no comments

Tips penulisan penyelidikan – Cara Menerangkan Kaedah Penyelidikan Jelas untuk Reproducibility

Kami menerbitkan penyelidikan untuk berkongsi penemuan baru dan meningkatkan pemahaman kami tentang pelbagai perkara. Seperti yang kita telah dibincangkan dalam jawatan terdahulu, apabila editor memilih artikel untuk menerbitkan, salah satu faktor utama yang mereka anggap adalah metodologi anda. Kertas penyelidikan bukan sahaja mengandungi hasil tetapi juga bagaimana anda memperoleh keputusan dan bagaimana anda tiba pada kesimpulan yang anda lakukan. Kami memasukkan seksyen Kaedah dalam kertas kerja kami supaya orang lain dapat menghasilkan semula eksperimen kami dan menilai kesahihan keputusan kami.

Jadi, apa maksudnya untuk awak? Bahagian Kaedah anda perlu jelas. Ia harus menjelaskan kedua-dua prosedur sebenar yang dijalankan dan pilihan metodologi yang dibuat dalam merancang kajian anda. Dalam erti kata lain, pembaca harus memahami apa yang anda lakukan, bagaimana anda melakukannya, dan mengapa anda melakukannya.

Secara teori, bahagian Kaedah sering kali dibuat terlebih dahulu kerana anda akan menulis banyak ini semasa peringkat awal projek penyelidikan anda. Bahagian ini juga biasanya yang terakhir dimuktamadkan apabila anda telah menamatkan penyelidikan anda kerana anda perlu menyesuaikan deskripsi untuk (1) mencerminkan sebarang penyesuaian yang anda buat semasa menjalankan penyelidikan anda dan (2) memasukkan maklum balas dari pengarang dan pengulas bersama.

Maklumat apa yang harus saya sertakan?
Pada dasarnya, bahagian Kaedah perlu menjelaskan bagaimana anda menjawab soalan penyelidikan anda. Di peringkat asas, anda perlu menerangkan bagaimana anda memilih subjek dan pemboleh ubah ujian, bagaimana anda memanipulasi atau melihat elemen tersebut, bagaimana anda mengumpul data, dan bagaimana anda menganalisis semua maklumat terdahulu. Fikirkan tentang soalan W-H tradisional (siapa, apa, bila, di mana, kenapa dan bagaimana) semasa merangka bahagian ini. Walau bagaimanapun, ingat bahawa anda tidak mengkatalogkan setiap langkah yang anda ambil. Sebaliknya, anda ingin memberikan gambaran menyeluruh tentang tugas utama yang orang lain perlu mengulang percubaan anda.

Bagaimana saya perlu memformat bahagian Kaedah?
Setiap jurnal akan mempunyai keperluan khusus untuk cara memformat bahagian Kaedah, jadi sila semak semula jujukan sasaran anda untuk Pengarang. Walau bagaimanapun, secara umumnya, anda sepatutnya mempunyai bahagian-bahagian yang sepadan dengan yang berikut:

1. Reka bentuk kajian. Bahagian ini harus menerangkan bagaimana anda merancang untuk menangani tujuan penyelidikan anda dan bagaimana anda ingin menjawab soalan penyelidikan anda, termasuk sebarang isu kemungkinan. Matlamat anda adalah untuk menangani sejauh mana reka bentuk kajian yang anda lakukan dapat mengawal kesilapan rawak dan sistemik. Dengan menangani perkara-perkara ini, pembaca anda akan menghargai kesahihan dan ketepatan yang anda datang pada keputusan anda.
2. Ujian subjek (kriteria dan kaedah pemilihan). Tujuan membincangkan unsur-unsur ini adalah untuk menangani soalan pembaca mungkin mengenai hasil yang anda sampaikan sebelum ini di dalam kertas anda.
3. Pengumpulan data (kriteria dan kaedah). Menunjukkan kebolehpercayaan kaedah anda. Adakah anda betul-betul menangani masalah bias dan mengawal sebarang pembolehubah yang boleh memberi kesan kepada keputusan yang anda sampaikan di dalam kertas anda?
4. Analisis data. Dengan menerangkan bagaimana anda menganalisis data yang dikumpul, anda akan membincangkan beberapa kebimbangan pembaca mengenai kesimpulan yang anda ambil dari data itu.

TIPS: Gunakan sub tajuk untuk kelebihan anda. Mereka boleh membantu membezakan pelbagai langkah yang diambil dalam kajian anda dan mengenal pasti jenis prosedur atau subjek ujian yang digunakan. Biasanya, kaedah disusun secara kronologi atau mengikut jenis prosedur, tetapi anda boleh menganjurkannya dengan apa-apa cara yang akan membantu anda memperjelas bahagian Kaedah anda dan menjadikannya logik untuk pembaca anda.

Berikut adalah jadual yang meringkaskan beberapa faktor yang anda ingin pertimbangkan semasa merangka atau menyemak semula seksyen Kaedah anda. Kami telah menganjurkan jadual berdasarkan empat tajuk umum yang disenaraikan di atas. Senarai ini tidak komprehensif tetapi hanya berfungsi sebagai panduan untuk membantu anda merefleksikan aspek yang mungkin anda sertakan dalam bahagian Kaedah anda, jika berkenaan.

Reka bentuk kajian (selalunya perenggan pengantar)
– Apa yang sedang kita ketahui mengenai topik penyelidikan?
– Apakah jenis pengajian yang anda lakukan (deskriptif, analitis, perbandingan, intervensi, pemerhatian, dan lain-lain)?
– Pembolehubah apa yang akan anda gunakan, dan subjek mana yang akan didedahkan kepada pembolehubah?
– Berapa kerap dan kapan data akan dikumpulkan?
– Bagaimana anda mengawal semua faktor yang mungkin mempengaruhi model ramalan dan hasil?
– Adakah anda perlu menyesuaikan reka bentuk kerana beberapa isu kelayakan? Jika ya, apa faktor?

Subjek ujian (kriteria dan kaedah pemilihan)
– Pertimbangan etika (semua kajian haiwan atau manusia mesti membincangkan faktor-faktor seperti kelulusan etika protokol penyelidikan, persetujuan tertulis dari subjek manusia, dsb.
– Penentuan kajian (masa, tempat, dll), jika berkenaan.
– Untuk mata pelajaran hidup (manusia dan haiwan): keadaan demografi dan klinikal, jantina, berat, spesies, umur, ciri khas, keadaan hidup, dan lain-lain
– Sebarang persediaan subjek yang dibuat sebelum memulakan eksperimen.
– Kaedah persampelan, termasuk penduduk sasaran, bingkai persampelan, instrumen yang digunakan, dan apa-apa stratifikasi, klustering atau weighting.
– Kaedah pengambilan dan keberkesanannya, termasuk profil mana-mana subjek yang menolak (jika berkenaan).
– Untuk kajian perbandingan: peruntukan kumpulan dan prosedur rawak.
– Prosedur susulan untuk kajian membujur.

Pengumpulan data (kriteria dan kaedah)
– Pembolehubah diukur (hanya mengenal pasti peramal utama dan semua hasil pembolehubah tersebut).
– Kaedah dan instrumen yang digunakan untuk mengumpul data (termasuk maklumat seperti pengilang dan model instrumen, prosedur penentukuran, dan maklumat lain yang diperlukan untuk membolehkan orang lain untuk menghasilkan semula hasil percubaan anda).
– Kawalan bias (mis., Prosedur membutakan).

Analisis data
– Statistik deskriptif (mis., Bermakna, median, sisihan piawai, dll.).
– Saiz sampel.
– Penentuan kuasa.
– Kaedah-kaedah inferens (termasuk selang keyakinan, kaedah ujian hipotesis, dan model regresi atau prosedur pemodelan lain yang digunakan).
– Kaedah yang digunakan untuk mengatasi pembolehubah yang mengelirukan.
– Kaedah analisis interim.
– Pelarasan dibuat untuk kaedah pensampelan dan prosedur pembobotan.
– Data hilang.
– Perisian yang digunakan.

Perkara yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan
– Gunakan tegang masa lalu (anda menulis tentang apa yang anda lakukan, supaya ini masuk akal).
– Jangan campurkan hasil dengan prosedur; hanya terangkan prosedur dalam Kaedah.
– Kecualikan penjelasan yang panjang dan maklumat latar belakang (mereka tergolong dalam bahagian Perbincangan).
– Hanya masukkan maklumat penting yang diperlukan untuk menghasilkan semula percubaan anda. Strip prosedur anda ke minimum yang diperlukan. Jika anda fikir anda meninggalkan sesuatu yang penting, tanyakan kepada diri sendiri, “Jika seorang pembaca mengikuti nota saya, adakah mereka akan menghasilkan keputusan yang berbeza tanpa maklumat yang saya mahu kecualikan?” Jika ya, masukkan butiran tersebut.
– Beri pengukuran yang tepat, termasuk unit, dan mendedahkan apa-apa kesilapan pengukuran.
– Jangan ulangi perihalan kaedah yang sudah diterbitkan. Sebaliknya, gunakan rujukan bernombor untuk menunjukkan kaedah tersebut sebelum ini diterangkan di tempat lain dan hanya masukkan maklumat mengenai sebarang penambahan atau variasi baru yang anda buat kepada kaedah asal.

Sumber: Wordvice

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL