil akhirnya disertakan sebagai kesimpulan akhir pada akhir penyelidikan.

 

Sumber: www.writeawriting.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL