no comments

Tips Penyelidikan: Metodologi

Metodologi penyelidikan dapat difahami sebagai cara untuk menyelesaikan atau menjawab masalah penyelidikan secara sistematik. Jadi pada asasnya, ia dapat difahami sebagai proses mengkaji bagaimana penyelidikan dilakukan secara saintifik. Melalui metodologi ini, kita mengkaji pelbagai langkah yang biasanya diterima pakai oleh seorang penyelidik dalam mengkaji masalah penyelidikannya dan logik yang mendasari mereka. Pemilihan kaedah penyelidikan adalah penting untuk membuat kesimpulan tentang fenomena. Ia memberi kesan kepada apa yang boleh anda katakan tentang sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini.

Tips Penyelidikan Metodologi
1. Tentukan apa jenis pengetahuan yang anda cuba untuk mendedahkan (adakah subjektif atau objektif? Percubaan atau tafsiran?).

2. Biarkan kesusasteraan menjadi panduan anda: Kajian literatur yang teliti adalah titik permulaan terbaik untuk memilih kaedah anda. Oleh kerana penilaian bahawa usaha penyelidik terdahulu dapat mencadangkan arahan untuk menjawab pertanyaan penyelidikan anda sendiri.

3. Alihkan metodologi yang anda pilih dengan pertanyaan, tujuan dan tujuan penyelidikan (dengan kata lain, pastikan soalan dan objektif penyelidikan anda dapat dijawab melalui metodologi yang anda pilih).

4. Keaslian penyelidikan anda bergantung kepada kesahihan data penyelidikan, kebolehpercayaan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, serta masa yang diambil untuk menjalankan analisis, jadi penting untuk memastikan kesinambungan sepanjang proses penyelidikan.

5. Ia juga penting untuk memilih kaedah penyelidikan yang berada dalam had yang boleh dilakukan oleh penyelidik. Masa, wang, kemungkinan, etika dan ketersediaan untuk mengukur fenomena dengan betul adalah contoh isu yang menghalang penyelidikan.

Apabila keliru, tanya! Jangan takut untuk bersandar pada kepakaran penyelia, pakar penyelidikan jabatan dan lain-lain. Mereka semua ada untuk membantu anda.

Sumber: University of Pretoria

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL