no comments

Ulasan Kesusasteraan Naratif vs Kajian Sastera Sistematik

Perbezaan utama dan ciri-ciri ulasan literatur naratif dan sistematik.

Ulasan Kesusasteraan Naratif:

Fokus
Jelaskan dan kritikal menganalisis kesusasteraan mengenai topik tertentu dari sudut pandang teoritis dan kontekstual.

Kesan strategi carian
Selalunya agak tidak jelas

Komprehensif
Boleh menawarkan liputan yang luas, tetapi tidak semestinya bercita-cita menjadi komprehensif

Keputusan mengenai kemasukan / pengecualian bahan
Boleh selektif dan sedikit demi sedikit

Potensi untuk kecenderungan
Proses pengambilan keputusan ‘pembuat’ sering tidak jelas sehingga ada ruang lingkup kecenderungan

Kesahan dan kebolehpercayaan
Ketiadaan ketelusan tentang bagaimana kajian telah dilakukan dan potensi penyertaan ad hoc material menimbulkan persoalan tentang keyakinan yang dapat ditempatkan dalam penemuan

Kelebihan utama
Ulasan naratif boleh berguna untuk mensintesis idea, teori dan konsep dari pelbagai kesusasteraan

Kelemahan utama
Kualiti boleh berubah-ubah, tetapi dalam usaha untuk menilai kualiti tinjauan naratif seseorang mungkin kecewa dengan ketelusan yang berkaitan dengan proses semakan

Kajian Sastera Sistematik:

Fokus
Tumpukan jelas menilai kualiti bukti yang ditemui dalam kesusasteraan, selalunya dengan tujuan untuk memaklumkan dan meningkatkan hasil latihan

Kesan strategi carian
Dikelaskan dengan jelas dan sistematik digunakan

Komprehensif
Bertujuan untuk menjadi seperti yang mungkin

Keputusan mengenai kemasukan / pengecualian bahan
Protokol jelas dibuat untuk membimbing membuat keputusan mengenai apa yang dimasukkan dan dikecualikan

Potensi untuk kecenderungan
Penciptaan kerjasama protokol dan proses telus cenderung meminimumkan potensi kecenderungan

Kesahan dan kebolehpercayaan
Oleh kerana penggunaan protokol secara sistematik dalam semua peringkat penyelidikan, dan ketelusan yang mana keputusan kajian diterangkan, penemuan mungkin sah dan boleh dipercayai

Kelebihan utama
Sifat sistematik kerja ini bermakna ia berkualiti tinggi dan boleh diulangi

Kelemahan utama
Walaupun ulasan sistematik boleh menjadi baik untuk mengenal pasti ‘apa’ yang berfungsi, mereka mungkin tidak selalu menjadi alat yang paling sesuai untuk mengenal pasti ‘mengapa’ sesuatu berfungsi

Sumber: Victoria

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL