no comments

Apa itu Kajian Literatur?

Kajian Sastera adalah analisis sistematik dan mampatan buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan topik tertentu yang menyediakan asas pengetahuan mengenai sesuatu topik. Kajian kesusasteraan direka untuk mengenal pasti dan mengkaji kritikan yang sedia ada mengenai topik untuk membenarkan penyelidikan anda dengan mendedahkan jurang dalam penyelidikan semasa. Siasatan ini perlu memberikan gambaran, ringkasan, dan penilaian kritikal terhadap kerja-kerja yang berkaitan dengan masalah penyelidikan dan juga harus menambah pengetahuan keseluruhan topik serta menunjukkan bagaimana penyelidikan anda akan sesuai dalam bidang pengajian yang lebih besar. Kajian literatur harus menawarkan analisa kritikal terhadap penyelidikan semasa mengenai sesuatu topik dan analisis itu harus mengarahkan objektif penyelidikan anda. Ini tidak boleh dikelirukan dengan ulasan buku atau bibliografi yang diberi penjelasan kedua-dua alat penyelidikan tetapi sangat berbeza dengan tujuan dan skop. Tinjauan Sastera boleh menjadi elemen berdiri sendiri atau sebahagian daripada produk akhir yang lebih besar, ketahui tugas anda. Kunci kepada Kajian Sastera yang baik adalah untuk mendokumenkan proses anda.

Elemen

Terdapat banyak cara yang berbeza untuk mengatur rujukan anda dalam kajian literatur, tetapi kebanyakan ulasan mengandungi elemen asas tertentu.

  • Objektif kajian literatur – Jelaskan dengan jelas tujuan kertas dan nyatakan objektif anda dalam menyelesaikan kajian literatur.
  • Tinjauan subjek, isu atau teori yang sedang dipertimbangkan – Beri gambaran keseluruhan topik penyelidikan anda dan apa yang mendorongnya.
  • Pengkategorian sumber – Mengelompokkan penyelidikan anda bersejarah, kronologi atau secara teratur
  • Pertubuhan Subtopik – Subtopik perlu dikumpulkan dan disajikan dalam susunan logik bermula dengan yang paling menonjol atau penting dan bergerak ke tahap yang paling penting
  • Perbincangan – Memberi analisis keistimewaan setiap sumber dan kesamaannya dengan sumber lain
  • Kesimpulan – Ringkasan analisis dan penilaian anda tentang kerja-kerja yang dikaji semula dan bagaimana ia berkaitan dengan disiplin orang tua, usaha saintifik atau profesion

 

SUMBER: LibGuides  

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL