no comments

6 Tips untuk kajian literatur (sistematik) anda dalam penyelidikan perniagaan dan pengurusan

Dengan permulaan tempoh editorial kami, kami memutuskan untuk meluaskan skop Pengurusan Tinjauan Quarterly (MRQ) di luar kajian sistematik (sistematik) untuk merangkumi kajian alsobibliographic, meta-analisis, dan kajian replikasi. Walau bagaimanapun, kajian literatur telah dan akan terus menjadi elemen teras MRQ. Kajian-kajian kesusasteraan memberi jurnal sebagai identiti yang unik dan penting dalam mengejar jurnal’sim, yang merangkum, mengkategorikan, dan mencabar pengetahuan sedia ada dalam penyelidikan perniagaan dan pengurusan. Dalam editorial ini, kami menggariskan enam petua yang membantu (MRQ) pengarang memperbaiki kajian literatur mereka. Kajian literatur merupakan komponen penting dalam hampir apa-apa projek penyelidikan. Ia berfungsi sebagai asas untuk memajukan ilmu pengetahuan, memudahcarakan perkembangan teori, menutup bidang penyelidikan yang matang, dan mengungkap bidang penyelidikan novel (Webster dan Watson2002). Frank dan Hatak (2014) merujuk kepada kajian literatur sebagai “peta pengetahuan”, yang menilai dan mensintesis kesusasteraan sebelum ini. Oleh kerana tinjauan literatur sangat lazim, terdapat beberapa sumber yang komprehensif yang membimbing penulis melalui tahapan yang diperlukan untuk menjalankan kajian literatur (misalnya, Aguinis et al., 2018; Booth et al.2016; Frank dan Hatak 2014; Tran et al 2003; Webster dan Watson 2002).

Yang menghairankan, masih terdapat varians yang agak besar dalam pemahaman tentang apa yang dikaji semula oleh kajian semula dan, dengan itu, dalam kualiti kajian literatur yang sistematik. Selalunya, para penyelidik kelihatan tidak akrab dengan proses, struktur, dan pembentangan ulasan literatur sistematik dan menghasilkan hanya deskriptif, dijelaskan bibliographiesof penyelidikan longgar yang bersambung, yang menjadikannya tidak rumit dan sukar untuk pembaca untuk mengikuti kajian literatur. Tinjauan literatur itu tidak menyinggung tujuan utamanya untuk meringkas dan mengkategorikan pengetahuan. Ada juga salah tanggapan bahwa tinjauan literatur kurang tajam atau lebih mudah dari artikel empiris. Walau bagaimanapun, menjalankan kajian literatur tentang kualiti yang tinggi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses dan kemahiran yang diperlukan dan oleh nomeans suatu usaha yang tidak penting. Ia juga memerlukan beberapa pengalaman di bidang masing-masing, kerana interpretasi hasil kajian yang termasuk dalam kajian literatur adalah subyektif dan tidak bermakna remeh. Di sini, kami menggariskan enam cadangan yang kami fikir adalah penting untuk setiap kajian literatur:

1. Memotivasikan topik dan nyatakan soalan penyelidikan Abstrak dan unsur-unsur penting dalam setiap artikel penyelidikan. Biasanya, pembaca memutuskan selepas melihat pada abstrak dan / atau pengenalan sama ada dia akan membaca keseluruhan ornot artikel. Di samping itu, kajian literatur memerlukan motivasi yang ringkas dan ringkas. Adalah penting untuk bukan sahaja memotivasi mengapa topik menuntut penyiasatan tetapi juga mengapa para peniaga memilih untuk mendekati topik tersebut dalam bentuk kajian literatur (sistematik). Mungkin elemen terpenting dalam pengenalan adalah soalan penyelidikan yang membimbing baki kajian literatur . Oleh itu, kami menggalakkan penulis untuk membina dan dengan jelas menyatakan soalan penyelidikan mereka dalam pengenalan.

2. Mengenal pasti kesusasteraan yang relevan dengan cara yang sistematik. Ciri yang membezakan tentang kajian literatur sistematik adalah bahawa proses semakan harus telus dan dapat direproduksi. Penulis perlu jelas menggariskan strategi pencarian mereka untuk mengenal pasti kesusasteraan yang relevan dengan cara yang sistematik untuk mewujudkan keterbukaan mungkin. Ini melibatkan penerangan mengenai pangkalan data di mana pencarian carian kesusasteraan dijalankan, definisi istilah carian dan kata kunci yang digunakan untuk mengenal pasti, dan keterangan yang jelas tentang praktikal (contohnya, bahasa, ketersediaan) dan metodologi (contohnya, jangka masa, jenis artikel) pemeriksaan dan pemeriksaan pengecualian. Perhatikan bahawa pemakaian kriteria pemeriksaan (cth., Hanya memberi tumpuan kepada jurnal yang sangat berkuasa) harus dipertimbangkan dengan baik, kerana kriteria pemeriksaan dapat mempunyai implikasi penting untuk hasil dan kebolehlaksanaannya.

3. Memilih keseimbangan yang betul antara keluasan dan kedalaman Apabila menjalankan kajian literatur sistematik, penulis sering menghadapi dilema memilih antara kedalaman lebar ketika mengenal pasti dan menerangkan kajian terdahulu. Secara umum, semakan sastera sys-tematik yang baik dicirikan oleh keseimbangan yang tepat antara kedalaman lebar dengan memasukkan semua kajian yang relevan tetapi hanya menggambarkan kajian penting dalam lebih terperinci dalam cara berstruktur. Dilema ini sering sukar untuk diselesaikan, kerana kajian aliterature sepatutnya menjadi koheren dan merangkumi bidang penyelidikan secara keseluruhannya, tetapi ia bukanlah ringkasan deskriptif yang terlalu banyak dan tidak lengkap, yang mana semua penulis yang dicadangkan itu. Untuk menyelesaikan dilema ini sedikit sebanyak, penulis harus menggunakan jadual dan fi untuk menyampaikan konsep dan maklumat yang paling penting dalam fesyen yang berkesan. Sebagai contoh, fasilitator boleh digunakan untuk menggambarkan perkembangan bilangan kajian dari masa ke masa dan juga dapat menggambarkan tajuk mana yang paling menarik. Sudah tentu, jadual dan penulisan harus digunakan dengan cara yang wajar dan tidak boleh memberikan tumpuan utama kajian literatur. Keluasan dan kedalaman tinjauan literatur juga bergantung pada kematangan bidang penyelidikan. Tinjauan literatur mengenai topik yang matang memerlukan penulis menganalisis dan mensintesis sebagian besar sastera, berbanding dengan kajian semula pada bidang yang lebih baru di mana kajian-kajian yang ada hanya ada. Pengarang editorial ini pernah dicabar untuk merumuskan kesusasteraan mengenai persilangan keusahawanan dan inovasi. Pada mulanya, ini merupakan tugas yang mustahil. Walau bagaimanapun, selepas membangunkan satu soalan yang lebih ringkas (lihat cadangan 1), membangunkan cri teria (termasuk cadangan 2) yang jelas dan keterlaluan (lihat cadangan 2), memberi tumpuan kepada keluasan bukan kedalaman (lihat cadangan 3) dan pada konsep dan bukannya kajian (lihat cadangan 4 ), tugas itu boleh dilakukan. Proses ini mengambil banyak lelaran dan sangat intensif, tetapi kami dapat menyampaikan kajian literatur di persimpangan inovasi dan keusahawanan sebaliknya (lihat Blok et al 2017).

4. Fokus pada konsep, bukan kajian Penulis perlu membuat keputusan bagaimana untuk meringkaskan dan mengkategorikan kesusasteraan yang dikenal pasti. Walaupun ada kemungkinan untuk merumuskan kesusasteraan dalam susunan secara abjad atau bahkan abjad, kami percaya bahawa kajian literatur harus mempunyai konsep-sentris. Ini melibatkan pengenalpastian dan penilaian yang teliti mengenai konsep-konsep yang sangat penting yang digunakan dalam semakan, yang kemudiannya membimbing analisis yang dilakukan. Memusatkan konsep dan bukannya kajian membantu pengarang untuk mengenal pasti data penyelidikan yang bertujuan mereka menyumbang dan membantu untuk memastikan struktur yang lebih baik di seluruh manuskrip. Oleh itu, semakan sastera yang sistematik perlu berdasarkan pemikiran bunyi dan konseptual. Ini boleh (tetapi tidak perlu) membawa kepada kerangka konseptual baru dengan proposisi. Dalam pengertian ini, menulis kajian literatur yang sistematik menyerupai penulisan kertas teori konseptual.

5. Mendapatkan kesimpulan yang bermakna Berhubungan rapat dengan titik sebelumnya, kami ingin mengulangi bahawa tinjauan literatur yang sistematik harus melampaui ringkasan ringkas mengenai kesusasteraan sebelumnya. Walaupun penting untuk menyediakan gambaran deskriptif mengenai topik dan kajian yang disertakan, adalah penting untuk pergi satu langkah lagi dan untuk mensintesis dan mentafsirkan pengetahuan ini. Tinjauan literatur itu menyimpulkan kesimpulan bermakna dan perlu menjawab soalan: Apa yang kita pelajari dari ringkasan ini? Ini termasuk menilai dengan teliti dan menimbulkan implikasi, menunjukkan jurang dalam kesusasteraan, dan menggariskan saluran untuk penyelidikan masa depan.

6. Mengikuti struktur artikel yang koheren Struktur koheren adalah elemen penting dalam artikel penyelidikan. Struktur tinjauan literatur sistematik menyerupai struktur dari artikel empiris. Pengenalan memotivasi topik tersebut dan memberi penerangan sumbangan kajian literatur. Bahagian seterusnya menerangkan proses tinjauan sistematik dan konsep utama yang digunakan. Selepas itu, partisan penting sintesis dan tafsiran penemuan kajian literatur. Bahagian ini tetapi tidak perlu membawa kepada derivasi proposisi atau model konseptual (saranan 4 di atas). Seksyen pertama dari kajian literatur memberikan kesimpulan dan diskusi dengan batas-batas kajian dan bidang penyelidikan masa depan. Theorder of the sections tidak statik dan boleh berbeza-beza bergantung pada topik kajian. Contohnya, seseorang juga boleh memberi cadangan untuk penyelidikan masa depan terus ke dalam badan artikel di mana penemuan utama dari kajian literatur diterangkan dan / atau dibincangkan. Namun, struktur yang koheren adalah keperluan mutlak untuk semakan sistematikliterature.

Selain menggabungkan enam cadangan ini, kami menggalakkan pengarang yang tertarik untuk mengemukakan semakan sastera yang sistematik kepada MRQ untuk membaca rujukan dengan teliti dalam artikel ini.

Sumber: C. Fisch, J. Block

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL