no comments

A Handbook on Structural Equation Modeling (SEM)

coversemamos-600x850

Structural Equation Modeling atau dikenali sebagai SEM adalah kaedah generasi kedua Analisis Multivariat. Kaedah ini dibangunkan untuk memenuhi kekurangan dalam Ordinary Least Square (OLS) terutamanya dalam menangani konstruk terpendam dan model yang kompleks. AMOS atau Analysis Moments Structure adalah perisian yang terbaru dibangunkan untuk menganalisis SEM. Penyelidik boleh menukar rangka kerja teori mereka ke dalam grafik AMOS untuk menganalisis menggunakan SEM. Dengan AMOS, penyelidik boleh menentukan keberkesanan model pengukuran konstruk terpendam menggunakan prosedur Confirmatory Factor Analysis (CFA). Apabila pembinaan disahkan, penyelidik boleh meneruskan dengan SEM untuk menganalisis model struktur untuk sebab-musabab, korelasi, pengantara dan kesan moderator.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL