no comments

Analisis Faktor: Pengenalan Ringkas, Bahagian 3-Perbezaan Antara Analisis Pengesahan dan Eksplorasi

Satu persoalan penting bahawa perunding di Faktor Analisis sering ditanya ialah:

“Apakah perbezaan di antara pengesahan dan analisis faktor penerokaan?”

Analisis faktor pengesahan mengandaikan bahawa anda memasukkan analisis faktor dengan idea firma mengenai bilangan faktor yang akan anda hadapi, dan tentang pemboleh ubah mana yang kemungkinan akan dimuatkan ke setiap faktor.

jangkaan kami biasanya berdasarkan penemuan yang diterbitkan analisis faktor.

Contohnya adalah skala keletihan yang sebelum ini telah disahkan. Anda ingin memastikan bahawa pemboleh ubah dalam sampel anda memuat ke atas faktor-faktor yang sama seperti yang mereka lakukan dalam penyelidikan asal.

Dalam erti kata lain, anda mempunyai jangkaan yang sangat jelas tentang apa yang anda akan dapati dalam sampel anda sendiri. Ini bermakna anda mengetahui jumlah faktor yang akan anda hadapi dan pembolehubah yang akan dimuatkan ke atas faktor-faktor tersebut.

Kriteria untuk kemasukan pembolehubah lebih ketat dalam analisis faktor pengesahan daripada analisis faktor penerokaan. Peraturan praktikal ialah pemboleh ubah yang mempunyai beban faktor <| 0.7 | dijatuhkan.

Sekiranya anda ingin memasukkan ujian hipotesis seperti ujian kebaikan yang sesuai dalam analisis faktor pengesahan anda, anda juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk menjalankannya dalam perisian pemodelan persamaan struktur, seperti AMOS, MPlus atau LISREL.

Analisis faktor penerokaan bertujuan untuk meneroka hubungan di antara pembolehubah dan tidak mempunyai bilangan faktor tetap. Anda mungkin mempunyai idea umum tentang apa yang anda fikir anda akan dapati, tetapi anda belum lagi menyelesaikan hipotesis tertentu.

Atau anda mungkin telah merumuskan satu soalan penyelidikan berdasarkan pemahaman teoritis anda, dan kini mengujinya.

Sudah tentu, dalam analisis faktor penerokaan, faktor terakhir ditentukan oleh data anda dan tafsiran anda tentang faktor-faktor tersebut. Pemotongan beban faktor boleh lebih rendah untuk analisis faktor penerokaan.

Apabila anda mengembangkan skala, anda boleh menggunakan analisis faktor penerokaan untuk menguji skala baru, dan kemudian beralih kepada analisis faktor pengesahan untuk mengesahkan struktur faktor dalam sampel baru.

Sebagai contoh, skala kemurungan dengan konsep asas perasaan depresi, keletihan dan kepenatan, dan difungsi sosial mula-mula akan dibangunkan dengan contoh wanita di luar bandar AS menggunakan analisis faktor penerokaan.

Sekiranya anda ingin menggunakan skala tersebut dalam sampel wanita AS di bandar, anda akan menggunakan analisis faktor pengesahan untuk mengesahkan skala kemurungan dalam sampel baru anda.

Sumber : Maike Rahn, PhD

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL