no comments

A Priori Does Not Mean Exclusively Confirmatory

Alat komputer untuk SEM ialah untuk memberikan anda banyak maklumat tentang perkara-perkara seperti pemboleh ubah yang diandaikan yang boleh mempengaruhi pembolehubah lain serta arahan, dan kesannya. Tujuannya ialah mengukuhkan hipotesis anda, dan secara keseluruhannya membuat model yang akan dianalisis menjadi tepat. Dalam pengertian ini, SEM boleh dilihat sebagai pengesahan. Ia disebabkan, model ini diberikan pada permulaan analisis, dan salah satu soalan utama dijawab sama ada ia disokong oleh data. Tetapi selalunya berlaku, data mungkin tidak konsisten dengan model anda, yang bermaksud bahawa anda mesti meninggalkan model anda atau mengubahsuai hipotesis yang berasaskannya. Dalam permohonan pengesahan yang tegas, penyelidik mempunyai model tunggal yang diterima atau ditolak berdasarkan maklum balas daripada data itu sendiri. Walau bagaimanapun, dalam beberapa keadaan akan menyebabkan skop ujian model menjadi sangat sukar. Satu konteks yang agak kurang padat berkaitan dengan ujian alternative model, dan ia merujuk kepada situasi di mana lebih daripada satu model keutamaan tersedia. Konteks ini memerlukan asas yang mencukupi untuk menentukan lebih daripada satu model, model tertentu dengan surat-menyurat yang boleh diterima dengan data boleh dikekalkan, tetapi yang lain akan ditolak. Satu daripada konteks ketiga, penjanaan model, mungkin yang paling biasa dan berlaku apabila model awal tidak sesuai dengan data dan kemudiannya diubah suai oleh penyelidik. Model yang diubah kemudian diuji lagi dengan data yang sama. Matlamat proses ini adalah untuk “mencari” model dengan tiga sifat: Ia menjadikan sebagai teori,  secara munasabah, dan maklum balas terhadap data diterima secara dekat.

 

Sumber : ftp://158.208.129.61/suzuki/PP_SEM_3e.pdf

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL