no comments

Tips Pengenalan Reka Bentuk Eksperimen (DOE)

Pengenalan kepada Reka Bentuk Eksperimen (DOE)
Jika anda melihat banyak industri hari ini, anda melihat produk yang sama ditawarkan oleh 
pelbagai pengeluar. Banyak syarikat hari ini sering membuat semula produk mereka dalam 
usaha untuk membuat produk mereka menonjol dari orang ramai. Di samping itu, sebilangan 
besar pengeluar sentiasa membangunkan produk baru untuk mendapatkan kedudukan di pasaran 
lain. Dengan produk baru datang proses baru atau berubah. Setiap kali kami menukar reka 
bentuk atau proses kami memperkenalkan kandungan baru. Jumlah kandungan baru boleh disamakan 
dengan tahap risiko dalam reka bentuk atau proses. Ujian pengesahan produk dan pengeluaran 
pengeluaran prototaip adalah berkesan, tetapi mahal dan dalam banyak kes masalah dikesan 
lewat dalam proses pembangunan. Jurutera mesti menggunakan pelbagai alat analisis dan kaedah 
statistik untuk mengurangkan risiko dalam reka bentuk atau proses. Mereka mesti menilai 
setiap perubahan dan bagaimana ia boleh menjejaskan output proses. Jika anda mempunyai 
banyak perubahan yang berlaku pada satu masa, anda boleh mengalikan risiko anda. Jadi apa 
yang boleh dilakukan untuk meramalkan bagaimana satu set perubahan kemungkinan akan 
mempengaruhi output proses? Reka Bentuk Eksperimen (DOE) adalah alat statistik yang 
tersedia untuk jurutera yang boleh digunakan untuk menilai perubahan tunggal atau perubahan 
berganda pada satu proses sekaligus dan meramalkan perubahan yang dihasilkan kepada output 
proses.
Apakah Reka Bentuk Eksperimen (DOE)
Reka Bentuk Eksperimen (DOE) adalah cabang dari statistik penggunaan yang tertumpu kepada 
penggunaan kaedah saintifik untuk merancang, menjalankan, menganalisis dan mentafsir data 
daripada ujian atau eksperimen terkawal. DOE adalah metodologi matematik yang digunakan 
untuk merancang dan menjalankan kajian saintifik secara berkesan yang mengubah pembolehubah 
input (X) bersama-sama untuk mendedahkan kesannya kepada respons yang diberikan atau
pemboleh ubah output (Y). Dalam bahasa kosong dan bukan statistik, DOE membolehkan anda 
menilai pelbagai pemboleh ubah atau input kepada proses atau reka bentuk, interaksi mereka 
antara satu sama lain dan kesannya terhadap output. Di samping itu, jika dilakukan dan 
dianalisis dengan betul anda harus dapat menentukan pemboleh ubah mana yang mempunyai kesan 
yang paling dan paling kurang pada output. Dengan mengetahui ini anda boleh merekabentuk 
produk atau proses yang memenuhi atau melebihi keperluan kualiti dan memenuhi keperluan 
pelanggan.
Mengapa Menggunakan Reka Bentuk Eksperimen (DOE)

DOE membenarkan pengeksperimen memanipulasi pelbagai input untuk menentukan kesannya ke output eksperimen atau proses. Dengan melakukan eksperimen multi-factorial atau “penuh faktorial”, DOE dapat mendedahkan interaksi kritikal yang sering dilewatkan ketika melakukan eksperimen tunggal atau “fraksional faktorial”. Dengan menggunakan metodologi DOE dengan betul, bilangan percubaan membina atau menguji boleh dikurangkan. Reka Bentuk Eksperimen yang mantap boleh menjimatkan masa projek dan mendedahkan masalah tersembunyi dalam proses. Isu-isu tersembunyi umumnya dikaitkan dengan interaksi pelbagai faktor. Akhirnya, pasukan akan dapat mengenal pasti faktor-faktor mana yang mempengaruhi proses yang paling dan yang mana mempunyai pengaruh paling rendah pada output proses.

Bila Memanfaatkan Reka Bentuk Eksperimen (DOE)
Reka bentuk eksperimen atau Reka Bentuk Eksperimen boleh digunakan semasa projek Pengenalan 
Produk / Proses Baru (NPI) atau semasa latihan Kaizen atau peningkatan proses. DOE biasanya 
digunakan dalam dua peringkat projek penambahbaikan proses.

1 – Semasa fasa “Analisa” sesuatu projek, DOE boleh digunakan untuk membantu mengenal pasti Sebab Punca masalah. Dengan DOE pasukan boleh memeriksa kesan pelbagai input (X) pada output (Y). DOE membolehkan pasukan untuk menentukan yang mana kesan Xs terhadap Y dan yang mana satu mempunyai kesan yang paling.

2 - Semasa fasa "Meningkatkan" sesuatu projek, DOE boleh digunakan dalam pembangunan 
persamaan ramalan, yang membolehkan prestasi analisa apa-jika. Pasukan itu kemudian boleh 
menguji idea-idea yang berbeza untuk membantu menentukan tetapan optimum bagi Xs untuk 
mencapai output Y terbaik.
Beberapa pengetahuan mengenai alat statistik dan perancangan eksperimen diperlukan untuk 
memahami sepenuhnya kaedah DOE. Walaupun terdapat beberapa program perisian yang tersedia 
untuk analisis DOE, untuk memohon dengan betul DOE, anda perlu memiliki pemahaman tentang 
konsep statistik asas.

Cara Melakukan Rekaan Eksperimen (DOE)

DOE umumnya terdiri daripada empat fasa utama berikut, terperinci di bawah.

Rancangan Eksperimen

1- Dapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses yang dianalisis

a- Masukkan semua input dan output proses

b- Tentukan masalah atau matlamat penguji

c- Jelaskan dengan jelas mana-mana soalan khusus yang anda perlukan percubaan untuk menjawab

2- Senaraikan sumber kebolehubahan yang diketahui atau dijangka dalam unit percubaan (X)

3- Tentukan bagaimana untuk mengenal pasti dan menyekat input tidak terkawal (S)
4- Kaedah pengukuran untuk output (Y) perlu ditentukan

a- Langkah-langkah atribut (lulus / gagal) harus dielakkan

b- Analisis Sistem Pengukuran (MSA) perlu dilakukan (jika tidak sebelum ini) pada sistem pengukuran yang dipilih

The Test

Matriks ujian harus merangkumi semua pemboleh ubah dan mengenal pasti semua kombinasi yang 
mungkin bagi setiap faktor input yang terkawal dalam proses tersebut

1- Bilangan pembolehubah bergantung kepada penguji

Menganalisis Keputusan

Selepas menyelesaikan eksperimen dan mengumpul data, langkah seterusnya adalah untuk menganalisis data dan menentukan faktor input (X) atau interaksi (S) yang mempunyai kesan yang paling terhadap output (Y). Dengan menganalisis data penguji dapat mengoptimumkan proses dengan menentukan gabungan pembolehubah yang menghasilkan output proses yang paling diinginkan (Y)

Tentukan Tindakan Yang Sesuai

Setelah percubaan selesai dan data dianalisis, tindakan harus dikenal pasti untuk 
memperbaiki proses. Penguji atau pasukan harus menentukan tindakan yang sesuai untuk 
diambil, menetapkan pemilik dan tarikh jatuh tempo untuk setiap tindakan.
Contoh DOE

Contoh yang dihuraikan di bawah ini adalah percubaan mudah yang dimaksudkan hanya untuk menunjukkan empat langkah Reka Bentuk Eksperimen asas. Menggunakan DOE pada proses anda kemungkinan besar akan melibatkan beberapa faktor input (X) dan pelbagai interaksi (S). Memeriksa setiap faktor secara individu memerlukan sejumlah besar masa dan sumber. Menggunakan DOE membolehkan penguji untuk mengkaji pelbagai faktor sekaligus, termasuk kesan interaksi antara faktor, mengurangkan bilangan yang dikehendaki, sehingga menjimatkan masa dan sumber yang berharga.

1- Katakan kita ingin menilai input cahaya matahari dan air yang berkaitan dengan pertumbuhan tumbuhan. Gunakan formula 2n untuk menentukan berapa banyak ujian yang perlu dijalankan. Huruf n sama dengan bilangan faktor yang diperiksa. Untuk dua faktor kami (cahaya matahari dan air) percubaan, empat larian diperlukan. Kita perlu mewakili setiap faktor pada titik tertinggi dan paling rendah. Eksperimen perlu dilakukan secara rawak.

2- Untuk setiap faktor masukan, tentukan tahap tinggi dan rendah untuk digunakan untuk 
percubaan. Walaupun tahap mungkin berada di luar julat yang sedang digunakan, pastikan 
mereka masih realistik. Akan ada faktor tak terkawal, seperti suhu tanah, yang terlibat 
yang mesti disekat dari eksperimen. Untuk contoh kami, tahap adalah seperti berikut:
a- Faktor Kawalan A: Air, Tahap: 50 hingga 1.5 cawan setiap hari
b- Faktor yang boleh dikawal B: Sinar Matahari, Tahap: 1 hingga 3 jam sehari
c- Faktor tak terkawal boleh termasuk suhu tanah
3- Untuk eksperimen kami, jumlah cahaya matahari setiap hari mempunyai kesan yang lebih besar 
terhadap pertumbuhan tumbuhan dan kesan interaksi itu tidak penting

Perkhidmatan Reka Bentuk Eksperimen (DOE)

Perkhidmatan DOE dari Quality-One termasuk DOE Consulting, DOE Training dan DOE Project 
Support, seperti Facilitation, Contract Services and Auditing. Pasukan berpengalaman kami 
yang profesional yang terlatih akan menyediakan pendekatan tersendiri untuk membangunkan 
orang dan proses anda berdasarkan keperluan unik anda. DOE Consulting akan membantu dengan 
reka bentuk proses DOE anda, mengkaji semula keperluan anda dan sumber yang ada untuk 
merancang dan melaksanakan DOE dengan betul di kemudahan anda. Latihan DOE akan membantu 
ahli pasukan memahami dan melaksanakan DOE secara berkesan dan cekap. Sokongan Projek DOE 
dalam tangan akan membantu membina dan menggunakan proses DOE anda di seluruh organisasi. 
Dengan menggunakan Pakar Matematik yang berpengalaman (PKS) untuk bekerjasama dengan 
pasukan anda, Quality-One dapat membantu anda mengoptimumkan proses anda dengan metodologi 
DOE dan mempromosikan pemikiran peningkatan berterusan dalam organisasi anda.
Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Rekabentuk Eksperimen (DOE)
Quality-One menawarkan Sokongan Kualiti dan Kebolehpercayaan untuk Pembangunan Produk dan 
Proses melalui Perundingan, Latihan dan Sokongan Projek. Quality-One menyediakan Pengetahuan, 
Panduan dan Arah dalam aktiviti Kualiti dan Keandalan, disesuaikan dengan keinginan unik, 
keperluan dan keinginan anda. Marilah kita membantu anda Cari Nilai Konsultasi DOE, Latihan 
DOE atau Sokongan Projek DOE.

Sumber : Quality-One

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL